เนื้อเพลง Phlex คำอ่านไทย Blindspott

Sometimes when you lose you head
( ซัมไทม์ ฮเว็น ยู ลูส ยู เฮ็ด)
when you get upset
(ฮเว็น ยู เก็ท อัพเซ็ฑ)
We’re there to break your fall
(เวอ แดร์ ทู บเรค ยุร ฟอล)
And theres no reason yet
(แอ็นด แดร์ โน รี๊ซั่น เย็ท)
why they took your friends
(ฮไว เด ทุค ยุร ฟเร็นด)
theres no reason at all.
(แดร์ โน รี๊ซั่น แอ็ท ดอร์)
At all.
(แอ็ท ดอร์)

No reason at all.
(โน รี๊ซั่น แอ็ท ดอร์)
At all
(แอ็ท ดอร์)

No reason at…
(โน รี๊ซั่น แอ็ท)

When you want to rest your head
(ฮเว็น ยู ว็อนท ทู เร็ซท ยุร เฮ็ด)
On a shoulder that
(ออน อะ โฌลเดอะ แดท)
You know wont turn on you
(ยู โน ว็อนท เทิน ออน ยู)
We’re all here till the end
(เวอ ออล เฮียร ทิล ดิ เอ็นด)
With you my friend
(วิฑ ยู มาย ฟเร็นด)
There’s no reason to go
(แดร์ โน รี๊ซั่น ทู โก)

There’s no reason to go
(แดร์ โน รี๊ซั่น ทู โก)
To go
(ทู โก)

We wont let you go
(วี ว็อนท เล็ท ยู โก)
Dont go
(ด้อนท์ โก)

Not one day that you are here
(น็อท วัน เด แดท ยู อาร์ เฮียร)
has been promised to you
(แฮ็ส บีน พรอมอิซ ทู ยู)
[said by Kitchener Powell ” The Wizard ” ]
([ เซ็ด ไบ Kitchener Powell ” เดอะ วีสเอิด ” ])

Not one day that you are here on this earth
(น็อท วัน เด แดท ยู อาร์ เฮียร ออน ดีซ เอิธ)
Has been promised to you
(แฮ็ส บีน พรอมอิซ ทู ยู)
So make the most of everyday as if it was your last
(โซ เมค เดอะ โมซท อ็อฝ เอวี่เดย์ แอ็ส อิฟ อิท วอส ยุร ลาซท)
And every breath, as if it was the same
(แอ็นด เอฝริ บเร็ธ , แอ็ส อิฟ อิท วอส เดอะ เซม)

the same
(เดอะ เซม)
as if it was the same
(แอ็ส อิฟ อิท วอส เดอะ เซม)
the same
(เดอะ เซม)
things will never be the same
(ธิง วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
the same
(เดอะ เซม)
We will never be the same
(วี วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
The same
(เดอะ เซม)
the same
(เดอะ เซม)
things will never be the same
(ธิง วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)

the same
(เดอะ เซม)

never be the same…
(เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)

Not one day that you are here
(น็อท วัน เด แดท ยู อาร์ เฮียร)
has been promised to you
(แฮ็ส บีน พรอมอิซ ทู ยู)
So make the most of everyday
(โซ เมค เดอะ โมซท อ็อฝ เอวี่เดย์)
as if it was your last
(แอ็ส อิฟ อิท วอส ยุร ลาซท)
And every breath
(แอ็นด เอฝริ บเร็ธ)
as if it was the same
(แอ็ส อิฟ อิท วอส เดอะ เซม)
[said by Kitchener Powell ” The Wizard ” ]
([ เซ็ด ไบ Kitchener Powell ” เดอะ วีสเอิด ” ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Phlex คำอ่านไทย Blindspott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น