เนื้อเพลง You Just Wait and See คำอ่านไทย C21

If I could right those wrongs
( อิฟ ฟาย เคิด ไรท โฑส ร็อง)

I did you
(ไอ ดิด ยู)
Tell me would it be like this
(เท็ล มี เวิด ดิท บี ไลค ดีซ)

Sometimes this is all I think of
(ซัมไทม์ ดีซ ซิส ซอร์ ไอ ธิงค อ็อฝ)
I don’t have the strenght to miss
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ สเต็ง ทู มิซ)

This ain’t about the words that’s fallen
(ดีซ เอน อะเบาท เดอะ เวิด แด๊ท ฟอลเล็น)
Not another way to let go
(น็อท แอะนัธเออะ เว ทู เล็ท โก)
You’ll know – so tell me
(โยว โน โซ เท็ล มี)

Who’s ganna take you back again
(ฮู กันนา เทค ยู แบ็ค อะเกน)
Who’s gonna show you every thing
(ฮู กอนนะ โฌ ยู เอฝริ ธิง)
Baby
(เบบิ)
You just wait and see
(ยู จัซท เวท แอ็นด ซี)

I’m gonna keep the promises
(แอม กอนนะ คีพ เดอะ พรอมอิซ)
I’m gonna be the one who say’s
(แอม กอนนะ บี ดิ วัน ฮู เซ)
Baby
(เบบิ)
You just wait and see
(ยู จัซท เวท แอ็นด ซี)

If you fail to show me
(อิฟ ยู เฟล ทู โฌ มี)
Don’t stop trying
(ด้อนท์ ซท็อพ ทไรอิง)
This is just the way it goes
(ดีซ ซิส จัซท เดอะ เว อิท โกซ)

I know that you’ve been hurting
(ไอ โน แดท ยู๊ฟ บีน เฮอดิง)
I been trying
(ไอ บีน ทไรอิง)
This is all I really know
(ดีซ ซิส ซอร์ ไอ ริแอ็ลลิ โน)

This ain’t about the words that’s fallen
(ดีซ เอน อะเบาท เดอะ เวิด แด๊ท ฟอลเล็น)
Just another way to believe
(จัซท แอะนัธเออะ เว ทู บิลีฝ)
You’ll see – so tell me
(โยว ซี โซ เท็ล มี)

Who’s ganna take you back again
(ฮู กันนา เทค ยู แบ็ค อะเกน)
Who’s gonna show you every thing
(ฮู กอนนะ โฌ ยู เอฝริ ธิง)
Baby
(เบบิ)
You just wait and see
(ยู จัซท เวท แอ็นด ซี)

I’m gonna keep the promises
(แอม กอนนะ คีพ เดอะ พรอมอิซ)
I’m gonna be the one who say’s
(แอม กอนนะ บี ดิ วัน ฮู เซ)
Baby
(เบบิ)
You just wait and see
(ยู จัซท เวท แอ็นด ซี)

Who’s gonna take
(ฮู กอนนะ เทค)
Who’s gonna give
(ฮู กอนนะ กิฝ)
Who’s gonna be the one
(ฮู กอนนะ บี ดิ วัน)
Who takes the risk
(ฮู เทค เดอะ ริซค)

Who’s gonna leave
(ฮู กอนนะ ลีฝ)
Who’s gonna stay
(ฮู กอนนะ ซเท)
Who’s gonna be the one
(ฮู กอนนะ บี ดิ วัน)
Who finds the way
(ฮู ไฟนด เดอะ เว)

Who’s ganna take you back again
(ฮู กันนา เทค ยู แบ็ค อะเกน)
Who’s gonna show you every thing
(ฮู กอนนะ โฌ ยู เอฝริ ธิง)
Baby
(เบบิ)
You just wait and see
(ยู จัซท เวท แอ็นด ซี)

I’m gonna keep the promises
(แอม กอนนะ คีพ เดอะ พรอมอิซ)
I’m gonna be the one who say’s
(แอม กอนนะ บี ดิ วัน ฮู เซ)
Baby
(เบบิ)
You just wait and see
(ยู จัซท เวท แอ็นด ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Just Wait and See คำอ่านไทย C21

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น