เนื้อเพลง Wishlist คำอ่านไทย Pearl Jam

I Wish I Was A Neutron Bomb For Once I Could Go Off
( ไอ วิฌ ไอ วอส ซา นยูทร็อน บ็อม ฟอ วันซ ไอ เคิด โก ออฟฟ)
I Wish I Was A Sacrifice But Somehow Still Lived On
(ไอ วิฌ ไอ วอส ซา แซคริไฟซ บัท ซัมฮาว ซทิล ไลฝ ออน)
I Wish I Was A Sentimental Ornament You Hung On The Christmas Tree
(ไอ วิฌ ไอ วอส ซา เซนทิเมนแท็ล ออนะเม็นท ยู ฮัง ออน เดอะ ครีซมัซ ทรี)
I Wish I Was The Star That Went On Top
(ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ ซทา แดท เว็นท ออน ท็อพ)
I Wish I Was The Evidence I Wish I Was The Clouds
(ไอ วิฌ ไอ วอส ดิ เอฝอิเด็นซ ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ คเลาด)
Or 50 Million Hands Upraised And Open Toward The Sky
(ออ 50 มีลยัน แฮ็นด Upraised แอ็นด โอเพ็น ทูวอด เดอะ ซไค)

I Wish I Was A Sailor With Someone Who Waited For Me
(ไอ วิฌ ไอ วอส ซา เซลเออะ วิฑ ซัมวัน ฮู เวท ฟอ มี)
I Wish I Was As Fortunate As Fortunate As Me
(ไอ วิฌ ไอ วอส แอ็ส ฟอชุนิท แอ็ส ฟอชุนิท แอ็ส มี)
I Wish I Was A Messenger And All The News Was Good
(ไอ วิฌ ไอ วอส ซา เมซเซ็นเจอะ แอ็นด ออล เดอะ นยู วอส เกิด)
I Wish I Was The Fool Moon Shining Off A Camaro’s Hood
(ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ ฟูล มูน ชายนิง ออฟฟ อะ Camaros ฮุด)
I Wish I Was An Alien At Home Behind The Sun
(ไอ วิฌ ไอ วอส แอน เอลเย็น แอ็ท โฮม บิไฮนด เดอะ ซัน)
I Wish I Was The Souvenir You Kept Your House Key On
(ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ ซูเฝอะเนีย ยู เค็พท ยุร เฮาซ คี ออน)
I Wish I Was The Pedal Brake That You Depended On
(ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ เพดแอ็ล บเรค แดท ยู ดิเพนด ออน)
I Wish I Was The Verb To Trust And Never Let You Down
(ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ เฝิบ ทู ทรัซท แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน)
I Wish I Was A Radio Song The One That You Turned Up
(ไอ วิฌ ไอ วอส ซา เรดิโอ ซ็อง ดิ วัน แดท ยู เทิน อัพ)
I Wish
(ไอ วิฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wishlist คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น