เนื้อเพลง So Lonely Was The Ballad คำอ่านไทย Jamie T

So lonely was the ballad
( โซ โลนลิ วอส เดอะ แบลแล็ด)
Harmonica man Sam was so knackered after jives of love
(ฮามอนอิคะ แม็น แซม วอส โซ แทคเกิดทฺ อาฟเทอะ ไจฝ อ็อฝ ลัฝ)
He puts on the gloves and then puts on his hat
(ฮี พัท ออน เดอะ กลัฝ แซน เด็น พัท ออน ฮิส แฮ็ท)
Then its home to the missus who sits on his tongue
(เด็น อิทซ โฮม ทู เดอะ มีซซัซ ฮู ซิท ออน ฮิส ทัง)
Selfish sons with their packs of cigarettes
(เซลฟิส ซัน วิฑ แด แพ็ค อ็อฝ ซิกะเรท)
Forking out two take your girl with the ticket
(Forkings เอ้า ทู เทค ยุร เกิล วิฑ เดอะ ทีคเคท)
Sometimes sane other times not with it
(ซัมไทม์ เซน อัฑเออะ ไทม น็อท วิฑ อิท)
Standing at the picket, man your hands they’re freezing
(ซแทนดิง แอ็ท เดอะ พีคเค็ท , แม็น ยุร แฮ็นด เดรว ฟรีสอิง)

Girls with their pearls on the flex of Monroe
(เกิล วิฑ แด เพิล ออน เดอะ ฟเล็คซ อ็อฝ มอนโร)
Half g blow Marilyn’s gone loco
(ฮาล์ฟ จี บโล มาริลีน กอน โลโก)
Navaho… hi ho silver, Hey ho lets go dancing with the average Joes
(Navaho ไฮ โฮ ซีลเฝอะ , เฮ โฮ เล็ท โก แด็นซิง วิฑ ดิ แอฝเออะริจ โจ)
Who talk with their fists and argue with their friends
(ฮู ทอค วิฑ แด ฟิซท แซน อากิว วิฑ แด ฟเร็นด)
Always take the piss but they’re loyal in the end
(ออลเว เทค เดอะ พิซ บัท เดรว ลอยแอ็ล อิน ดิ เอ็นด)
But watch out cous cos they’ll steal your girlfriend
(บัท ว็อช เอ้า cous คอซ เด๊ว ซทีล ยุร เกลิลเฟรน)
Take her round the back; she’ll come back limping
(เทค เฮอ เรานด เดอะ แบ็ค ; เฌ็ล คัม แบ็ค ลีมพิง)

Girls singing on the bus
(เกิล ซิงกิง ออน เดอะ บัซ)
Fellas kicking up a fuss
(เฟลลา คิคกิ้ง อัพ อะ ฟัซ)
Crying out sighs but they’re still looking dangerous
(คไรอิง เอ้า ไซ บัท เดรว ซทิล ลุคอิง เดนเจอะรัซ)
Oh this is definitely all for you
(โอ ดีซ ซิส เดฟอินิทลิ ออล ฟอ ยู)
Living life in the fast lane
(ลีฝอิง ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
Give it up when you got no game
(กิฝ อิท อัพ ฮเว็น ยู ก็อท โน เกม)
Oh this is definitely all for you
(โอ ดีซ ซิส เดฟอินิทลิ ออล ฟอ ยู)

So remember when you choke theres a reason bein’
(โซ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู โชค แดร์ ซา รี๊ซั่น บีนโพล)
We leavin’ the town cos we ain’t been believin’
(วี เลวิน เดอะ ทาวน์ คอซ วี เอน บีน บีลิฝวิน)
Blowin’ up smoke from the lungs to the ceiling
(โบลวิน อัพ ซโมค ฟร็อม เดอะ ลัง ทู เดอะ ซีลอิง)
Makin’ sure nightmares turn up in your dreamin’
(เมกิน ฌุร ไนท์แมร์ เทิน อัพ อิน ยุร ดรีมมิน)
We all good, bounce this way, on the mike every day
(วี ออล เกิด , เบานซ ดีซ เว , ออน เดอะ ไมค เอฝริ เด)
Kicking up the country oh
(คิคกิ้ง อัพ เดอะ คันทริ โอ)
Good time in the old city
(เกิด ไทม อิน ดิ โอลด ซีทอิ)
Who’s listening and who wants more?
(ฮู ลิเซินนิง แอ็นด ฮู ว็อนท โม)

Girls singing on the bus
(เกิล ซิงกิง ออน เดอะ บัซ)
Fellas kicking up a fuss
(เฟลลา คิคกิ้ง อัพ อะ ฟัซ)
Crying out sighs but they’re still looking dangerous
(คไรอิง เอ้า ไซ บัท เดรว ซทิล ลุคอิง เดนเจอะรัซ)
Oh this is definitely all for you
(โอ ดีซ ซิส เดฟอินิทลิ ออล ฟอ ยู)
Living life in the fast lane
(ลีฝอิง ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
Give it up when you got no game
(กิฝ อิท อัพ ฮเว็น ยู ก็อท โน เกม)
Oh this is definitely all for you
(โอ ดีซ ซิส เดฟอินิทลิ ออล ฟอ ยู)

[Spoken Word]
([ ซโพเค็น เวิด ])
And how it was they noticed how the panic times subsided after listening to this tape, so we would appreciate your feedback. People who have panic attacks often feel that they should be able to deal with them and indeed the resources you need are already within you its just that sometimes the appropriate responses to a particular situation are not immediately accessible
(แอ็นด เฮา อิท วอส เด โนทิซ เฮา เดอะ แพนอิค ไทม ซับไซด อาฟเทอะ ลิเซินนิง ทู ดีซ เทพ , โซ วี เวิด แอ็พรีฌิเอท ยุร ฟี๊ดแบก พี๊เพิ่ล ฮู แฮ็ฝ แพนอิค แอ็ทแทค ออฟเอ็น ฟีล แดท เด เชิด บี เอ๊เบิ้ล ทู ดีล วิฑ เฑ็ม แอ็นด อินดีด เดอะ ริโซซ ยู นีด อาร์ ออลเรดอิ วิฑีน ยู อิทซ จัซท แดท ซัมไทม์ ดิ แอ็พโรพริอิท ริซพอนซ ทู อะ เพอะทีคอิวเลอะ ซิชิวเอฌัน อาร์ น็อท อิมีดิอิทลิ แอ็คเซ็ซซิบ)

Some of them said you never made the cut and young son break away wanna be older
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม เซ็ด ยู เนฝเวอะ เมด เดอะ คัท แอ็นด ยัง ซัน บเรค อะเว วอนนา บี โอลเดอะ)
Sober as a judge as the door slammed shut
(โซเบอะ แอ็ส ซา จัจ แอ็ส เดอะ โด สแลมทฺ ฌัท)
3 bags full and a yes for the no sir
(ที แบ็ก ฟูล แอ็นด อะ เย็ซ ฟอ เดอะ โน เซอ)

Say as you leave, ” get up and go, go ”
(เซ แอ็ส ยู ลีฝ , ” เก็ท อัพ แอ็นด โก , โก “)
Say ” hello Showaddy waddy wa wo wo ”
(เซ ” เฮ็ลโล Showaddy waddy วา โวโว”)
There’s never been a better way than getting right out of this town on Monday
(แดร์ เนฝเวอะ บีน อะ เบทเทอะ เว แฑ็น เกดดดิ้ง ไรท เอ้า อ็อฝ ดีซ ทาวน์ ออน มันดิ)
Well I still wear my old tap shoes, they fit
(เว็ล ไอ ซทิล แว มาย โอลด แท็พ ฌู , เด ฟิท)
You and me looked twelve years old back when i was ten whilst boozy suzie got woozy with a hoozy, advantage taken
(ยู แอ็นด มี ลุค ทเว็ลฝ เยีย โอลด แบ็ค ฮเว็น นาย วอส เท็น ฮไวลซท boozy ซูซี ก็อท woozy วิฑ อะ hoozy , แอ็ดฝานทิจ เทคเอ็น)
If i ever see again that chaperone get kicked in the teeth by street-done Tone
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ ซี อะเกน แดท ชาเพรอท เก็ท คิด อิน เดอะ ทีท ไบ ซทรีท ดัน โทน)
Well her dress is ripped and her shoes are soakin’
(เว็ล เฮอ ดเรซ ซิส ริพ แอ็นด เฮอ ฌู แซร์ soakin)
1 step, 3 back, drinking potion
(วัน ซเท็พ , ที แบ็ค , ดริงคิง โพฌัน)

Girls singing on the bus
(เกิล ซิงกิง ออน เดอะ บัซ)
Fellas kicking up a fuss
(เฟลลา คิคกิ้ง อัพ อะ ฟัซ)
Crying out sighs but they’re still looking dangerous
(คไรอิง เอ้า ไซ บัท เดรว ซทิล ลุคอิง เดนเจอะรัซ)
Oh this is definitely all for you
(โอ ดีซ ซิส เดฟอินิทลิ ออล ฟอ ยู)
Living life in the fast lane
(ลีฝอิง ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
Give it up when you got no game
(กิฝ อิท อัพ ฮเว็น ยู ก็อท โน เกม)
Oh this is definitely all for you
(โอ ดีซ ซิส เดฟอินิทลิ ออล ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Lonely Was The Ballad คำอ่านไทย Jamie T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น