เนื้อเพลง Ring of Fire คำอ่านไทย Johnny Cash

Love is a burning thing
( ลัฝ อีส ซา เบรินนิง ธิง)
and it makes a firery ring
(แอ็นด ดิท เมค ซา firery ริง)
bound by wild desire
(เบานด ไบ ไวลด ดิไสร)
I fell in to a ring of fire…
(ไอ เฟ็ล อิน ทู อะ ริง อ็อฝ ไฟร)

I fell in to a burning ring of fire
(ไอ เฟ็ล อิน ทู อะ เบรินนิง ริง อ็อฝ ไฟร)
I went down,down,down
(ไอ เว็นท เดาน , เดาน , เดาน)
and the flames went higher.
(แอ็นด เดอะ ฟเลม เว็นท ไฮเออะ)
And it burns,burns,burns
(แอ็นด ดิท เบิน , เบิน , เบิน)
the ring of fire
(เดอะ ริง อ็อฝ ไฟร)
the ring of fire.
(เดอะ ริง อ็อฝ ไฟร)

The taste of love is sweet
(เดอะ เทซท อ็อฝ ลัฝ อีส สวี้ท)
when hearts like our’s meet
(ฮเว็น ฮาท ไลค เอ๊า มีท)
I fell for you like a child
(ไอ เฟ็ล ฟอ ยู ไลค เก ไชล)
oh, but the fire went wild..
(โอ , บัท เดอะ ไฟร เว็นท ไวลด)

I fell in to a burning ring of fire…..[etc]
(ไอ เฟ็ล อิน ทู อะ เบรินนิง ริง อ็อฝ ไฟร [ อีทีซี])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring of Fire คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น