เนื้อเพลง September คำอ่านไทย Daughtry

How the time passed away, all the trouble that we gave
( เฮา เดอะ ไทม พาซ อะเว , ออล เดอะ ทรั๊บเบิ้ล แดท วี เกฝ)
And all those days we spent out by the lake
(แอ็นด ออล โฑส เด วี ซเพ็นท เอ้า ไบ เดอะ เลค)
Has it all gone to waste, all the promises we made
(แฮ็ส ซิท ออล กอน ทู เวซท , ออล เดอะ พรอมอิซ วี เมด)
One by one they vanish just the same
(วัน ไบ วัน เด แฝนอิฌ จัซท เดอะ เซม)

Of all the things I still remember
(อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย ซทิล ริเมมเบอะ)
Summer’s never looked the same
(ซัมเมอะ เนฝเวอะ ลุค เดอะ เซม)
The years go by and time just seems to fly by
(เดอะ เยีย โก ไบ แอ็นด ไทม จัซท ซีม ทู ฟไล ไบ)
But the memories remain
(บัท เดอะ เมรโมรี ริเมน)

In the middle of September we’d still play out in the rain
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ เว็ด ซทิล พเล เอ้า อิน เดอะ เรน)
Nothing to lose but everything to gain
(นัธอิง ทู ลูส บัท เอ๊วี่ติง ทู เกน)
Reflecting now on how things could’ve been
(รีเฟคติ้งเนา ออน เฮา ธิง คูดดิฝ บีน)
It was worth it in the end
(อิท วอส เวิธ อิท อิน ดิ เอ็นด)

Now it all seems so clear, there’s nothing left to fear
(เนา อิท ดอร์ ซีม โซ คเลีย , แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เฟีย)
So we made our way by finding what was real
(โซ วี เมด เอ๊า เว ไบ ไฟนดิง ว็อท วอส ริแอ็ล)
Now the days are so long that summer’s moving on
(เนา เดอะ เด แซร์ โซ ล็อง แดท ซัมเมอะ มูฝอิง ออน)
We reach for something that’s already gone
(วี รีช ฟอ ซัมติง แด๊ท ออลเรดอิ กอน)

Of all the things I still remember
(อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย ซทิล ริเมมเบอะ)
Summer’s never looked the same
(ซัมเมอะ เนฝเวอะ ลุค เดอะ เซม)
The years go by and time just seems to fly by
(เดอะ เยีย โก ไบ แอ็นด ไทม จัซท ซีม ทู ฟไล ไบ)
But the memories remain
(บัท เดอะ เมรโมรี ริเมน)

In the middle of September we’d still play out in the rain
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ เว็ด ซทิล พเล เอ้า อิน เดอะ เรน)
Nothing to lose but everything to gain
(นัธอิง ทู ลูส บัท เอ๊วี่ติง ทู เกน)
Reflecting now on how things could’ve been
(รีเฟคติ้งเนา ออน เฮา ธิง คูดดิฝ บีน)
It was worth it in the end
(อิท วอส เวิธ อิท อิน ดิ เอ็นด)

We knew we had to leave this town
(วี นยู วี แฮ็ด ทู ลีฝ ดีซ ทาวน์)
But we never knew when and we never knew how
(บัท วี เนฝเวอะ นยู ฮเว็น แอ็นด วี เนฝเวอะ นยู เฮา)
We would end up here the way we are
(วี เวิด เอ็นด อัพ เฮียร เดอะ เว วี อาร์)
Yeah we knew we had to leave this town
(เย่ วี นยู วี แฮ็ด ทู ลีฝ ดีซ ทาวน์)
But we never knew when and we never knew how
(บัท วี เนฝเวอะ นยู ฮเว็น แอ็นด วี เนฝเวอะ นยู เฮา)

Of all the things I still remember
(อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย ซทิล ริเมมเบอะ)
Summer’s never looked the same
(ซัมเมอะ เนฝเวอะ ลุค เดอะ เซม)
The years go by and time just seems to fly by
(เดอะ เยีย โก ไบ แอ็นด ไทม จัซท ซีม ทู ฟไล ไบ)
But the memories remain
(บัท เดอะ เมรโมรี ริเมน)

In the middle of September we’d still play out in the rain
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ เว็ด ซทิล พเล เอ้า อิน เดอะ เรน)
Nothing to lose but everything to gain
(นัธอิง ทู ลูส บัท เอ๊วี่ติง ทู เกน)
Reflecting now on how things could’ve been
(รีเฟคติ้งเนา ออน เฮา ธิง คูดดิฝ บีน)
It was worth it in the end
(อิท วอส เวิธ อิท อิน ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง September คำอ่านไทย Daughtry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น