เนื้อเพลง All Fall Down คำอ่านไทย OneRepublic

Step out the door and it feels like rain
( ซเท็พ เอ้า เดอะ โด แอ็นด ดิท ฟีล ไลค เรน)
That’s the sound [that’s the sound] on your window pane
(แด๊ท เดอะ เซานด [ แด๊ท เดอะ เซานด ] ออน ยุร วีนโด เพน)
Take to the streets but you can’t ignore
(เทค ทู เดอะ ซทรีท บัท ยู แค็นท อิกโน)
That’s the sound [that’s the sound] you’re waiting for
(แด๊ท เดอะ เซานด [ แด๊ท เดอะ เซานด ] ยัวร์ เวททิง ฟอ)

You feel that your will starts crashing down
(ยู ฟีล แดท ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
Whenever you’re will starts crashing down
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
Whenver your will starts crashing down
(Whenver ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
That’s when you find me.
(แด๊ท ฮเว็น ยู ไฟนด มี)

Yeah God love your soul and your aching bones
(เย่ ก็อด ลัฝ ยุร โซล แอ็นด ยุร เอคอิง บอน)
Take a breath, take a step, maybe down below
(เทค เก บเร็ธ , เทค เก ซเท็พ , เมบี เดาน บิโล)
Everyone’s the same
(เอ๊วี่วัน เดอะ เซม)
My fingers to my toes
(มาย ฟีงเกอะ ทู มาย โท)
We just can’t get a ride
(วี จัซท แค็นท เก็ท ดา ไรด)
But we’re on the road
(บัท เวีย ออน เดอะ โรด)

If ever your will starts crashing down
(อิฟ เอฝเออะ ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
Whenever your will starts crashing down
(ฮเว็นเอฝเออะ ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
Whenever your will starts crashing down
(ฮเว็นเอฝเออะ ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
That’s when you find me.
(แด๊ท ฮเว็น ยู ไฟนด มี)

Chorus:
(โครัซ :)

[Yeah] Lost til you’re found
([ เย่ ] ล็อซท ทิล ยัวร์ เฟานด)
Swim til you drown
(ซวิม ทิล ยู ดเราน)
Know that we all fall down
(โน แดท วี ออล ฟอล เดาน)
Love til you hate
(ลัฝ ทิล ยู เฮท)
Jump til you break
(จัมพ ทิล ยู บเรค)
Know that we all fall down
(โน แดท วี ออล ฟอล เดาน)

If ever your will starts crashing down
(อิฟ เอฝเออะ ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
Whenever your will starts crashing down
(ฮเว็นเอฝเออะ ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
If ever your will starts crashing down
(อิฟ เอฝเออะ ยุร วิล ซทาท แคร๊ชชิง เดาน)
That’s when you’ll find [find] me
(แด๊ท ฮเว็น โยว ไฟนด [ ไฟนด ] มี)

Lost til you’re found
(ล็อซท ทิล ยัวร์ เฟานด)
Swim til you drown
(ซวิม ทิล ยู ดเราน)
Know that we all fall down
(โน แดท วี ออล ฟอล เดาน)
Love til you hate
(ลัฝ ทิล ยู เฮท)
Jump til you break
(จัมพ ทิล ยู บเรค)
Know that we all fall down
(โน แดท วี ออล ฟอล เดาน)

All fall down, we all fall down, all fall down
(ออล ฟอล เดาน , วี ออล ฟอล เดาน , ออล ฟอล เดาน)
We all fall down, all fall down, all fall down
(วี ออล ฟอล เดาน , ออล ฟอล เดาน , ออล ฟอล เดาน)

Lost til you’re found
(ล็อซท ทิล ยัวร์ เฟานด)
Swim til you drown
(ซวิม ทิล ยู ดเราน)
Know that we all fall down
(โน แดท วี ออล ฟอล เดาน)
Love til you hate
(ลัฝ ทิล ยู เฮท)
Jump til you break
(จัมพ ทิล ยู บเรค)
Know that we all fall down
(โน แดท วี ออล ฟอล เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Fall Down คำอ่านไทย OneRepublic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น