เนื้อเพลง After Tonight คำอ่านไทย Mariah Carey

I look at you looking at me
( ไอ ลุค แกท ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
Feels like a feeling meant to be
(ฟีล ไลค เก ฟีลอิง เม็นท ทู บี)
And as your body moves with mine
(แอ็นด แอ็ส ยุร บอดอิ มูฝ วิฑ ไมน)
It’s like I’m lifted out of time
(อิทซ ไลค แอม ลิฟท เอ้า อ็อฝ ไทม)

And time again
(แอ็นด ไทม อะเกน)
Patientiy I’ve waited
(Patientiy แอฝ เวท)
For this moment to arrive
(ฟอ ดีซ โมเม็นท ทู แอะไรฝ)

After tonight
(อาฟเทอะ ทุไนท)
Will you remember
(วิล ยู ริเมมเบอะ)
How sweet and tenderly
(เฮา สวี้ท แอ็นด เทนเดอะลิ)
You reached for me
(ยู รีช ฟอ มี)
And pulled me closer
(แอ็นด พุล มี โคลเซอร์)
After you go
(อาฟเทอะ ยู โก)
Will you return to love me
(วิล ยู ริเทิน ทู ลัฝ มี)
After tonight begins to fade
(อาฟเทอะ ทุไนท บีกีน ทู เฝด)

I feel your touch caressing me
(ไอ ฟีล ยุร ทั๊ช คะเรซซิง มี)
This feeling’s all I’ll ever need
(ดีซ ฟีลอิง ซอร์ แอล เอฝเออะ นีด)
With every kiss from your sweet lips
(วิฑ เอฝริ คิซ ฟร็อม ยุร สวี้ท ลิพ)
It’s like I’m drifting out of time
(อิทซ ไลค แอม ดริฟทิง เอ้า อ็อฝ ไทม)

Alone will tell
(อะโลน วิล เท็ล)
If you feel the way I feel
(อิฟ ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ฟีล)
When I look in your eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ)

After tonight
(อาฟเทอะ ทุไนท)
[After tonight]
([ อาฟเทอะ ทุไนท ])
Will you remember
(วิล ยู ริเมมเบอะ)
[Will you remember]
([ วิล ยู ริเมมเบอะ ])
How sweet and tenderly
(เฮา สวี้ท แอ็นด เทนเดอะลิ)
You reached for me
(ยู รีช ฟอ มี)
And pulled me closer
(แอ็นด พุล มี โคลเซอร์)
After you go
(อาฟเทอะ ยู โก)
[After you go]
([ อาฟเทอะ ยู โก ])
Will you return to love me
(วิล ยู ริเทิน ทู ลัฝ มี)
After the night becomes the day
(อาฟเทอะ เดอะ ไนท บิคัม เดอะ เด)

Time
(ไทม)
And time and time again
(แอ็นด ไทม แอ็นด ไทม อะเกน)
[Time and time again]
([ ไทม แอ็นด ไทม อะเกน ])
So patiently I’ve waited
(โซ เพเฌ็นทลิ แอฝ เวท)
For this moment to arrive
(ฟอ ดีซ โมเม็นท ทู แอะไรฝ)

After tonight
(อาฟเทอะ ทุไนท)
[After tonight]
([ อาฟเทอะ ทุไนท ])
Will you remember
(วิล ยู ริเมมเบอะ)
How sweet and tenderly
(เฮา สวี้ท แอ็นด เทนเดอะลิ)
You reached for me
(ยู รีช ฟอ มี)
And pulled me closer
(แอ็นด พุล มี โคลเซอร์)
After you go
(อาฟเทอะ ยู โก)
Baby will you return to love me
(เบบิ วิล ยู ริเทิน ทู ลัฝ มี)
After the night becomes the day
(อาฟเทอะ เดอะ ไนท บิคัม เดอะ เด)
After tonight begins
(อาฟเทอะ ทุไนท บีกีน)
[Begins]
([ บีกีน ])
To fade
(ทู เฝด)

After all
(อาฟเทอะ ออล)
After all
(อาฟเทอะ ออล)
After all
(อาฟเทอะ ออล)
When the morning comes
(ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม)
When the morning comes
(ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม)
After tonight
(อาฟเทอะ ทุไนท)
Begins to fade
(บีกีน ทู เฝด)
[After tonight]
([ อาฟเทอะ ทุไนท ])
Begins to
(บีกีน ทู)
Fade
(เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After Tonight คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น