เนื้อเพลง Super Trouper คำอ่านไทย Abba

Super Trouper beams are gonna blind me
( ซยูเพอะ Trouper บีม แซร์ กอนนะ บไลนด มี)
But I won’t feel blue
(บัท ไอ ว็อนท ฟีล บลู)
Like I always do
(ไลค ไก ออลเว ดู)
Cause somewhere in the crowd there’s you
(คอส ซัมแวร์ อิน เดอะ คเราด แดร์ ยู)

I was sick and tired of everything
(ไอ วอส ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
When I called you last night from Glasgow
(ฮเว็น นาย คอล ยู ลาซท ไนท ฟร็อม Glasgow)
All I do is eat and sleep and sing
(ออล ไอ ดู อีส อีท แอ็นด ซลีพ แอ็นด ซิง)
Wishing every show was the last show
(วิชชิ้ง เอฝริ โฌ วอส เดอะ ลาซท โฌ)
[Wishing every show was the last show]
([ วิชชิ้ง เอฝริ โฌ วอส เดอะ ลาซท โฌ ])
So imagine I was glad to hear you’re coming
(โซ อิแมจอิน ไอ วอส กแล็ด ทู เฮีย ยัวร์ คัมอิง)
[Glad to hear you’re coming]
([ กแล็ด ทู เฮีย ยัวร์ คัมอิง ])
Suddenly I feel all right
(ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ฟีล ออล ไรท)
[And suddenly it’s gonna be]
([ แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ อิทซ กอนนะ บี ])
And it’s gonna be so different
(แอ็นด อิทซ กอนนะ บี โซ ดีฟเฟอะเร็นท)
When I’m on the stage tonight
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซเทจ ทุไนท)

Tonight the
(ทุไนท เดอะ)
Super Trouper lights are gonna find me
(ซยูเพอะ Trouper ไลท แซร์ กอนนะ ไฟนด มี)
Shining like the sun
(ชายนิง ไลค เดอะ ซัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Smiling, having fun
(ซไมลอิง , แฮฝวิ่ง ฟัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Feeling like a number one
(ฟีลอิง ไลค เก นัมเบอะ วัน)
Tonight the
(ทุไนท เดอะ)
Super Trouper beams are gonna blind me
(ซยูเพอะ Trouper บีม แซร์ กอนนะ บไลนด มี)
But I won’t feel blue
(บัท ไอ ว็อนท ฟีล บลู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Like I always do
(ไลค ไก ออลเว ดู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Cause somewhere in the crowd there’s you
(คอส ซัมแวร์ อิน เดอะ คเราด แดร์ ยู)

Facing twenty thousand of your friends
(เฟซอิง ทเวนทิ เธาแส็น อ็อฝ ยุร ฟเร็นด)
How can anyone be so lonely
(เฮา แค็น เอนอิวัน บี โซ โลนลิ)
Part of a success that never ends
(พาท อ็อฝ อะ ซัคเซซ แดท เนฝเวอะ เอ็นด)
Still I’m thinking about you only
(ซทิล แอม ติ้งกิง อะเบาท ยู โอ๊นลี่)
[Still I’m thinking about you only]
([ ซทิล แอม ติ้งกิง อะเบาท ยู โอ๊นลี่ ])
There are moments when I think I’m going crazy
(แดร์ อาร์ โมเม็นท ฮเว็น นาย ธิงค แอม โกอิ้ง คเรสิ)
[Think I’m going crazy]
([ ธิงค แอม โกอิ้ง คเรสิ ])
But it’s gonna be alright
(บัท อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
[You’ll soon be changing everything]
([ โยว ซูน บี เช้งจิ้นส เอ๊วี่ติง ])
Everything will be so different
(เอ๊วี่ติง วิล บี โซ ดีฟเฟอะเร็นท)
When I’m on the stage tonight
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซเทจ ทุไนท)

Tonight the
(ทุไนท เดอะ)
Super Trouper lights are gonna find me
(ซยูเพอะ Trouper ไลท แซร์ กอนนะ ไฟนด มี)
Shining like the sun
(ชายนิง ไลค เดอะ ซัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Smiling, having fun
(ซไมลอิง , แฮฝวิ่ง ฟัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Feeling like a number one
(ฟีลอิง ไลค เก นัมเบอะ วัน)
Tonight the
(ทุไนท เดอะ)
Super Trouper beams are gonna blind me
(ซยูเพอะ Trouper บีม แซร์ กอนนะ บไลนด มี)
But I won’t feel blue
(บัท ไอ ว็อนท ฟีล บลู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Like I always do
(ไลค ไก ออลเว ดู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Cause somewhere in the crowd there’s you
(คอส ซัมแวร์ อิน เดอะ คเราด แดร์ ยู)

So I’ll be there when you arrive
(โซ แอล บี แดร์ ฮเว็น ยู แอะไรฝ)
The sight of you will prove to me I’m still alive
(เดอะ ไซท อ็อฝ ยู วิล พรูฝ ทู มี แอม ซทิล อะไลฝ)
And when you take me in your arms
(แอ็นด ฮเว็น ยู เทค มี อิน ยุร อาม)
And hold me tight
(แอ็นด โฮลด มี ไทท)
I know it’s gonna mean so much tonight
(ไอ โน อิทซ กอนนะ มีน โซ มัช ทุไนท)

Tonight the
(ทุไนท เดอะ)
Super Trouper lights are gonna find me
(ซยูเพอะ Trouper ไลท แซร์ กอนนะ ไฟนด มี)
Shining like the sun
(ชายนิง ไลค เดอะ ซัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Smiling, having fun
(ซไมลอิง , แฮฝวิ่ง ฟัน)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Feeling like a number one
(ฟีลอิง ไลค เก นัมเบอะ วัน)
Tonight the
(ทุไนท เดอะ)
Super Trouper beams are gonna blind me
(ซยูเพอะ Trouper บีม แซร์ กอนนะ บไลนด มี)
But I won’t feel blue
(บัท ไอ ว็อนท ฟีล บลู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Like I always do
(ไลค ไก ออลเว ดู)
[Sup-p-per Troup-p-per]
([ ซัพ พี เพอ Troup พี เพอ ])
Cause somewhere in the crowd there’s you
(คอส ซัมแวร์ อิน เดอะ คเราด แดร์ ยู)

[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Super Trouper คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น