เนื้อเพลง Give Me One Good Reason คำอ่านไทย Blink 182

Mom And Dad They Quite Don’t Understand It
( มัม แอ็นด แด็ด เด คไวท ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท)
All The Kids They Laugh As If They Planned It
(ออล เดอะ คิด เด ลาฟ แอ็ส อิฟ เด แพลน ดิท)
Why Do Girls Wanna Pierce Their Nose
(ฮไว ดู เกิล วอนนา เพียซ แด โนส)
And Walk Around In Torn Pantyhose Oh Yeah
(แอ็นด วอค อะเรานด อิน โทน แพนทีโฮส โอ เย่)

I Like The What You Say They Listen To The Punk Rock
(ไอ ไลค เดอะ ว็อท ยู เซ เด ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ พรัค ร็อค)
I Like The Kids Who Fight I Guess How They Were Brought Up
(ไอ ไลค เดอะ คิด ฮู ไฟท ไอ เก็ซ เฮา เด เวอ บรอท อัพ)
They Hate The Trends And Think It’s F*cked To Care
(เด เฮท เดอะ ทเร็นด แซน ธิงค อิทซ เอฟ *cked ทู แค)
It’s Cool When This Piss People Off With What They Wear Oh Yeah
(อิทซ คูล ฮเว็น ดีซ พิซ พี๊เพิ่ล ออฟฟ วิฑ ว็อท เด แว โอ เย่)

So Give Me One Good Reason
(โซ กิฝ มี วัน เกิด รี๊ซั่น)
Why We Need To Be Like Them
(ฮไว วี นีด ทู บี ไลค เฑ็ม)
Kids Will Have Fun And Often
(คิด วิล แฮ็ฝ ฟัน แอ็นด ออฟเอ็น)
They Don’t Want To End Up There
(เด ด้อนท์ ว็อนท ทู เอ็นด อัพ แดร์)

Hate The Jocks And Preps The Hippie F*ckin’ Scum Bags
(เฮท เดอะ จอค แซน พเร็พ เดอะ ฮีพพิ เอฟ *ckin ซคัม แบ็ก)
Heavy Metalers With Their Awfull P*ssy Hair Bands
(เฮฝอิ Metalers วิฑ แด Awfull พี *ssy แฮ แบ็นด)
Counting Seconds Until We Can Get Away
(เค๊าติง เซคอันด อันทีล วี แค็น เก็ท อะเว)
Ditching School Almost Every Single Day Oh Yeah
(ดิซชิง ซคูล ออลโมซท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด โอ เย่)

So Give Me One Good Reason
(โซ กิฝ มี วัน เกิด รี๊ซั่น)
Why We Need To Be Like Them
(ฮไว วี นีด ทู บี ไลค เฑ็ม)
Kids Will Have Fun And Often
(คิด วิล แฮ็ฝ ฟัน แอ็นด ออฟเอ็น)
They Don’t Want To End Up There
(เด ด้อนท์ ว็อนท ทู เอ็นด อัพ แดร์)

So Give Me One Good Reason
(โซ กิฝ มี วัน เกิด รี๊ซั่น)
Why We Need To Be Like Them
(ฮไว วี นีด ทู บี ไลค เฑ็ม)
Kids Will Have Fun And Often
(คิด วิล แฮ็ฝ ฟัน แอ็นด ออฟเอ็น)
They Don’t Want To End Up There
(เด ด้อนท์ ว็อนท ทู เอ็นด อัพ แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me One Good Reason คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น