เนื้อเพลง Table for Two คำอ่านไทย Joe

I know you like that.
( ไอ โน ยู ไลค แดท)

Girl, tonight is all for you, a special rendezvous, a table for two.
(เกิล , ทุไนท อีส ซอร์ ฟอ ยู , อะ ซเพฌแอ็ล รันเดะฝู , อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู)

A table for two, dinner room with a view.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู , ดีนเนอะ รุม วิฑ อะ ฝยู)
Your body’s unwinding you, let me eat up,
(ยุร บอดอิ อันไวท์ดิง ยู , เล็ท มี อีท อัพ ,)
Gonna start at your toes til I hit it up,
(กอนนะ ซทาท แอ็ท ยุร โท ทิล ไอ ฮิท ดิธ อัพ ,)
A table for two.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู)
Tonight I’m gonna eat on you, but there won’t be no add on you,
(ทุไนท แอม กอนนะ อีท ออน ยู , บัท แดร์ ว็อนท บี โน แอ็ด ออน ยู ,)
No teasing you, gonna kiss on your lips where it’s pleasing you.
(โน ทีสอิง ยู , กอนนะ คิซ ออน ยุร ลิพ ฮแว อิทซ พลีสอิง ยู)

Come on in, lay the table, it’s your body I wanna feast.
(คัมมอน อิน , เล เดอะ เท๊เบิ้ล , อิทซ ยุร บอดอิ ไอ วอนนา ฟีซท)
Girl tonight, I’ll be your waiter, I’m gonna serve a midnight treat.
(เกิล ทุไนท , แอล บี ยุร เวทเออะ , แอม กอนนะ เซิฝ อะ มิดไนท์ ทรีท)
Would you like a little teaser, enough to wipe your appetite.
(เวิด ยู ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล ทีสเออะ , อินัฟ ทู ไวพ ยุร แอพพิไทท)
A little taste of something sweeter, served just the way you like.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทซท อ็อฝ ซัมติง สวีตเดอ , เซิฝ จัซท เดอะ เว ยู ไลค)
I wanna taste your wine, I want your lips on mine.
(ไอ วอนนา เทซท ยุร ไวน , ไอ ว็อนท ยุร ลิพ ออน ไมน)
I wanna pleasure you, baby, anyway you want me to.
(ไอ วอนนา พเลฉเออะ ยู , เบบิ , เอนอิเว ยู ว็อนท มี ทู)

A table for two, dinner room with a view.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู , ดีนเนอะ รุม วิฑ อะ ฝยู)
Your body’s unwinding you, let me eat up,
(ยุร บอดอิ อันไวท์ดิง ยู , เล็ท มี อีท อัพ ,)
Gonna start at your toes til I hit it up,
(กอนนะ ซทาท แอ็ท ยุร โท ทิล ไอ ฮิท ดิธ อัพ ,)
A table for two.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู)
Tonight I’m gonna eat on you, but there won’t be no add on you,
(ทุไนท แอม กอนนะ อีท ออน ยู , บัท แดร์ ว็อนท บี โน แอ็ด ออน ยู ,)
No teasing you, gonna kiss on your lips where it’s pleasing you.
(โน ทีสอิง ยู , กอนนะ คิซ ออน ยุร ลิพ ฮแว อิทซ พลีสอิง ยู)

I’ll make you say oh, a little more,
(แอล เมค ยู เซ โอ , อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ,)
I think you’re ready for the main course.
(ไอ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ เดอะ เมน โคซ)
A little cream, and cherry thing,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ครีม , แอ็นด เชริ ธิง ,)
That I can spread below your navel ring.
(แดท ไอ แค็น ซพเร็ด บิโล ยุร เนเฝ็ล ริง)
I work my way down just a bit lower,
(ไอ เวิค มาย เว เดาน จัซท ดา บิท โลเออะ ,)
I wanna kiss your body right,
(ไอ วอนนา คิซ ยุร บอดอิ ไรท ,)
And just when you think it’s over,
(แอ็นด จัซท ฮเว็น ยู ธิงค อิทซ โอเฝอะ ,)
I’ll make it last all night.
(แอล เมค อิท ลาซท ดอร์ ไนท)
I wanna taste your wine, I want your lips on mine.
(ไอ วอนนา เทซท ยุร ไวน , ไอ ว็อนท ยุร ลิพ ออน ไมน)
I wanna pleasure you [if it’s alright girl],
(ไอ วอนนา พเลฉเออะ ยู [ อิฟ อิทซ ออลไร๊ท เกิล ] ,)
Baby, anyway you want me to.
(เบบิ , เอนอิเว ยู ว็อนท มี ทู)

A table for two, dinner room with a view.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู , ดีนเนอะ รุม วิฑ อะ ฝยู)
Your body’s unwinding you, let me eat up,
(ยุร บอดอิ อันไวท์ดิง ยู , เล็ท มี อีท อัพ ,)
Gonna start at your toes til I hit it up,
(กอนนะ ซทาท แอ็ท ยุร โท ทิล ไอ ฮิท ดิธ อัพ ,)
A table for two.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู)
Tonight I’m gonna eat on you, but there won’t be no add on you,
(ทุไนท แอม กอนนะ อีท ออน ยู , บัท แดร์ ว็อนท บี โน แอ็ด ออน ยู ,)
No teasing you, gonna kiss on your lips where it’s pleasing you.
(โน ทีสอิง ยู , กอนนะ คิซ ออน ยุร ลิพ ฮแว อิทซ พลีสอิง ยู)

Fingertips, on your lips, don’t it make you wanna cream,
(ฟิงเกอร์ทิป , ออน ยุร ลิพ , ด้อนท์ ดิธ เมค ยู วอนนา ครีม ,)
Don’t say sssh, they so sweet, on my tongue,
(ด้อนท์ เซ sssh , เด โซ สวี้ท , ออน มาย ทัง ,)
I can feel sugar rush, here it comes.
(ไอ แค็น ฟีล ฌูกเออะ รัฌ , เฮียร อิท คัม)

A table for two, dinner room with a view.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู , ดีนเนอะ รุม วิฑ อะ ฝยู)
Your body’s unwinding you, let me eat up,
(ยุร บอดอิ อันไวท์ดิง ยู , เล็ท มี อีท อัพ ,)
Gonna start at your toes til I hit it up,
(กอนนะ ซทาท แอ็ท ยุร โท ทิล ไอ ฮิท ดิธ อัพ ,)
A table for two.
(อะ เท๊เบิ้ล ฟอ ทู)
Tonight I’m gonna eat on you, but there won’t be no add on you,
(ทุไนท แอม กอนนะ อีท ออน ยู , บัท แดร์ ว็อนท บี โน แอ็ด ออน ยู ,)
No teasing you, gonna kiss on your lips where it’s pleasing you.
(โน ทีสอิง ยู , กอนนะ คิซ ออน ยุร ลิพ ฮแว อิทซ พลีสอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Table for Two คำอ่านไทย Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น