เนื้อเพลง J’ai Besoin D’un Chum คำอ่านไทย Celine Dion

[Choeur:]
( [ Choeur : ])
J’ai besoin d’un homme
(เจ besoin ดัน homme)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I need a man
(ไอ นีด อะ แม็น)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’ai besoin d’un homme
(เจ besoin ดัน homme)

I need a man
(ไอ นีด อะ แม็น)
J’ai pas besoin d’mon pere ni d’ma mere
(เจ เพซ besoin dmon แพ ni dma เมีย)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)
J’ai pas besoin d’un mari ni d’un frere
(เจ เพซ besoin ดัน mari ni ดัน frere)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I don’t need my dad nor my mom
(ไอ ด้อนท์ นีด มาย แด็ด นอ มาย มัม)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
I don’t need a husband nor a brother
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ ฮัสแบ็นด นอ รา บรัฑเออะ)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’ai besoin d’un homme
(เจ besoin ดัน homme)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I need a man
(ไอ นีด อะ แม็น)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’ai pas besoin d’un diable ni d’un dieu
(เจ เพซ besoin ดัน diable ni ดัน dieu)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)
Comme j’ai besoin d’eau, d’air et de feu
(ครอม เจ besoin deau , dair et ดี feu)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I don’t need a devil nor a god
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ เด๊ฝิ้ล นอ รา ก็อด)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
Like I need water, air and fire
(ไลค ไก นีด วอเทอะ , แอ แอ็นด ไฟร)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’pensais me passer des hommes
(Jpensais มี พาซเซอะ เดะ hommes)
Mais quand j’en ai un dans la peau
(มาย ควอนทฺ เจน ai ยูเอ็น แด็น ลา peau)
C’est toujours tout nouveau tout beau
(เซส toujours เทาทฺ nouveau เทาทฺ โบ)

I tought I could live without men
(ไอ ถอด ไอ เคิด ไลฝ วิเฑาท เม็น)
But when I’m crazy about one
(บัท ฮเว็น แอม คเรสิ อะเบาท วัน)
It’s always all new, all beautiful
(อิทซ ออลเว ซอร์ นยู , ออล บยูทิฟุล)
J’ai pas besoin d’mon pere ni d’ma mere
(เจ เพซ besoin dmon แพ ni dma เมีย)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)
Comme j’ai besoin du soleil et d’la mer
(ครอม เจ besoin ดื โซไลเอว et dla mer)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I don’t need my dad nor my mom
(ไอ ด้อนท์ นีด มาย แด็ด นอ มาย มัม)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
As I need the sun and the sea
(แอ็ส ซาย นีด เดอะ ซัน แอ็นด เดอะ ซี)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’ai besoin d’un homme
(เจ besoin ดัน homme)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I need a man
(ไอ นีด อะ แม็น)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’ai pas besoin d’champagne et d’chocolat
(เจ เพซ besoin dchampagne et dchocolat)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)
Comme j’ai besoin d’rock’r roll et d’salsa
(ครอม เจ besoin drockr โรล et dsalsa)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I don’t need champaign and chocolate
(ไอ ด้อนท์ นีด แชมปิ้ง แอ็นด ชอคโอะลิท)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
As I need rock’n roll and salsa
(แอ็ส ซาย นีด rockn โรล แอ็นด ซอลซา)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
Pour moi tous les chemins menent a l’homme
(โพ โมย ธู เลซ chemins menent ดา lhomme)
Je r’tombe toujours dans le m&Ecicr;me panneau
(จี rtombe toujours แด็น le เอ็ม &Ecicr ; มี panneau)
Mais chaque fois j’vas r’voler plus haut
(มาย chaque fois jvas rvoler พลัซ โอ้ว)

For me all road lead to men
(ฟอ มี ออล โรด เล็ด ทู เม็น)
I always fall in the same trap
(ไอ ออลเว ฟอล อิน เดอะ เซม ทแร็พ)
But each time I’m thrown back higher
(บัท อีช ไทม แอม ธโรน แบ็ค ไฮเออะ)
J’ai pas besoin d’mon pere ni d’ma mere
(เจ เพซ besoin dmon แพ ni dma เมีย)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)
L’printemps, l’ete, l’automne et l’hiver
(Lprintemps , lete , lautomne et lhiver)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I don’t need my dad nor my mom
(ไอ ด้อนท์ นีด มาย แด็ด นอ มาย มัม)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
Spring, summer, fall and winter
(ซพริง , ซัมเมอะ , ฟอล แอ็นด วีนเทอะ)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’ai besoin d’un homme
(เจ besoin ดัน homme)
J’ai besoin d’un chum
(เจ besoin ดัน ชัม)

I need a man
(ไอ นีด อะ แม็น)
I need a boyfriend
(ไอ นีด อะ บอยเฟรน)
J’ai besoin
(เจ besoin)
J’ai besoin
(เจ besoin)
J’ai besoin
(เจ besoin)
D’un chum
(ดัน ชัม)

I need
(ไอ นีด)
I need
(ไอ นีด)
I need
(ไอ นีด)
A boyfriend
(อะ บอยเฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง J’ai Besoin D’un Chum คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น