เนื้อเพลง Time Will Tell คำอ่านไทย Hikaru Utada

Though You Say
( โธ ยู เซ)
That You Cried And Nothing’s Changed
(แดท ยู คไร แอ็นด นัธอิง เชนจ)
No One
(โน วัน)
Cries For That Purpose
(ไคร ฟอ แดท เพอพัซ)

I Can’t Help That You Suffered
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ แดท ยู ซัฟเฟอะ)
I Just Can’t Control The Time
(ไอ จัซท แค็นท ค็อนทโรล เดอะ ไทม)
From This Long Runway Towards The Blue Sky Take Off
(ฟร็อม ดีซ ล็อง รันเวย์ ทูวอด เดอะ บลู ซไค เทค ออฟฟ)

Time Will Tell When Time Passes You’ll Understand
(ไทม วิล เท็ล ฮเว็น ไทม แพเซ โยว อันเดิซแทนด)
Cry That’s Why It’d Be Nice If It Remains Without Fading
(คไร แด๊ท ฮไว อิทด บี ไน๊ซ์ อิฟ อิท ริเมน วิเฑาท เฟดิง)
Time Will Tell When Time Passes You’ll Understand
(ไทม วิล เท็ล ฮเว็น ไทม แพเซ โยว อันเดิซแทนด)
Cry There’s No Unfair Shortcut To Tomorrow
(คไร แดร์ โน อันแฟ Shortcut ทู ทุมอโร)
I’m Sure I’m Sure I’m Sure
(แอม ฌุร แอม ฌุร แอม ฌุร)

The Rain
(เดอะ เรน)
If It Were To Fly Above The Clouds
(อิฟ อิท เวอ ทู ฟไล อะบัฝ เดอะ คเลาด)
Always Blue Sky
(ออลเว บลู ซไค)
The Sun
(เดอะ ซัน)
Feels So Close It Could Be Caught In The Hand
(ฟีล โซ คโลส อิท เคิด บี คอท อิน เดอะ แฮ็นด)

Don’t Get Depressed Alone
(ด้อนท์ เก็ท ดิพเรซ อะโลน)
We Just Can’t Control The Time
(วี จัซท แค็นท ค็อนทโรล เดอะ ไทม)
From This Long Runway Towards The Blue Sky Take Off
(ฟร็อม ดีซ ล็อง รันเวย์ ทูวอด เดอะ บลู ซไค เทค ออฟฟ)

Time Will Tell When Time Passes You’ll Understand
(ไทม วิล เท็ล ฮเว็น ไทม แพเซ โยว อันเดิซแทนด)
Cry My Excuse Just Now Won’t Even Fool Myself
(คไร มาย เอ็คซคยูซ จัซท เนา ว็อนท อีเฝ็น ฟูล ไมเซลฟ)
Time Will Tell When Time Passes You’ll Understand
(ไทม วิล เท็ล ฮเว็น ไทม แพเซ โยว อันเดิซแทนด)
Cry So Now If I Want To Cry I Will
(คไร โซ เนา อิฟ ฟาย ว็อนท ทู คไร ไอ วิล)
Harder Harder Harder
(อาณ์เดอ อาณ์เดอ อาณ์เดอ)

Time Will Tell When Time Passes You’ll Understand
(ไทม วิล เท็ล ฮเว็น ไทม แพเซ โยว อันเดิซแทนด)
Cry That’s Why It’d Be Nice If It Remains Without Fading
(คไร แด๊ท ฮไว อิทด บี ไน๊ซ์ อิฟ อิท ริเมน วิเฑาท เฟดิง)
Time Will Tell When Time Passes You’ll Understand
(ไทม วิล เท็ล ฮเว็น ไทม แพเซ โยว อันเดิซแทนด)
Cry There’s No Unfair Shortcut To Tomorrow
(คไร แดร์ โน อันแฟ Shortcut ทู ทุมอโร)
I’m Sure I’m Sure I’m Sure
(แอม ฌุร แอม ฌุร แอม ฌุร)

Time Will Tell
(ไทม วิล เท็ล)
So Don’t You Worry
(โซ ด้อนท์ ยู เวอริ)
Time Will Tell Take Your Time Take It Easy
(ไทม วิล เท็ล เทค ยุร ไทม เทค อิท อีสอิ)
I Just Hope You Understand
(ไอ จัซท โฮพ ยู อันเดิซแทนด)
Make It Nice Easy
(เมค อิท ไน๊ซ์ อีสอิ)
Time Will Tell
(ไทม วิล เท็ล)
Time Will Tell Take Your Time Make It Easy
(ไทม วิล เท็ล เทค ยุร ไทม เมค อิท อีสอิ)
Ame Ni Makenai
(เอม Ni Makenai)
Blue Skies Above Us Above Us
(บลู สกาย อะบัฝ อัซ อะบัฝ อัซ)
Only Time Will Tell
(โอ๊นลี่ ไทม วิล เท็ล)
Time Will Tell
(ไทม วิล เท็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time Will Tell คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น