เนื้อเพลง C’mon Girl คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Everything inside of me
( เอ๊วี่ติง อีนไซด อ็อฝ มี)
Is burning up for you to see
(อีส เบรินนิง อัพ ฟอ ยู ทู ซี)

And if we should get into it
(แอ็นด อิฟ วี เชิด เก็ท อีนทุ อิท)
A two way kind of syndicate, ho
(อะ ทู เว ไคนด อ็อฝ ซีนดิเคท , โฮ)

Compare us to a ferris wheel
(ค็อมแพ อัซ ทู อะ เฟริ ฮวีล)
Just be sure of what you want to steal
(จัซท บี ฌุร อ็อฝ ว็อท ยู ว็อนท ทู ซทีล)
Some people do it by the book
(ซัม พี๊เพิ่ล ดู อิท ไบ เดอะ เบิค)
But I prefer to go by feel, tell me
(บัท ไอ พริเฟอ ทู โก ไบ ฟีล , เท็ล มี)

I wanted to get outta here
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
But every time I reappear
(บัท เอฝริ ไทม ไอ ริแอ็พเพีย)
And know I have the words my dear
(แอ็นด โน ไอ แฮ็ฝ เดอะ เวิด มาย เดีย)
To whisper right into your ear, hey, yeah
(ทู ฮวีซเพอะ ไรท อีนทุ ยุร เอีย , เฮ , เย่)

C’mon girl
(ซีมอน เกิล)
Let’s get it right
(เล็ท เก็ท ดิธ ไรท)
Let’s get it right
(เล็ท เก็ท ดิธ ไรท)
Let’s get it right
(เล็ท เก็ท ดิธ ไรท)

The spirit of a dragon’s tear
(เดอะ ซพีริท อ็อฝ อะ ดแรกอัน เทีย)
Is lovely at this time of year
(อีส ลัฝลิ แอ็ท ดีซ ไทม อ็อฝ เยีย)

The cave within your mountainside
(เดอะ เคฝ วิฑีน ยุร แมวเทินไซต์)
Is deeper than it will be wide hold me
(อีส ดิพเพอแฑ็น หนิด วิล บี ไวด โฮลด มี)

My disenchanted diplomat
(มาย ดิเซ็มชานท ดีพโละแม็ท)
Asleep inside the laundromat
(อัซลีพ อีนไซด เดอะ laundromat)
Conveyer belts are moving and
(ค็อนเฝเออะ เบ็ลท แซร์ มูฝอิง แอ็นด)
I want you you to be sure of that, tell me
(ไอ ว็อนท ยู ยู ทู บี ฌุร อ็อฝ แดท , เท็ล มี)

And if you let it germinate
(แอ็นด อิฟ ยู เล็ท ดิธ เจอมิเนท)
I know it will be worth the wait
(ไอ โน อิท วิล บี เวิธ เดอะ เวท)
Disputed by the news that it was you
(ดิซพยูท ไบ เดอะ นยู แดท ดิธ วอส ยู)
Who tried to instigate, hey
(ฮู ทไร ทู อีนซทิเกท , เฮ)

Blessed are the hypocrites
(บเล็ซ อาร์ เดอะ ฮีพโอะคริท)
Outwitted but she never quits
(Outwitted บัท ชี เนฝเวอะ ควิท)
The trouble with a band of slits
(เดอะ ทรั๊บเบิ้ล วิฑ อะ แบ็นด อ็อฝ ซลิท)
Is washing offf all the muddy bits, hey… yeah
(อีส ว็อฌนิ่ง offf ออล เดอะ มัดดิ บิท , เฮ เย่)

Oh yeah she’s with me and I’m your man
(โอ เย่ ชี วิฑ มี แอ็นด แอม ยุร แม็น)
If I can’t find you no one can
(อิฟ ฟาย แค็นท ไฟนด ยู โน วัน แค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C’mon Girl คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น