เนื้อเพลง Great Romances of the 20th Century คำอ่านไทย Taking Back Sunday

September never stays this cold
( เซ็พเทมเบอะ เนฝเวอะ ซเท ดีซ โคลด)
where I come from
(ฮแว ไอ คัม ฟร็อม)
And you know
(แอ็นด ยู โน)
I’m not one for complaining,
(แอม น็อท วัน ฟอ ค็อมพเลนอิง ,)
But I love the way you’d roll
(บัท ไอ ลัฝ เดอะ เว ยูต โรล)
excuses off the tip of your tongue
(เอ็คซคยูซ ออฟฟ เดอะ ทิพ อ็อฝ ยุร ทัง)
as I slowly fall apart [slowly, quietly, slowly]
(แอ็ส ซาย ซโลลิ ฟอล อะพาท [ ซโลลิ , คไวเอ็ทลิ , ซโลลิ ])
fall apart
(ฟอล อะพาท)

This won’t mean a thing come tomorrow
(ดีซ ว็อนท มีน อะ ธิง คัม ทุมอโร)
and that’s exactly how I’ll make it seem
(แอ็นด แด๊ท เอ็กแสคทลิ เฮา แอล เมค อิท ซีม)
Cause I’m still not sleeping,
(คอส แอม ซทิล น็อท ซลีพพิง ,)
thinking I’ve crawled home from worse than this
(ติ้งกิง แอฝ ครอล โฮม ฟร็อม เวิซ แฑ็น ดีซ)

So please, please [please]
(โซ พลีส , พลีส [ พลีส ])
I’m running out of sympathy [I’m running out of sympathy!]
(แอม รันนิง เอ้า อ็อฝ ซีมพะธิ [ แอม รันนิง เอ้า อ็อฝ ซีมพะธิ ! ])
and I never said I’d take this
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ เซ็ด อาย เทค ดีซ)
I never said I’d take this lying down
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด อาย เทค ดีซ ลายยิง เดาน)

She says
(ชี เซ)
” come on, come on, let’s just get this over with”
(” คัมมอน , คัมมอน , เล็ท จัซท เก็ท ดีซ โอเฝอะ with”)
She says
(ชี เซ)
” come on, come on, let’s just get this over with”
(” คัมมอน , คัมมอน , เล็ท จัซท เก็ท ดีซ โอเฝอะ with”)
[I never said I’d take this lying down, let’s just get this over with,
([ ไอ เนฝเวอะ เซ็ด อาย เทค ดีซ ลายยิง เดาน , เล็ท จัซท เก็ท ดีซ โอเฝอะ วิฑ ,)
and I’ve crawled home from worse than this]
(แอ็นด แอฝ ครอล โฮม ฟร็อม เวิซ แฑ็น ดีซ ])
She says
(ชี เซ)
” come on, come on, let’s just get this over with”
(” คัมมอน , คัมมอน , เล็ท จัซท เก็ท ดีซ โอเฝอะ with”)
She says
(ชี เซ)
” come on, come on.. ”
(” คัมมอน , คัมมอน “)

You always come close but this never comes easy,
(ยู ออลเว คัม คโลส บัท ดีซ เนฝเวอะ คัม อีสอิ ,)
I still know everything
(ไอ ซทิล โน เอ๊วี่ติง)
You always come close but this never comes easy,
(ยู ออลเว คัม คโลส บัท ดีซ เนฝเวอะ คัม อีสอิ ,)
I still know everything
(ไอ ซทิล โน เอ๊วี่ติง)
You always come close but this never comes easy,
(ยู ออลเว คัม คโลส บัท ดีซ เนฝเวอะ คัม อีสอิ ,)
I still know everything
(ไอ ซทิล โน เอ๊วี่ติง)
You always come so close…
(ยู ออลเว คัม โซ คโลส)
I still know everything, I still know everything, I still know…
(ไอ ซทิล โน เอ๊วี่ติง , ไอ ซทิล โน เอ๊วี่ติง , ไอ ซทิล โน)

You always come close but this never comes easy
(ยู ออลเว คัม คโลส บัท ดีซ เนฝเวอะ คัม อีสอิ)
You always come close but this never comes easy
(ยู ออลเว คัม คโลส บัท ดีซ เนฝเวอะ คัม อีสอิ)
You always come… you come in close
(ยู ออลเว คัม ยู คัม อิน คโลส)

I never said I’d take this lying down
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด อาย เทค ดีซ ลายยิง เดาน)
I never said I’d take this lying down
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด อาย เทค ดีซ ลายยิง เดาน)
I never said I’d take this lying down
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด อาย เทค ดีซ ลายยิง เดาน)
but I’ve crawled home from worse than this
(บัท แอฝ ครอล โฮม ฟร็อม เวิซ แฑ็น ดีซ)

If it’s not keeping you up nights
(อิฟ อิทซ น็อท คีพอิง ยู อัพ ไนท)
then what’s the point
(เด็น ว็อท เดอะ พอยนท)
then what’s the point
(เด็น ว็อท เดอะ พอยนท)
then what’s the point
(เด็น ว็อท เดอะ พอยนท)
then what’s the point
(เด็น ว็อท เดอะ พอยนท)

I’m in your room
(แอม อิน ยุร รุม)
now is this turning you on
(เนา อีส ดีซ เทินนิง ยู ออน)
am I turning you on?
(แอ็ม ไอ เทินนิง ยู ออน)

I’m in your room
(แอม อิน ยุร รุม)
are you turned on?
(อาร์ ยู เทิน ออน)

I’m on the corner of your bed,
(แอม ออน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ ยุร เบ็ด ,)
I’m practically naked,
(แอม พแรคทิแค็ลลิ เนคิด ,)
are you turned on,
(อาร์ ยู เทิน ออน ,)
are you turned on?
(อาร์ ยู เทิน ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Great Romances of the 20th Century คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น