เนื้อเพลง Her Ghost in the Fog คำอ่านไทย Cradle of Filth

The moon, she hangs like a cruel Portrait
( เดอะ มูน , ชี แฮ็ง ไลค เก ครูเอ็ล โพทริท)
soft winds whisper the bidding of trees
(ซ็อฟท วินด ฮวีซเพอะ เดอะ บีดดิง อ็อฝ ทรี)
as this tragedy starts with a shattered glass heart
(แอ็ส ดีซ ทแรจเอะดิ ซทาท วิฑ อะ แฌทเทอะ กลัซ ฮาท)
and the Midnightmare trampling of dreams
(แอ็นด เดอะ Midnightmare tramplings อ็อฝ ดรีม)
But oh, no tears please
(บัท โอ , โน เทีย พลีส)
Fear and pain may accompany death
(เฟีย แอ็นด เพน เม แอ็คคัมพะนิ เด็ธ)
But it is desire that shepherds its certainty
(บัท ดิธ อีส ดิไสร แดท เฌพเอิด อิทซ เซอทินทิ)
as we shall see……
(แอ็ส วี แฌ็ล ซี)

She was divinity’s creature
(ชี วอส ดิฝีนอิทิ ครีเชอะ)
That kissed in cold mirrors
(แดท คิซ อิน โคลด มีเรอะ)
A Queen of Snow…
(อะ ควีน อ็อฝ ซโน)
Far beyond compare
(ฟา บิยอนด ค็อมแพ)
Lips attuned to symmetry
(ลิพ แอ็ทยูน ทู ซีมมิทริ)
Sought her everywhere
(ซอท เฮอ เอวี่แวร์)
Dark liquored eyes
(ดาค ลีคเออะ ไอ)
An Arabian nightmare
(แอน อะเรเบียน ไนท์แมร์)

She shone on watercolours
(ชี โฌนฌอน ออน watercolours)
Of my pondlife as pearl
(อ็อฝ มาย pondlife แอ็ส เพิล)
Until those who couldn’t have her
(อันทีล โฑส ฮู คูดซึ่น แฮ็ฝ เฮอ)
Cut her free of this world
(คัท เฮอ ฟรี อ็อฝ ดีซ เวิลด)

That fateful Eve when…
(แดท เฟทฟุล อี๊ฟ ฮเว็น)
The trees stank of sunset and camphor
(เดอะ ทรี ซแท็งค อ็อฝ ซันเซส แอ็นด แคมเฟอะ)
Their lanterns chased phantoms and threw
(แด แลนเทิน เชซ แฟนทัม แซน ธรู)
An inquisitive glance, like the shadows they cast
(แอน อินควีสอิทิฝ กลานซ , ไลค เดอะ แฌดโอ เด คาซท)
On my love picking rue by the light of the Moon
(ออน มาย ลัฝ พีคคิงส รื ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ มูน)

Putting reason to flight
(พูทดิง รี๊ซั่น ทู ฟไลท)
Or to death as their way
(ออ ทู เด็ธ แอ็ส แด เว)
They crept through woods mesmerised
(เด คแร็พท ธรู วู๊ด mesmerised)
By the taffeta ley
(ไบ เดอะ แทฟฟิทะ ลี)
Of her hips that held sway
(อ็อฝ เฮอ ฮิพ แดท เฮ็ลด ซเว)
Over all they surveyed
(โอเฝอะ ออล เด เซอเฝ)
Save a mist on the rise
(เซฝ อะ มิซท ออน เดอะ ไรส)
[A deadly blessing to hide]
([ อะ เดดลิ บเลซซิง ทู ไฮด ])
Her ghost in the fog
(เฮอ โกซท อิน เดอะ ฟ็อก)

They raped and left…
(เด แร็พ แอ็นด เล็ฟท)
[Five men of God]
([ ไฟฝ เม็น อ็อฝ ก็อด ])
…Her ghost in the fog
(เฮอ โกซท อิน เดอะ ฟ็อก)

Dawn discovered her there
(ดอน ดิซคัฝเออะ เฮอ แดร์)
Beneath the Cedars stare
(บินีธ เดอะ Cedars ซแท)
Silk dress torn, her raven hair
(ซิลค ดเรซ โทน , เฮอ เรเฝ็น แฮ)
Flown to Gown, Her beauty bared
(ฟโลน ทู เกาน , เฮอ บยูทิ บา)
Was starred with frost, I knew her lost
(วอส starred วิฑ ฟร็อซท , ไอ นยู เฮอ ล็อซท)
I wept ’til tears crept back to prayer
(ไอ เว็พท ทิล เทีย คแร็พท แบ็ค ทู พเรเออะ)

She’d sworn me vows in fragrant blood
(ชี ซโวน มี เฝา ซิน ฟเรกแร็นท บลัด)
” Never to part
(” เนฝเวอะ ทู พาท)
Lest jealous heaven stole our hearts ”
(เล็ซท เจลอัซ เฮฝเอ็น ซโทล เอ๊า ฮาท “)

Then this I screamed
(เด็น ดีซ ซาย ซครีม)
” Come back to me. for
(” คัม แบ็ค ทู มี ฟอ)
I was born in Love with thee
(ไอ วอส บอน อิน ลัฝ วิฑ ฑี)
So why should fate stand inbetween? ”
(โซ ฮไว เชิด เฟท ซแท็นด อินบีทวีน “)

And as I drowned her gentle curves
(แอ็นด แอ็ส ซาย ดเราน เฮอ เจ๊นเทิ่ล เคิฝ)
With Dreams unsaid and final words
(วิฑ ดรีม อันเซด แอ็นด ไฟแน็ล เวิด)
I espied a gleam trodden to Earth
(ไอ เอ็ซไพ อะ กลีม trodden ทู เอิธ)
The Church bell tower key…
(เดอะ เชิช เบลล์ เท๊าเว่อร์ คี)

The village mourned her by the by
(เดอะ ฝีลลิจ โมน เฮอ ไบ เดอะ ไบ)
For she’d been a witch
(ฟอ ชี บีน อะ วิช)
Their men had longed to try
(แด เม็น แฮ็ด ล็อง ทู ทไร)
And I broke under Christ seeking guilty signs
(แอ็นด ดาย บโรค อันเดอะ คไรซท ซีคิง กีลทิ ไซน)
My tortured soul on ice
(มาย ทอเชอะ โซล ออน ไอซ)

A Queen of snow
(อะ ควีน อ็อฝ ซโน)
Far beyond compare
(ฟา บิยอนด ค็อมแพ)
Lips attuned to Symmetry
(ลิพ แอ็ทยูน ทู ซีมมิทริ)
Sought her everywhere
(ซอท เฮอ เอวี่แวร์)
Trappistine eyes
(Trappistine ไอ)
An Arabian nightmare
(แอน อะเรเบียน ไนท์แมร์)

She was Erzulie possessed
(ชี วอส Erzulie พ็อสเสซ)
Of a milky white skin
(อ็อฝ อะ มีลคิ ฮไวท ซคิน)
My porcelain Yin
(มาย โพซลิน Yin)
A graceful Angel of sin
(อะ กเรซฟุล เอนเจล อ็อฝ ซิน)

And so for her…
(แอ็นด โซ ฟอ เฮอ)
The breeze stank of sunset and camphor
(เดอะ บรีส ซแท็งค อ็อฝ ซันเซส แอ็นด แคมเฟอะ)
My lantern chased her phantom and blew
(มาย แลนเทิน เชซ เฮอ แฟนทัม แอ็นด บลู)
Their chapel ablaze and all locked into a pain
(แด แชพเอ็ล อับเลส แอ็นด ออล ล็อค อีนทุ อะ เพน)
Best reserved for judgement that their bible
(เบ็ซท ริเสิฝ ฟอ จัจเม็นท แดท แด ไบบล)
construed…
(ค็อนสทรู)

Putting reason to flight
(พูทดิง รี๊ซั่น ทู ฟไลท)
Or to flame unashamed
(ออ ทู ฟเลม อะนะเฌมด)
I swept from cries mesmerised
(ไอ ซเว็พท ฟร็อม ไคร mesmerised)
By the taffeta ley
(ไบ เดอะ แทฟฟิทะ ลี)
Of her hips that held sway
(อ็อฝ เฮอ ฮิพ แดท เฮ็ลด ซเว)
Over all those at bay
(โอเฝอะ ออล โฑส แอ็ท เบ)
Save a mist on the rise
(เซฝ อะ มิซท ออน เดอะ ไรส)
A final blessing to hide
(อะ ไฟแน็ล บเลซซิง ทู ไฮด)
Her ghost in the fog
(เฮอ โกซท อิน เดอะ ฟ็อก)

And I embraced
(แอ็นด ดาย เอ็มบเรซ)
Where lovers rot…
(ฮแว ลัฝเออะ ร็อท)
Her ghost in the fog
(เฮอ โกซท อิน เดอะ ฟ็อก)

Her ghost in the fog
(เฮอ โกซท อิน เดอะ ฟ็อก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Her Ghost in the Fog คำอ่านไทย Cradle of Filth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น