เนื้อเพลง Who Are You คำอ่านไทย The Who

Who are you?
( ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)

I woke up in a Soho doorway
(ไอ โวค อัพ อิน อะ Soho ดอร์เวย์)
A policeman knew my name
(อะ โพลิคแมน นยู มาย เนม)
He said ” You can go sleep at home tonight
(ฮี เซ็ด ” ยู แค็น โก ซลีพ แอ็ท โฮม ทุไนท)
If you can get up and walk away ”
(อิฟ ยู แค็น เก็ท อัพ แอ็นด วอค อะเว “)

I staggered back to the underground
(ไอ ซแทกเกอะ แบ็ค ทู ดิ อันเดิกเรานด)
And the breeze blew back my hair
(แอ็นด เดอะ บรีส บลู แบ็ค มาย แฮ)
I remember throwin’ punches around
(ไอ ริเมมเบอะ โตวอิน พันเซด อะเรานด)
And preachin’ from my chair
(แอ็นด พีรีชิน ฟร็อม มาย แช)

chorus:
(โครัซ :)
Well, who are you? [Who are you? Who, who, who, who?]
(เว็ล , ฮู อาร์ ยู [ ฮู อาร์ ยู ฮู , ฮู , ฮู , ฮู ])
I really wanna know [Who are you? Who, who, who, who?]
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โน [ ฮู อาร์ ยู ฮู , ฮู , ฮู , ฮู ])
Tell me, who are you? [Who are you? Who, who, who, who?]
(เท็ล มี , ฮู อาร์ ยู [ ฮู อาร์ ยู ฮู , ฮู , ฮู , ฮู ])
Cause I really wanna know [Who are you? Who, who, who, who?]
(คอส ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โน [ ฮู อาร์ ยู ฮู , ฮู , ฮู , ฮู ])

I took the tube back out of town
(ไอ ทุค เดอะ ทยูบ แบ็ค เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
Back to the Rollin’ Pin
(แบ็ค ทู เดอะ โรลลิน พิน)
I felt a little like a dying clown
(ไอ เฟ็ลท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไลค เก ไดอิง คเลาน)
With a streak of Rin Tin Tin
(วิฑ อะ ซทรีค อ็อฝ Rin ทิน ทิน)

I stretched back and I hiccupped
(ไอ ซทเร็ช แบ็ค แอ็นด ดาย hiccupped)
And looked back on my busy day
(แอ็นด ลุค แบ็ค ออน มาย บีสอิ เด)
Eleven hours in the Tin Pan
(อิเลฝเอ็น เอาร ซิน เดอะ ทิน แพน)
God, there’s got to be another way
(ก็อด , แดร์ ก็อท ทู บี แอะนัธเออะ เว)

Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Ooh wa ooh wa ooh wa ooh wa …
(อู้ วา อู้ วา อู้ วา อู้ วา)

Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
Who, who, who, who?
(ฮู , ฮู , ฮู , ฮู)

[chorus]
([ โครัซ ])

I know there’s a place you walked
(ไอ โน แดร์ ซา พเลซ ยู วอค)
Where love falls from the trees
(ฮแว ลัฝ ฟอล ฟร็อม เดอะ ทรี)
My heart is like a broken cup
(มาย ฮาท อีส ไลค เก บโรเค็น คัพ)
I only feel right on my knees
(ไอ โอ๊นลี่ ฟีล ไรท ออน มาย นี)

I spit out like a sewer hole
(ไอ ซพิท เอ้า ไลค เก ซยูเออะ โฮล)
Yet still recieve your kiss
(เย็ท ซทิล รีซิฝ ยุร คิซ)
How can I measure up to anyone now
(เฮา แค็น นาย เมฉเออะ อัพ ทู เอนอิวัน เนา)
After such a love as this?
(อาฟเทอะ ซัช อะ ลัฝ แอ็ส ดีซ)

[chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Are You คำอ่านไทย The Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น