เนื้อเพลง The Nameless คำอ่านไทย Slipknot

Pathetic [benign]
( พะเธทอิค [ บิไนน ])
Accept it [undermined]
(แอ็คเซพท ดิธ [ อันเดอะไมน ])
Your opinion [your justification]
(ยุร โอะพีนยัน [ ยุร จัซทิฟิเคฌัน ])
Happy [State]
(แฮพพิ [ ซเทท ])
Servent [hate]
(Servent [ เฮท ])
Malice [heart of weakness]
(แมลอิซ [ ฮาท อ็อฝ วีคเน็ซ ])
No toleration
(โน ทอเลอะเรฌัน)
Invade [kill me]
(อินเฝด [ คิล มี ])
Enraged [in minutes]
(เอ็นเรจ [ อิน มินยูท ])
Don’t condescend [don’t neither disagree]
(ด้อนท์ คอนดิเซนด [ ด้อนท์ นีเฑอะไนเฑอะ ดิซักริ ])
Decide [decay]
(ดิไซด [ ดิเค ])
Dissapoint [delay]
(Dissapoint [ ดิเล ])
You suffered then, now suffer under me.
(ยู ซัฟเฟอะ เด็น , เนา ซัฟเฟอะ อันเดอะ มี)

Obsession, take another look.
(อ็อบเซฌอัน , เทค แอะนัธเออะ ลุค)
Remember, every debt you took.
(ริเมมเบอะ , เอฝริ เด็ท ยู ทุค)
Decide, you live with me
(ดิไซด , ยู ไลฝ วิฑ มี)
Or give up – I thought you want to be free
(ออ กิฝ อัพ ไอ ธอท ยู ว็อนท ทู บี ฟรี)

[don’t go] I never wanted any body more then I wanted you
([ ด้อนท์ โก ] ไอ เนฝเวอะ ว็อนท เอนอิ บอดอิ โม เด็น นาย ว็อนท ยู)
[i know] the only thing I ever really loved, was hate.
([ ไอ โน ] ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ลัฝ , วอส เฮท)

Why do I [feel] anything, [guess]
(ฮไว ดู ไอ [ ฟีล ] เอนอิธิง , [ เก็ซ ])
Anyway [fall] anybody [will], anybody [kill me]
(เอนอิเว [ ฟอล ] เอนอิบอดิ [ วิล ] , เอนอิบอดิ [ คิล มี ])
I want [you] I need [you] I love [you]
(ไอ ว็อนท [ ยู ] ไอ นีด [ ยู ] ไอ ลัฝ [ ยู ])
I won’t [let any body have you]
(ไอ ว็อนท [ เล็ท เอนอิ บอดอิ แฮ็ฝ ยู ])
Obey [me] believe [me] just trust [me]
(โอะเบ [ มี ] บิลีฝ [ มี ] จัซท ทรัซท [ มี ])
Worship [me] uniform [me]
(เวอฌิพ [ มี ] ยูนิฟอม [ มี ])
Be greatful [now] be honest [now]
(บี greatful [ เนา ] บี ออนเอ็ซท [ เนา ])
Be precious [now] be mine [deserve me]
(บี พเรฌอัซ [ เนา ] บี ไมน [ ดิเสิฝ มี ])

Possesion [feed my only faith]
(Possesion [ ฟี มาย โอ๊นลี่ เฟธ ])
Confession [i wont tell you twice]
(ค็อนเฟฌอัน [ ไอ ว็อนท เท็ล ยู ทไวซ ])
Desert [make life for me]
(เดสเอิท [ เมค ไลฟ ฟอ มี ])
Or give up – I thought you want to be free.
(ออ กิฝ อัพ ไอ ธอท ยู ว็อนท ทู บี ฟรี)

[don’t go] I never wanted any body more then you
([ ด้อนท์ โก ] ไอ เนฝเวอะ ว็อนท เอนอิ บอดอิ โม เด็น ยู)
[i know] the only thing I ever really loved, was hurting you.
([ ไอ โน ] ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ลัฝ , วอส เฮอดิง ยู)
[don’t go] I never wanted any body more then you
([ ด้อนท์ โก ] ไอ เนฝเวอะ ว็อนท เอนอิ บอดอิ โม เด็น ยู)
[i know] the only thing I ever really loved, was hate.
([ ไอ โน ] ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ลัฝ , วอส เฮท)

[yeeeeeeeeeaaaaaaahhhhhh]
([ yeeeeeeeeeaaaaaaahhhhhh ])
Stay inside the hole, let me take control. [don’t let it]
(ซเท อีนไซด เดอะ โฮล , เล็ท มี เทค ค็อนทโรล [ ด้อนท์ เล็ท ดิธ ])
You were nothing more, you were something less [innocent]
(ยู เวอ นัธอิง โม , ยู เวอ ซัมติง เลซ [ อีนโนะเซ็นท ])
Something I still get, something i’ve to break. [all that’s precious]
(ซัมติง ไอ ซทิล เก็ท , ซัมติง แอฝ ทู บเรค [ ออล แด๊ท พเรฌอัซ ])
Fingers on your skin, let me salvage it. [you deserve it]
(ฟีงเกอะ ออน ยุร ซคิน , เล็ท มี แซลฝิจ อิท [ ยู ดิเสิฝ อิท ])
YOU DESERVE IT.
(ยู ดิเสิฝ อิท)
YOU DESERVE IT.
(ยู ดิเสิฝ อิท)
YOU DESERVE IT.
(ยู ดิเสิฝ อิท)
YOU DESERVE IT.
(ยู ดิเสิฝ อิท)

[don’t go] I never wanted any body more then I wanted you [i wanted you]
([ ด้อนท์ โก ] ไอ เนฝเวอะ ว็อนท เอนอิ บอดอิ โม เด็น นาย ว็อนท ยู [ ไอ ว็อนท ยู ])
[i know] the only thing I ever really loved, was hurting you. [was hurting you]
([ ไอ โน ] ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ลัฝ , วอส เฮอดิง ยู [ วอส เฮอดิง ยู ])
[don’t go] I never wanted any body more then I wanted you [i wanted you]
([ ด้อนท์ โก ] ไอ เนฝเวอะ ว็อนท เอนอิ บอดอิ โม เด็น นาย ว็อนท ยู [ ไอ ว็อนท ยู ])
[i know] the only thing I ever really loved, was hate.
([ ไอ โน ] ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ลัฝ , วอส เฮท)

You’re mine [you are you are]
(ยัวร์ ไมน [ ยู อาร์ ยู อาร์ ])
You’re mine [you are you are]
(ยัวร์ ไมน [ ยู อาร์ ยู อาร์ ])
You’re mine
(ยัวร์ ไมน)
YOU’RE MINE
(ยัวร์ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Nameless คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น