เนื้อเพลง Shoots & Ladders คำอ่านไทย Korn

Ring around the rosies
( ริง อะเรานด เดอะ rosies)
Pocket full of posies
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ posies)
Ashes, ashes, we all fall down
(แอสเชรด , แอสเชรด , วี ออล ฟอล เดาน)

Nursery rhymes are said, verses in my head
(เนิซเออะริ ไรม แซร์ เซ็ด , เฝิซ ซิน มาย เฮ็ด)
Into my childhood they’re spoonfed
(อีนทุ มาย ไชลดฮุด เดรว ซพูนอิ)
Hidden violence revealed, darkness that seems real
(ฮีดดน ไฝโอะเล็นซ ริฝิล , ดาคเน็ซ แดท ซีม ริแอ็ล)
Look at the pages that cause all this evil
(ลุค แกท เดอะ เพจ แดท คอส ออล ดีซ อี๊วิ้ว)

One, two, buckle my shoe
(วัน , ทู , บัคเคิล มาย ฌู)
Three, four, shut the door
(ธรี , โฟ , ฌัท เดอะ โด)
Five, six, pick up sticks
(ไฟฝ , ซิคซ , พิค อัพ ซทิค)
Seven, eight, lay them straight
(เซฝเอ็น , เอท , เล เฑ็ม ซทเรท)

London bridges falling down, falling down, falling down
(ลันดัน บริจ ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน)
London bridges falling down, my fair lady
(ลันดัน บริจ ฟ๊อลิง เดาน , มาย แฟ เลดิ)

Nick nack patty wack, give a dog a bone
(นิค nack แพททิ แวค , กิฝ อะ ด็อก อะ บอน)
This old man came rolling home
(ดีซ โอลด แม็น เคม โรลลิง โฮม)
. . . this old man came,
(ดีซ โอลด แม็น เคม ,)
Mary had a little lamb who’s fleece was white as snow!
(แมริ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม ฮู ฟลีซ วอส ฮไวท แอ็ส ซโน !)

Mary had a little lamb who’s fleece was white as snow!
(แมริ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม ฮู ฟลีซ วอส ฮไวท แอ็ส ซโน !)
Baa baa black sheep have you any wool
(บา บา บแล็ค ฌีพ แฮ็ฝ ยู เอนอิ วูล)
Mary had a little lamb who’s fleece was white as snow!
(แมริ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม ฮู ฟลีซ วอส ฮไวท แอ็ส ซโน !)
Yes sir, yes sir, three bags full
(เย็ซ เซอ , เย็ซ เซอ , ธรี แบ็ก ฟูล)
Mary had a little lamb who’s fleece was white as snow!
(แมริ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม ฮู ฟลีซ วอส ฮไวท แอ็ส ซโน !)
Baa baa black sheep have you any wool
(บา บา บแล็ค ฌีพ แฮ็ฝ ยู เอนอิ วูล)
Mary had a little lamb!
(แมริ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แล็ม !)
Yes sir, yes sir, three bags full
(เย็ซ เซอ , เย็ซ เซอ , ธรี แบ็ก ฟูล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shoots & Ladders คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น