เนื้อเพลง Area Codes คำอ่านไทย Ludacris

{Nate Dogg}
({แนตชฺ ด๊อก })
[chorus]
([ โครัซ ])
I’ve got hoes
(แอฝ ก็อท โฮ)
I’ve got hoes, in different area codes [area, area codes..codes]
(แอฝ ก็อท โฮ , อิน ดีฟเฟอะเร็นท แอเรียะ โคด [ แอเรียะ , แอเรียะ โคด โคด ])
hoes, hoes, in different area codes [area, area codes..codes]
(โฮ , โฮ , อิน ดีฟเฟอะเร็นท แอเรียะ โคด [ แอเรียะ , แอเรียะ โคด โคด ])

{Ludacris}
({ลูดาคริ })
Now you thought I was just something something no
(เนา ยู ธอท ไอ วอส จัซท ซัมติง ซัมติง โน)
In 4-0-4, I’m worldwide b*tch, act like yall don’t know
(อิน โฟว 0 โฟว , แอม เวิรดวาย บี *tch , แอ็คท ไลค ยอล ด้อนท์ โน)
It’s the abominabol ” O ” man
(อิทซ ดิ abominabol ” โอ ” แม็น)
Globe-trot international post man
(กโลบ ทร็อท อินเทอะแนฌอะแน็ล โพซท แม็น)
Neighbor-d*ck dope man
(เนเบอะ d*ck โดพ แม็น)
7-1-8s, 2-0-2’s
(เซฝเว่น วัน 8s , ทู 0 2s)
I send small cities and states I-O-U’s
(ไอ เซ็นด ซมอล ซิดีสฺ แซน ซเทท ซาย โอ อัซ)
9-0-1, matter fact 3-0-5
(นาย 0 วัน , แมทเทอะ แฟ็คท ที 0 ไฟท์)
I’ll jump off the d-4, we can meet outside
(แอล จัมพ ออฟฟ เดอะ ดี โฟว , วี แค็น มีท เอาทไซด)
So control your hormones and keep your drawers on
(โซ ค็อนทโรล ยุร ฮอโมน แซน คีพ ยุร ดรอเออะ ออน)
Til I close the door and I’m jumping your bone
(ทิล ไอ คโลส เดอะ โด แอ็นด แอม จัมปิง ยุร บอน)
3-1-2, 3-1-3, 2-1-5, 8-0-3
(ที วัน ทู , ที วัน ที , ทู วัน ไฟท์ , เอ๊ก 0 ที)
Read your hor-o-scope and eat some hor-derves
(เร็ด ยุร hor โอ ซโคพ แอ็นด อีท ซัม hor derves)
Ten I pump one these hoes is self serve
(เท็น นาย พัมพ วัน ฑิส โฮ ซิส เซ็ลฟ เซิฝ)
7-5-7, 4-1-0, my cell phone says overload
(เซฝเว่น ไฟท์ เซฝเว่น , โฟว วัน 0 , มาย เซ็ล โฟน เซ โอเฝอะโลด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Ludacris}
({ลูดาคริ })
Now everyday is a hol-i-day
(เนา เอวี่เดย์ อีส ซา hol ไอ เด)
So stop the violence and put the 4-4 away, keeps you to hold today
(โซ ซท็อพ เดอะ ไฝโอะเล็นซ แอ็นด พัท เดอะ โฟว 4 อะเว , คีพ ยู ทู โฮลด ทุเด)
5-0-4, 9-7-2
(ไฟท์ 0 โฟว , นาย เซฝเว่น ทู)
7-1-3, whatcha gon do
(เซฝเว่น วัน ที , วอทชา ก็อน ดู)
You checkin up the scene, I’m checkin a ho tonight
(ยู เชคกิน อัพ เดอะ ซีน , แอม เชคกิน อะ โฮ ทุไนท)
With perpendicular vehicular homicide
(วิฑ เพอเพ็นดีคอิวเลอ ฝิอีคอิวเลอะ ฮอมอิไซด)
3-1-4, 2-0-1
(ที วัน โฟว , ทู 0 วัน)
Too much green, too much fun
(ทู มัช กรีน , ทู มัช ฟัน)
I bang cock in Bangkok
(ไอ แบ็ง ค็อค อิน แบงค็อค)
Can’t stop, I turn and hit the same spot
(แค็นท ซท็อพ , ไอ เทิน แอ็นด ฮิท เดอะ เซม สพอท)
Think not, I’m the thrilla in Manilla,
(ธิงค น็อท , แอม เดอะ thrilla อิน Manilla ,)
Schlong in Hong Kong
(Schlong อิน Hong คอง)
Pimp em like vision, magic Don Juan
(พิมพ เอ็ม ไลค ฝีฉอัน , แมจอิค ด็อน วอน)
Man after Henny with a coke and a smile
(แม็น อาฟเทอะ เฮนนี่ วิฑ อะ โคค แอ็นด อะ ซไมล)
I just pick up the muthaf*ckin phone and dial
(ไอ จัซท พิค อัพ เดอะ muthaf*ckin โฟน แอ็นด ไดแอ็ล)
I got my condoms in a big-ass-sack
(ไอ ก็อท มาย คอนดอม ซิน อะ บิก อาซ แซ็ค)
I’m slaggin this d*ck like a New Jack, biatch
(แอม slaggin ดีซ d*ck ไลค เก นยู แจ็ค , biatch)

{Nate Dogg}
({แนตชฺ ด๊อก })
Is it cuz they like my gangsta walk?
(อีส ซิท คัซ เด ไลค มาย แก๊งซดา วอค)
Is it cuz they like my gangsta talk?
(อีส ซิท คัซ เด ไลค มาย แก๊งซดา ทอค)
Is it cuz they like my handsome face?
(อีส ซิท คัซ เด ไลค มาย แฮนซัม เฟซ)
Is it cuz they like my gangsta ways?
(อีส ซิท คัซ เด ไลค มาย แก๊งซดา เว)
Whatever it is, they love it
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส , เด ลัฝ อิท)
And they just won’t let me be
(แอ็นด เด จัซท ว็อนท เล็ท มี บี)
I handle my biz, don’t rush me
(ไอ แฮ๊นเดิ้ล มาย บิซ , ด้อนท์ รัฌ มี)
Just relax and let me be free
(จัซท ริแลคซ แอ็นด เล็ท มี บี ฟรี)
Whenever I call, come running
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ คอล , คัม รันนิง)
2-1-2 or 2-1-3
(ทู วัน ทู ออ ทู วัน ที)
You know that I ball, stop frontin
(ยู โน แดท ไอ บอล , ซท็อพ ฟ้อนดิน)
For I call on something to free
(ฟอ ไอ คอล ออน ซัมติง ทู ฟรี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Ludacris}
({ลูดาคริ })
9-1-6, 4-1-5, 7-0-4
(นาย วัน ซิก , โฟว วัน ไฟท์ , เซฝเว่น 0 โฟว)
Shout out to the 2-0-6
(เฌาท เอ้า ทู เดอะ ทู 0 ซิก)
Everybody in the 8-0-8
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เอ๊ก 0 เอ๊ก)
2-1-6, 7-0-2, 4-1-4
(ทู วัน ซิก , เซฝเว่น 0 ทู , โฟว วัน โฟว)
3-1-7, 2-1-4, 2-8-1
(ที วัน เซฝเว่น , ทู วัน โฟว , ทู เอ๊ก วัน)
3-3-4, 2-0-5, I see ya
(ที 3 โฟว , ทู 0 ไฟท์ , ไอ ซี ยา)
3-1-8, 6-0-1, 2-0-3
(ที วัน เอ๊ก , ซิก 0 วัน , ทู 0 ที)
8-0-4, 4-0-2, 3-0-1
(เอ๊ก 0 โฟว , โฟว 0 ทู , ที 0 วัน)
9-0-4, 4-0-7, 8-5-0
(นาย 0 โฟว , โฟว 0 เซฝเว่น , เอ๊ก ไฟท์ 0)
7-0-8, 5-0-2
(เซฝเว่น 0 เอ๊ก , ไฟท์ 0 ทู)
And different area codes..
(แอ็นด ดีฟเฟอะเร็นท แอเรียะ โคด)

[feat. Nate Dogg]
([ ฟีท แนตชฺ ด๊อก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Area Codes คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น