เนื้อเพลง Easter คำอ่านไทย Patti Smith

Easter Sunday, we were walking.
( อีซเทอะ ซันดิ , วี เวอ วอคกิง)
Easter Sunday, we were talking.
(อีซเทอะ ซันดิ , วี เวอ ทอคอิง)
Isabel, my little one, take my hand. Time has come.
(Isabel , มาย ลิ๊ทเทิ่ล วัน , เทค มาย แฮ็นด ไทม แฮ็ส คัม)

Isabella, all is glowing.
(Isabella , ออล อีส โกลวิง)
Isabella, all is knowing.
(Isabella , ออล อีส โนอิง)
And my heart, Isabella.
(แอ็นด มาย ฮาท , Isabella)
And my head, Isabella.
(แอ็นด มาย เฮ็ด , Isabella)

Frederick and Vitalie, savior dwells inside of thee.
(Frederick แอ็นด Vitalie , เซฝเยอะ ดเว็ล อีนไซด อ็อฝ ฑี)
Oh, the path leads to the sun. Brother, sister, time has come.
(โอ , เดอะ พาธ เล็ด ทู เดอะ ซัน บรัฑเออะ , ซีซเทอะ , ไทม แฮ็ส คัม)

Isabella, all is glowing.
(Isabella , ออล อีส โกลวิง)
Isabella, all is knowing.
(Isabella , ออล อีส โนอิง)
Isabella, we are dying.
(Isabella , วี อาร์ ไดอิง)
Isabella, we are rising.
(Isabella , วี อาร์ ไรสอิง)

I am the spring, the holy ground,
(ไอ แอ็ม เดอะ ซพริง , เดอะ โฮลิ กเรานด ,)
the endless seed of mystery,
(ดิ เอ็นเล็ซ ซี อ็อฝ มีซเทอะริ ,)
the thorn, the veil, the face of grace,
(เดอะ ธอน , เดอะ เฝล , เดอะ เฟซ อ็อฝ กเรซ ,)
the brazen image, the thief of sleep,
(เดอะ brazen อีมอิจ , เดอะ ธีฟ อ็อฝ ซลีพ ,)
the ambassador of dreams, the prince of peace.
(ดิ แอ็มแบซซะเดอะ อ็อฝ ดรีม , เดอะ พรินซ อ็อฝ พีซ)
I am the sword, the wound, the stain.
(ไอ แอ็ม เดอะ โซด , เดอะ วูนด , เดอะ ซเทน)
Scorned transfigured child of Cain.
(ซคอน ทแร็นสฟีกยุร ไชล อ็อฝ Cain)
I rend, I end, I return.
(ไอ เร็นด , ไอ เอ็นด , ไอ ริเทิน)
Again I am the salt, the bitter laugh.
(อะเกน นาย แอ็ม เดอะ ซอลท , เดอะ บีทเทอะ ลาฟ)
I am the gas in a womb of light, the evening star,
(ไอ แอ็ม เดอะ แก๊ซ ซิน อะ วูม อ็อฝ ไลท , ดิ อีฝนิง ซทา ,)
the ball of sight that leads that sheds the tears of Christ
(เดอะ บอล อ็อฝ ไซท แดท เล็ด แดท เฌ็ด เดอะ เทีย อ็อฝ คไรซท)
dying and drying as I rise tonight.
(ไดอิง แอ็นด ดรายอิง แอ็ส ซาย ไรส ทุไนท)

Isabella, we are rising.
(Isabella , วี อาร์ ไรสอิง)
Isabella, we are rising . . .
(Isabella , วี อาร์ ไรสอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Easter คำอ่านไทย Patti Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น