เนื้อเพลง You Don’t Bring Me Flowers คำอ่านไทย Neil Diamond

Written by Neil Diamond, Alan Bergman and Marilyn Bergman
( วึ้น ไบ นิวอฺ ไดมันด , แอลแลน Bergman แอ็นด มาริลีน Bergman)
You don’t bring me flowers
(ยู ด้อนท์ บริง มี ฟเลาเออะ)
You don’t sing me love songs
(ยู ด้อนท์ ซิง มี ลัฝ ซ็อง)
You hardly talk to me anymore
(ยู ฮาดลิ ทอค ทู มี แอนนี่มอ)
When you come through the door
(ฮเว็น ยู คัม ธรู เดอะ โด)
At the end of the day
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
I remember when
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น)
You couldn’t wait to love me
(ยู คูดซึ่น เวท ทู ลัฝ มี)
Used to hate to leave me
(ยูซ ทู เฮท ทู ลีฝ มี)
Now after lovin’ me late at night
(เนา อาฟเทอะ ลัฝวิน มี เลท แอ็ท ไนท)
When it’s good for you
(ฮเว็น อิทซ เกิด ฟอ ยู)
And you’re feeling alright
(แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง ออลไร๊ท)
Well you just roll over
(เว็ล ยู จัซท โรล โอเฝอะ)
And you turn out the light
(แอ็นด ยู เทิน เอ้า เดอะ ไลท)
And you don’t bring me flowers anymore
(แอ็นด ยู ด้อนท์ บริง มี ฟเลาเออะ แอนนี่มอ)

It used to be so natural
(อิท ยูซ ทู บี โซ แนชแร็ล)
To talk about forever
(ทู ทอค อะเบาท เฟาะเรฝเออะ)
But ‘used to be’s’ don’t count anymore
(บัท ยูซ ทู เบซ ด้อนท์ เคานท แอนนี่มอ)
They just lay on the floor
(เด จัซท เล ออน เดอะ ฟโล)
Til we sweep them away
(ทิล วี สวี้พ เฑ็ม อะเว)

And baby, I remember
(แอ็นด เบบิ , ไอ ริเมมเบอะ)
All the things you taught me
(ออล เดอะ ธิง ยู ทอท มี)
I learned how to laugh
(ไอ เลิน เฮา ทู ลาฟ)
And I learned how to cry
(แอ็นด ดาย เลิน เฮา ทู คไร)
Well I learned how to love
(เว็ล ไอ เลิน เฮา ทู ลัฝ)
Even learned how to lie
(อีเฝ็น เลิน เฮา ทู ไล)
You’d think I could learn
(ยูต ธิงค ไอ เคิด เลิน)
How to tell you goodbye
(เฮา ทู เท็ล ยู กู๊ดบาย)
Cause you don’t bring me flowers anymore
(คอส ยู ด้อนท์ บริง มี ฟเลาเออะ แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Bring Me Flowers คำอ่านไทย Neil Diamond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น