เนื้อเพลง Antichrist Superstar คำอ่านไทย Marilyn Manson

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
( เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

You built me up with your wishing hell
(ยู บิลท มี อัพ วิฑ ยุร วิชชิ้ง เฮ็ล)
I didn’t have to sell you
(ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู เซ็ล ยู)
You threw your money in the pissing well
(ยู ธรู ยุร มันอิ อิน เดอะ พิซซิง เว็ล)
You do just what they tell you
(ยู ดู จัซท ว็อท เด เท็ล ยู)

Repent, that’s what I’m talking about
(ริเพนท , แด๊ท ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)
I shed the skin to feed the fake
(ไอ ชี เดอะ ซคิน ทู ฟี เดอะ เฟค)
Repent, that’s what I’m talking about
(ริเพนท , แด๊ท ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)
Whose mistake am I anyway?
(ฮูส มิซเทค แอ็ม ไอ เอนอิเว)

Cut the head off
(คัท เดอะ เฮ็ด ออฟฟ)
Grows back hard
(กโร แบ็ค ฮาด)
I am the hydra
(ไอ แอ็ม เดอะ ไฮดระ)
Now you’ll see your star
(เนา โยว ซี ยุร ซทา)

Prick your finger in it’s done
(พริค ยุร ฟีงเกอะ อิน อิทซ ดัน)
The moon has now eclipsed the sun
(เดอะ มูน แฮ็ส เนา อิคลีพซ เดอะ ซัน)
The angel has spread its wings
(ดิ เอนเจล แฮ็ส ซพเร็ด อิทซ วิง)
The time has come for bitter things
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ฟอ บีทเทอะ ธิง)

Prick your finger in it’s done
(พริค ยุร ฟีงเกอะ อิน อิทซ ดัน)
The moon has now eclipsed the sun
(เดอะ มูน แฮ็ส เนา อิคลีพซ เดอะ ซัน)
The angel has spread its wings
(ดิ เอนเจล แฮ็ส ซพเร็ด อิทซ วิง)
The time has come for bitter things
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ฟอ บีทเทอะ ธิง)

Repent, that’s what he’s talking about
(ริเพนท , แด๊ท ว็อท อีส ทอคอิง อะเบาท)
I shed the skin to feed the fake
(ไอ ชี เดอะ ซคิน ทู ฟี เดอะ เฟค)
Repent, that’s what he’s talking about
(ริเพนท , แด๊ท ว็อท อีส ทอคอิง อะเบาท)
Whose mistake am I anyway?
(ฮูส มิซเทค แอ็ม ไอ เอนอิเว)

Cut the head off
(คัท เดอะ เฮ็ด ออฟฟ)
Grows back hard
(กโร แบ็ค ฮาด)
I am the hydra
(ไอ แอ็ม เดอะ ไฮดระ)
Now you’ll see your star
(เนา โยว ซี ยุร ซทา)

Time has come it is quite clear
(ไทม แฮ็ส คัม อิท อีส คไวท คเลีย)
Our antichrist is almost here
(เอ๊า antichrist อีส ออลโมซท เฮียร)
Time has come it is quite clear
(ไทม แฮ็ส คัม อิท อีส คไวท คเลีย)
Our antichrist is almost here
(เอ๊า antichrist อีส ออลโมซท เฮียร)
Time has come it is quite clear
(ไทม แฮ็ส คัม อิท อีส คไวท คเลีย)
Our antichrist is almost here
(เอ๊า antichrist อีส ออลโมซท เฮียร)

Cut the head off
(คัท เดอะ เฮ็ด ออฟฟ)
Grows back hard
(กโร แบ็ค ฮาด)
I am the hydra
(ไอ แอ็ม เดอะ ไฮดระ)
Now you’ll see your star
(เนา โยว ซี ยุร ซทา)

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!…
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Antichrist Superstar คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น