เนื้อเพลง Last of The American Girls คำอ่านไทย Green Day

She puts her makeup on
( ชี พัท เฮอ เมคกั๊พ ออน)
Like graffiti on the walls of the heartland
(ไลค ครัฟฟีดีออน เดอะ วอล อ็อฝ เดอะ heartland)
She’s got her little book of conspiracies
(ชี ก็อท เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล เบิค อ็อฝ conspiracies)
Right in her hand
(ไรท อิน เฮอ แฮ็นด)
She is paranoid like
(ชี อีส พารานอย ไลค)
Endangered species headed into extinction
(เอ็นเดนเจอะ ซพีฌิ เฮ็ด อีนทุ เอ็คซทีงฌัน)
She is one of a kind
(ชี อีส วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
She’s the last of the American girls
(ชี เดอะ ลาซท อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น เกิล)

She wears her overcoat
(ชี แว เฮอ โอเฝอะโคท)
For the coming of the nuclear winter
(ฟอ เดอะ คัมอิง อ็อฝ เดอะ นยูคลิเออะ วีนเทอะ)
She is riding her bike
(ชี อีส ไรดอิง เฮอ ไบค)
Like a fugitive of critical mass
(ไลค เก ฟยูจิทิฝ อ็อฝ ครีทอิแค็ล มาซ)
She’s on a hunger strike
(ชี ออน อะ ฮังเกอะ ซทไรค)
For the ones who won’t make it for dinner
(ฟอ ดิ วัน ฮู ว็อนท เมค อิท ฟอ ดีนเนอะ)
She makes enough to survive
(ชี เมค อินัฟ ทู เซอะไฝฝ)
For a holiday of working class
(ฟอ รา ฮอลอิเด อ็อฝ เวิคกิง คลาซ)

She’s a runaway of the establishment incorporated.
(ชี ซา รันนาเวย์อ็อฝ ดิ เอ็ซแทบลิฌเม็นท อินคอโพเรท)
She won’t cooperate
(ชี ว็อนท โคะออพเออะเรท)
She’s the last of the American girls
(ชี เดอะ ลาซท อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น เกิล)

She plays her vinyl records
(ชี พเล เฮอ ไฝนิล เรคออด)
Singing songs on the eve of destruction
(ซิงกิง ซ็อง ออน ดิ อี๊ฟ อ็อฝ ดิซทรัคฌัน)
She’s a s*cker for
(ชี ซา เอส *cker ฟอ)
All the criminals breaking the laws
(ออล เดอะ ครีมอิแน็ล บเรคคิง เดอะ ลอ)
She will come in first
(ชี วิล คัม อิน เฟิซท)
For the end of western civilization
(ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ เวซเทิน ซิฝิไลเสฌัน)
She’s an endless war
(ชี แอน เอ็นเล็ซ วอ)
Like a hero for the lost cause
(ไลค เก ฮีโร ฟอ เดอะ ล็อซท คอส)
Like a hurricane
(ไลค เก เฮอริเคน)
In the heart of the devastation
(อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ เดแฝ็ซเทฌัน)
She’s a natural disaster
(ชี ซา แนชแร็ล ดิสาซเทอะ)
She’s the last of the American girls
(ชี เดอะ ลาซท อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น เกิล)

She puts her makeup on
(ชี พัท เฮอ เมคกั๊พ ออน)
Like graffiti on the walls of the heartland
(ไลค ครัฟฟีดีออน เดอะ วอล อ็อฝ เดอะ heartland)
She’s got her little book of conspiracies
(ชี ก็อท เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล เบิค อ็อฝ conspiracies)
Right in her hand
(ไรท อิน เฮอ แฮ็นด)
She will come in first
(ชี วิล คัม อิน เฟิซท)
For the end of western civilization
(ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ เวซเทิน ซิฝิไลเสฌัน)
She’s a natural disaster
(ชี ซา แนชแร็ล ดิสาซเทอะ)
She’s the last of the American girls
(ชี เดอะ ลาซท อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last of The American Girls คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น