เนื้อเพลง Christmas Time คำอ่านไทย Christina Aguilera

Fa la la la la…
( ฟา ลา ลา ลา ลา)

When I was young, every Christmas Eve I could not sleep
(ฮเว็น นาย วอส ยัง , เอฝริ ครีซมัซ อี๊ฟ ไอ เคิด น็อท ซลีพ)
Trying to catch that old St. Nick leaving presents under the tree
(ทไรอิง ทู แค็ช แดท โอลด เอ็ซท นิค ลีฝอิงส เพร๊สเซ่นท อันเดอะ เดอะ ทรี)
And every year I fall asleep laying in my bed
(แอ็นด เอฝริ เยีย ไอ ฟอล อัซลีพ เลยิง อิน มาย เบ็ด)
Dreaming of a million sugar plums dancing in my head
(ดรีมมิง อ็อฝ อะ มีลยัน ฌูกเออะ พลัม แด็นซิง อิน มาย เฮ็ด)

Oh how much joy it is at Christmas time
(โอ เฮา มัช จอย อิท อีส แอ็ท ครีซมัซ ไทม)
Spirit of giving is in our lives
(ซพีริท อ็อฝ กีฝวิง อีส ซิน เอ๊า ไลฝ)
Oh how much joy it brings to see the one you love
(โอ เฮา มัช จอย อิท บริง ทู ซี ดิ วัน ยู ลัฝ)
This year’s gonna be the best Christmas because
(ดีซ เยีย กอนนะ บี เดอะ เบ็ซท ครีซมัซ บิคอส)

CHORUS:
(โครัซ :)
Every family, Christmas tree
(เอฝริ แฟมอิลิ , ครีซมัซ ทรี)
Peace and goodwill to all men
(พีซ แอ็นด goodwill ทู ออล เม็น)
Everybody is home for Christmas
(เอวี่บอดี้ อีส โฮม ฟอ ครีซมัซ)
Everybody is home
(เอวี่บอดี้ อีส โฮม)
Sneaking a kiss under the misletoe
(ซนีคอิง อะ คิซ อันเดอะ เดอะ มิสเซวโทว)
I want a white Christmas so let it snow
(ไอ ว็อนท ดา ฮไวท ครีซมัซ โซ เล็ท ดิธ ซโน)
Everybody is home for Christmas
(เอวี่บอดี้ อีส โฮม ฟอ ครีซมัซ)
Everybody is home this Christmas time
(เอวี่บอดี้ อีส โฮม ดีซ ครีซมัซ ไทม)

Friends come together as we decorate the tree
(ฟเร็นด คัม ทุเกฑเออะ แอ็ส วี เดคโอะเรท เดอะ ทรี)
This is the time of year to live in harmony
(ดีซ ซิส เดอะ ไทม อ็อฝ เยีย ทู ไลฝ อิน ฮาโมะนิ)
Angels watch over as we put the kids to sleep
(เอนเจล ว็อช โอเฝอะ แอ็ส วี พัท เดอะ คิด ทู ซลีพ)
And when they awake the smiling faces make it all complete
(แอ็นด ฮเว็น เด อะเวค เดอะ ซไมลอิง เฟซ เมค อิท ดอร์ ค็อมพลีท)

This is the holiday with family
(ดีซ ซิส เดอะ ฮอลอิเด วิฑ แฟมอิลิ)
Put aside our differences, let it be
(พัท อะไซด เอ๊า ดีฟเฟอะเร็นซ , เล็ท ดิธ บี)
Oh how much fun it is, gifts to receive
(โอ เฮา มัช ฟัน หนิด อีส , กิฟท ทู รีซีฝ)
This time of year love is all we need
(ดีซ ไทม อ็อฝ เยีย ลัฝ อีส ซอร์ วี นีด)

CHORUS
(โครัซ)

Fa la la la la….
(ฟา ลา ลา ลา ลา)

RAP:
(แร็พ :)
In your heart now this is the time for us to give
(อิน ยุร ฮาท เนา ดีซ ซิส เดอะ ไทม ฟอ อัซ ทู กิฝ)
The world needs love now so live and let live
(เดอะ เวิลด นีด ลัฝ เนา โซ ไลฝ แอ็นด เล็ท ไลฝ)
Family’s all here, the spirit is good cheer
(แฟมอิลิ ซอร์ เฮียร , เดอะ ซพีริท อีส เกิด เชีย)
The sound of carols ringing sweet in my ear
(เดอะ เซานด อ็อฝ แครัล รีงอิง สวี้ท อิน มาย เอีย)
Everything is all right
(เอ๊วี่ติง อีส ซอร์ ไรท)
You know why? It’s Christmas time
(ยู โน ฮไว อิทซ ครีซมัซ ไทม)

Oh how much joy it is at Christmas time
(โอ เฮา มัช จอย อิท อีส แอ็ท ครีซมัซ ไทม)
Spirit of giving is in our lives
(ซพีริท อ็อฝ กีฝวิง อีส ซิน เอ๊า ไลฝ)
Oh how much joy it brings to see the one you love
(โอ เฮา มัช จอย อิท บริง ทู ซี ดิ วัน ยู ลัฝ)
This year’s gonna be the best Christmas because
(ดีซ เยีย กอนนะ บี เดอะ เบ็ซท ครีซมัซ บิคอส)

CHORUS 3x
(โครัซ 3x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas Time คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น