เนื้อเพลง One Minute Man (Remix) คำอ่านไทย Missy Elliott feat Jay-Z

[Missy]
( [ มีซซิ ])
Ooooooh, I don’t want I don’t need I can’t stand no minute man
(อู้ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ไอ ด้อนท์ นีด ดาย แค็นท ซแท็นด โน มินยูท แม็น)
I don’t want no minute man
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน มินยูท แม็น)
Ooooooh, here’s your chance be a man take my hand understand
(อู้ , เฮียร ยุร ชานซ บี อะ แม็น เทค มาย แฮ็นด อันเดิซแทนด)
I don’t want no minute man
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน มินยูท แม็น)

Ohh, ohh, uhh, OOOH
(โอ้ , โอ้ , อา , อู้)
Ohh, ohh..
(โอ้ , โอ้)
Ohh, ohh, uhh, OOOH
(โอ้ , โอ้ , อา , อู้)
Ohh, ohh..
(โอ้ , โอ้)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Boy I’ma make you love me, make you want me
(บอย แอมอา เมค ยู ลัฝ มี , เมค ยู ว็อนท มี)
And I’ma give you some attention, tonight
(แอ็นด แอมอา กิฝ ยู ซัม แอ็ทเทนฌัน , ทุไนท)
Now follow my intuitions, what you’re wishin
(เนา ฟอลโล มาย อินทิวอีฌอัน , ว็อท ยัวร์ วิซชิน)
See I’ma keep you all night, for a long time
(ซี แอมอา คีพ ยู ออล ไนท , ฟอ รา ล็อง ไทม)
Just start countin the ways
(จัซท ซทาท เค๊าดิน เดอะ เว)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Break me off, show me what you got
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Cause I don’t want, no one minute man
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท , โน วัน มินยูท แม็น)
Break me off, show me what you got
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Cause I don’t want, no one minute man
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท , โน วัน มินยูท แม็น)
Break me off, show me what you got
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Cause I don’t want, no one minute man
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท , โน วัน มินยูท แม็น)
Break me off, show me what you got
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Cause I don’t want, no..
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท , โน)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Tonight I’ma give it to you, throw it to you
(ทุไนท แอมอา กิฝ อิท ทู ยู , ธโร อิท ทู ยู)
I want you to come prepared, ohhh yeah [oh yes]
(ไอ ว็อนท ยู ทู คัม พริแพ , โอ้ เย่ [ โอ เย็ซ ])
Boy it’s been a long time, a crazy long time
(บอย อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม , อะ คเรสิ ล็อง ไทม)
And I don’t want no minute man, and that’s real
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน มินยูท แม็น , แอ็นด แด๊ท ริแอ็ล)
Give it to me some more
(กิฝ อิท ทู มี ซัม โม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Fifty grand I get this on one take [Hova]
(ฟีฟทิ แกรนด์ ดาย เก็ท ดีซ ออน วัน เทค [ Hova ])
Look, I’m not tryin to give you love and affection [uh-huh]
(ลุค , แอม น็อท ทายอิน ทู กิฝ ยู ลัฝ แอ็นด แอ็ฟเฟคฌัน [ อา ฮู ])
I’m tryin to give you sixty seconds of perfection [uh-huh]
(แอม ทายอิน ทู กิฝ ยู ซิคซทิ เซคอันด อ็อฝ เพอะเฟคฌัน [ อา ฮู ])
I’m tryin to give you cabfare and directions
(แอม ทายอิน ทู กิฝ ยู cabfare แอ็นด ดิเรคฌัน)
Get your +Independent+ ass out of here – QUESTION?
(เก็ท ยุร +อินดิเพนเด็นท + อาซ เอ้า อ็อฝ เฮียร คเวซชัน)
I’m not your man, not Ralph Tresvant
(แอม น็อท ยุร แม็น , น็อท Ralph Tresvant)
Not Ronnie Romance.. no ma
(น็อท รอนนี โระแมนซ โน มา)
I’m tryin to hit you then put you in the middle of the round
(แอม ทายอิน ทู ฮิท ยู เด็น พัท ยู อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เรานด)
like I’m Roberto Duran.. no mas
(ไลค แอม Roberto Duran โน มาซ)
Six A.M. another chick in the house [put your hands up]
(ซิคซ อะ เอ็ม แอะนัธเออะ ชิค อิน เดอะ เฮาซ [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])
6:15 another chick kicked you out [put your hands up]
(ซิก : 15 แอะนัธเออะ ชิค คิด ยู เอ้า [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])
Spend one minute tryin to dig her out
(ซเพ็นด วัน มินยูท ทายอิน ทู ดิก เฮอ เอ้า)
The other fourteen tryin to ” put it in her mouth ”
(ดิ อัฑเออะ โฟทีน ทายอิน ทู ” พัท ดิธ อิน เฮอ เมาธ “)
The d*ck too chubby, too much’ll make you love me
(เดอะ d*ck ทู ชับบิ , ทู muchll เมค ยู ลัฝ มี)
Now be a nice wifey and run home to your hubby
(เนา บี อะ ไน๊ซ์ วายฟี แอ็นด รัน โฮม ทู ยุร ฮับบิ)
Cause we, both knowin what we doin is wrong
(คอส วี , โบธ โนว์อิน ว็อท วี โดย อีส ร็อง)
Don’t forget to put your ring back on {*quiet laughter*}
(ด้อนท์ เฟาะเกท ทู พัท ยุร ริง แบ็ค ออน {*คไวเอ็ท ลาฟเทอะ *})

[Missy]
([ มีซซิ ])
Ooooooh, I don’t want I don’t need I can’t stand no minute man
(อู้ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ไอ ด้อนท์ นีด ดาย แค็นท ซแท็นด โน มินยูท แม็น)
I don’t want no minute man
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน มินยูท แม็น)
Ooooooh, here’s your chance be a man take my hand understand
(อู้ , เฮียร ยุร ชานซ บี อะ แม็น เทค มาย แฮ็นด อันเดิซแทนด)
I don’t want no minute man
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน มินยูท แม็น)

Break me off, show me what you got
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Cause I don’t want, no one minute man
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท , โน วัน มินยูท แม็น)

Break me off, show me what you got
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Cause I don’t want, no one minute man
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท , โน วัน มินยูท แม็น)

Break me off, show me what you got
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Cause I don’t want, no one minute man
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท , โน วัน มินยูท แม็น)

Break-break me off, break break me off
(บเรค บเรค มี ออฟฟ , บเรค บเรค มี ออฟฟ)
Break break me off, show me what you got
(บเรค บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)

Break me off, show me what you got..
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Break me off, show me what you got..
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Break me off, show me what you got..
(บเรค มี ออฟฟ , โฌ มี ว็อท ยู ก็อท)
Break me off, break break me off
(บเรค มี ออฟฟ , บเรค บเรค มี ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Minute Man (Remix) คำอ่านไทย Missy Elliott feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น