เนื้อเพลง I’ll Be Waiting คำอ่านไทย Adele

Hold me closer one more time,
( โฮลด มี โคลเซอร์ วัน โม ไทม ,)
Say that you love me in your last goodbye,
(เซ แดท ยู ลัฝ มี อิน ยุร ลาซท กู๊ดบาย ,)
Please forgive me for my sins,
(พลีส เฟาะกีฝ มี ฟอ มาย ซิน ,)
Yes, I swam dirty waters,
(เย็ซ , ไอ ซแว็ม เดอทิ วอเทอะ ,)
But you pushed me in,
(บัท ยู พุฌ มี อิน ,)
I’ve seen your face under every sky,
(แอฝ ซีน ยุร เฟซ อันเดอะ เอฝริ ซไค ,)
Over every border and on every line,
(โอเฝอะ เอฝริ บอเดอะ แอ็นด ออน เอฝริ ไลน ,)
You know my heart more than I do,
(ยู โน มาย ฮาท โม แฑ็น นาย ดู ,)
We were the greatest, me and you,
(วี เวอ เดอะ เกสเดด , มี แอ็นด ยู ,)

But we had time against us,
(บัท วี แฮ็ด ไทม อะเกนซท อัซ ,)
And miles between us,
(แอ็นด ไมล บีทวิน อัซ ,)
The heavens cried,
(เดอะ เฮฝเอ็น คไร ,)
I know I left you speechless,
(ไอ โน ไอ เล็ฟท ยู ซพีชเล็ซ ,)
But now the sky has cleared and it’s blue,
(บัท เนา เดอะ ซไค แฮ็ส คเลีย แอ็นด อิทซ บลู ,)
And I see my future in you,
(แอ็นด ดาย ซี มาย ฟยูเชอะ อิน ยู ,)

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู ลัฝ มี อะเกน ,)
I put my hands up,
(ไอ พัท มาย แฮ็นด อัพ ,)
I’ll do everything different,
(แอล ดู เอ๊วี่ติง ดีฟเฟอะเร็นท ,)
I’ll be better to you,
(แอล บี เบทเทอะ ทู ยู ,)
I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู ลัฝ มี อะเกน ,)
I put my hands up,
(ไอ พัท มาย แฮ็นด อัพ ,)
I’ll be somebody different,
(แอล บี ซัมบอดี้ ดีฟเฟอะเร็นท ,)
I’ll be better to you,
(แอล บี เบทเทอะ ทู ยู ,)

Let me stay here for just one more night,
(เล็ท มี ซเท เฮียร ฟอ จัซท วัน โม ไนท ,)
Build your world around me,
(บิลด ยุร เวิลด อะเรานด มี ,)
And pull me to the light,
(แอ็นด พุล มี ทู เดอะ ไลท ,)
So I can tell you that I was wrong,
(โซ ไอ แค็น เท็ล ยู แดท ไอ วอส ร็อง ,)
I was a child then, but now I’m willing to learn,
(ไอ วอส ซา ไชล เด็น , บัท เนา แอม วีลลิง ทู เลิน ,)

But we had time against us,
(บัท วี แฮ็ด ไทม อะเกนซท อัซ ,)
And miles between us,
(แอ็นด ไมล บีทวิน อัซ ,)
The heavens cried,
(เดอะ เฮฝเอ็น คไร ,)
I know I left you speechless,
(ไอ โน ไอ เล็ฟท ยู ซพีชเล็ซ ,)
But now the sky has cleared and it’s blue,
(บัท เนา เดอะ ซไค แฮ็ส คเลีย แอ็นด อิทซ บลู ,)
And I see my future in you,
(แอ็นด ดาย ซี มาย ฟยูเชอะ อิน ยู ,)

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู ลัฝ มี อะเกน ,)
I put my hands up,
(ไอ พัท มาย แฮ็นด อัพ ,)
I’ll do everything different,
(แอล ดู เอ๊วี่ติง ดีฟเฟอะเร็นท ,)
I’ll be better to you,
(แอล บี เบทเทอะ ทู ยู ,)
I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู ลัฝ มี อะเกน ,)
I put my hands up,
(ไอ พัท มาย แฮ็นด อัพ ,)
I’ll be somebody different,
(แอล บี ซัมบอดี้ ดีฟเฟอะเร็นท ,)
I’ll be better to you,
(แอล บี เบทเทอะ ทู ยู ,)

Time against us,
(ไทม อะเกนซท อัซ ,)
Miles between us,
(ไมล บีทวิน อัซ ,)
Heavens cried,
(เฮฝเอ็น คไร ,)
I know I left you speechless,
(ไอ โน ไอ เล็ฟท ยู ซพีชเล็ซ ,)
Time against us,
(ไทม อะเกนซท อัซ ,)
Miles between us,
(ไมล บีทวิน อัซ ,)
Heavens cried,
(เฮฝเอ็น คไร ,)
I know I left you speechless,
(ไอ โน ไอ เล็ฟท ยู ซพีชเล็ซ ,)
I know I left you speechless,
(ไอ โน ไอ เล็ฟท ยู ซพีชเล็ซ ,)
I’ll be waiting,
(แอล บี เวททิง ,)

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู ลัฝ มี อะเกน ,)
I put my hands up,
(ไอ พัท มาย แฮ็นด อัพ ,)
I’ll do everything different,
(แอล ดู เอ๊วี่ติง ดีฟเฟอะเร็นท ,)
I’ll be better to you,
(แอล บี เบทเทอะ ทู ยู ,)
I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู ลัฝ มี อะเกน ,)
I put my hands up,
(ไอ พัท มาย แฮ็นด อัพ ,)
I’ll be somebody different,
(แอล บี ซัมบอดี้ ดีฟเฟอะเร็นท ,)
I’ll be better to you.
(แอล บี เบทเทอะ ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Waiting คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น