เนื้อเพลง Hey Now! คำอ่านไทย Oasis

I hitched a ride with my soul
( ไอ ฮิช อะ ไรด วิฑ มาย โซล)
By the side of the road
(ไบ เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
Just as the sky turned black
(จัซท แอ็ส เดอะ ซไค เทิน บแล็ค)
I took a walk with my fame
(ไอ ทุค กา วอค วิฑ มาย เฟม)
Down memory lane
(เดาน เมมโอะริ เลน)
I never did find my way back
(ไอ เนฝเวอะ ดิด ไฟนด มาย เว แบ็ค)

You know that I gotta say time’s slipping away
(ยู โน แดท ไอ กอททะ เซ ไทม สลิพปิง อะเว)
And what will it hold for me
(แอ็นด ว็อท วิล อิท โฮลด ฟอ มี)
What am I gonna do while I’m looking at you
(ว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู ฮไวล แอม ลุคอิง แอ็ท ยู)
You’re standing ignoring me
(ยัวร์ ซแทนดิง เอ๊กนอลิงค์มี)

I thought that I heard someone say now
(ไอ ธอท แดท ไอ เฮิด ซัมวัน เซ เนา)
There’s no time for running away now
(แดร์ โน ไทม ฟอ รันนิง อะเว เนา)
Hey now! Hey now!
(เฮ เนา ! เฮ เนา !)

Feel no shame – cos time’s no chain
(ฟีล โน เฌม คอซ ไทม โน เชน)
Feel no shame
(ฟีล โน เฌม)

The first thing I saw
(เดอะ เฟิซท ธิง ไอ ซอ)
As I walked through the door
(แอ็ส ซาย วอค ธรู เดอะ โด)
Was a sign on the wall that read
(วอส ซา ไซน ออน เดอะ วอล แดท เร็ด)
It said you might never know
(อิท เซ็ด ยู ไมท เนฝเวอะ โน)
That I want you to know
(แดท ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
What is written inside of your head
(ว็อท อีส วึ้น อีนไซด อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

And time as it stands
(แอ็นด ไทม แอ็ส ซิท ซแท็นด)
Won’t be held in my hands
(ว็อนท บี เฮ็ลด อิน มาย แฮ็นด)
Or living inside of my skin
(ออ ลีฝอิง อีนไซด อ็อฝ มาย ซคิน)
And as it fell from the sky
(แอ็นด แอ็ส ซิท เฟ็ล ฟร็อม เดอะ ซไค)
I asked myself why
(ไอ อาซค ไมเซลฟ ฮไว)
Can I never let anyone in ?
(แค็น นาย เนฝเวอะ เล็ท เอนอิวัน อิน)

I thought that I heard someone say now
(ไอ ธอท แดท ไอ เฮิด ซัมวัน เซ เนา)
There’s no time for running away now
(แดร์ โน ไทม ฟอ รันนิง อะเว เนา)
Hey now! Hey now!
(เฮ เนา ! เฮ เนา !)

Feel no shame – cos time’s no chain
(ฟีล โน เฌม คอซ ไทม โน เชน)
Feel no shame
(ฟีล โน เฌม)

I hitched a ride with my soul
(ไอ ฮิช อะ ไรด วิฑ มาย โซล)
By the side of the road
(ไบ เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
Just as the sky turned black
(จัซท แอ็ส เดอะ ซไค เทิน บแล็ค)
I took a walk with my fame
(ไอ ทุค กา วอค วิฑ มาย เฟม)
Down memory lane
(เดาน เมมโอะริ เลน)
I never did find my way back
(ไอ เนฝเวอะ ดิด ไฟนด มาย เว แบ็ค)

You know that I gotta say time’s slipping away
(ยู โน แดท ไอ กอททะ เซ ไทม สลิพปิง อะเว)
And what will it hold for me
(แอ็นด ว็อท วิล อิท โฮลด ฟอ มี)
What am I gonna do while I’m looking at you
(ว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู ฮไวล แอม ลุคอิง แอ็ท ยู)
You’re standing ignoring me
(ยัวร์ ซแทนดิง เอ๊กนอลิงค์มี)

I thought that I heard someone say now
(ไอ ธอท แดท ไอ เฮิด ซัมวัน เซ เนา)
There’s no time for running away now
(แดร์ โน ไทม ฟอ รันนิง อะเว เนา)
Hey now! Hey now!
(เฮ เนา ! เฮ เนา !)

Feel no shame – cos time’s no chain
(ฟีล โน เฌม คอซ ไทม โน เชน)
Feel no shame
(ฟีล โน เฌม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Now! คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น