เนื้อเพลง D-7 (Greg Sage Cover) คำอ่านไทย Nirvana

[x2]
( [ x2 ])

Straight as an arrow
(ซทเรท แอ็ส แอน แอโร)
Defect defect
(ดิเฟคท ดิเฟคท)
Not straight, not so straight
(น็อท ซทเรท , น็อท โซ ซทเรท)
Reject reject
(ริเจคท ริเจคท)
Towards anti-social
(ทูวอด แอนทิ โซแฌ็ล)
Solo solo
(โซโล โซโล)
Standing on the stairs
(ซแทนดิง ออน เดอะ ซแท)
Cold, cold morning
(โคลด , โคลด มอนิง)
Ghostly image of fear
(โกซทลิ อีมอิจ อ็อฝ เฟีย)
Mayday mayday
(Mayday mayday)
Gonna leave this region
(กอนนะ ลีฝ ดีซ รีจัน)
They’ll take me with them
(เด๊ว เทค มี วิฑ เฑ็ม)

Dimension seven [Alt: Dementia Seven]
(ดิเมนฌัน เซฝเอ็น [ ออท : ดิเมนเฌียะ เซฝเอ็น ])

Straight as an arrow
(ซทเรท แอ็ส แอน แอโร)
Defect defect
(ดิเฟคท ดิเฟคท)
Not straight, not so straight
(น็อท ซทเรท , น็อท โซ ซทเรท)
Reject reject
(ริเจคท ริเจคท)
Towards anti-social
(ทูวอด แอนทิ โซแฌ็ล)
Solo solo [Alt: So dumb, so dumb]
(โซโล โซโล [ ออท : โซ ดัม , โซ ดัม ])

Dimension seven [x7] [Alt: Dementia Seven]
(ดิเมนฌัน เซฝเอ็น [ x7 ] [ ออท : ดิเมนเฌียะ เซฝเอ็น ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D-7 (Greg Sage Cover) คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น