เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Madonna

You give me
( ยู กิฝ มี)
You give me fever
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ)

Never know how much I love you
(เนฝเวอะ โน เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Never know how much I care
(เนฝเวอะ โน เฮา มัช ไอ แค)
When you put your arms around me
(ฮเว็น ยู พัท ยุร อาม อะเรานด มี)
I get a fever that’s so hard to bear
(ไอ เก็ท ดา ฟีเฝอะ แด๊ท โซ ฮาด ทู แบ)
Listen to me baby, hear every word I say
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เบบิ , เฮีย เอฝริ เวิด ดาย เซ)
No one can love you the way I do
(โน วัน แค็น ลัฝ ยู เดอะ เว ไอ ดู)
Cause they don’t know how to love you my way
(คอส เด ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ ยู มาย เว)

Chorus:
(โครัซ :)

You give me fever, when you kiss me
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ , ฮเว็น ยู คิซ มี)
Fever when you hold me tight
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
Fever in the morning
(ฟีเฝอะ อิน เดอะ มอนิง)
Fever all through the night
(ฟีเฝอะ ออล ธรู เดอะ ไนท)

Sun lights up the daytime
(ซัน ไลท อัพ เดอะ เดย์ไทม์)
Moon lights up the night
(มูน ไลท อัพ เดอะ ไนท)
My eyes light up when you call my name
(มาย ไอ ไลท อัพ ฮเว็น ยู คอล มาย เนม)
Cause I know you’re gonna treat me right
(คอส ไอ โน ยัวร์ กอนนะ ทรีท มี ไรท)
Bless my soul I love you, take this heart away
(บเล็ซ มาย โซล ไอ ลัฝ ยู , เทค ดีซ ฮาท อะเว)
Take these arms I’ll never use
(เทค ฑิส อาม แอล เนฝเวอะ ยูซ)
And just believe in what my lips have to say
(แอ็นด จัซท บิลีฝ อิน ว็อท มาย ลิพ แฮ็ฝ ทู เซ)

[chorus]
([ โครัซ ])

Everybody’s got the fever
(เอวี่บอดี้ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ)
That is something you should know
(แดท อีส ซัมติง ยู เชิด โน)
Fever isn’t such a new scene
(ฟีเฝอะ อีสซึ่น ซัช อะ นยู ซีน)
Fever started long ago
(ฟีเฝอะ ซทาท ล็อง อะโก)

You give me fever, fever
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ , ฟีเฝอะ)
You give me, you give me fever
(ยู กิฝ มี , ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ)

[chorus]
([ โครัซ ])

Romeo loved Juliet
(โรมีโอลัฝ จูรีเอด)
Juliet, she felt the same
(จูรีเอด , ชี เฟ็ลท เดอะ เซม)
When he put his arms around her
(ฮเว็น ฮี พัท ฮิส อาม อะเรานด เฮอ)
He said Julie baby, you’re my flame
(ฮี เซ็ด จูรี เบบิ , ยัวร์ มาย ฟเลม)
He gave her fever
(ฮี เกฝ เฮอ ฟีเฝอะ)

Sun lights up the daytime
(ซัน ไลท อัพ เดอะ เดย์ไทม์)
Moon lights up the night
(มูน ไลท อัพ เดอะ ไนท)
My eyes light up when you call my name
(มาย ไอ ไลท อัพ ฮเว็น ยู คอล มาย เนม)
Cause I know you’re gonna treat me right
(คอส ไอ โน ยัวร์ กอนนะ ทรีท มี ไรท)

[chorus]
([ โครัซ ])

Fever, with his kisses
(ฟีเฝอะ , วิฑ ฮิส คีสเซซ)
Fever when he holds me tight
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ฮี โฮลด มี ไทท)
Everybody’s got the fever
(เอวี่บอดี้ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ)
That is something you should know
(แดท อีส ซัมติง ยู เชิด โน)
Fever isn’t such a new scene
(ฟีเฝอะ อีสซึ่น ซัช อะ นยู ซีน)
Fever started long ago
(ฟีเฝอะ ซทาท ล็อง อะโก)

Captain Smith and Pocahontas
(แคพทิน ซมิธ แอ็นด Pocahontas)
Had a very mad affair
(แฮ็ด อะ เฝริ แม็ด แอ็ฟแฟ)
When her daddy tried to kill him
(ฮเว็น เฮอ แดดดิ ทไร ทู คิล ฮิม)
She said, daddy oh don’t you dare
(ชี เซ็ด , แดดดิ โอ ด้อนท์ ยู แด)
He gives me fever
(ฮี กิฝ มี ฟีเฝอะ)
With his kisses
(วิฑ ฮิส คีสเซซ)
Fever when he holds me tight
(ฟีเฝอะ ฮเว็น ฮี โฮลด มี ไทท)
Fever, I’m his Misses
(ฟีเฝอะ , แอม ฮิส มิซเซซ)
Daddy, won’t you treat him right
(แดดดิ , ว็อนท ยู ทรีท ฮิม ไรท)

Fever, when you kiss them
(ฟีเฝอะ , ฮเว็น ยู คิซ เฑ็ม)
Fever, if you live and learn
(ฟีเฝอะ , อิฟ ยู ไลฝ แอ็นด เลิน)
Fever, ’til you sizzle
(ฟีเฝอะ , ทิล ยู ซิซเซล)
What a lovely way to burn [repeat twice]
(ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน [ ริพีท ทไวซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น