เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Dave Matthews Band

I call you up
( ไอ คอล ยู อัพ)
You pick up
(ยู พิค อัพ)
You call my bluff
(ยู คอล มาย บลัฟ)
On the card to love
(ออน เดอะ คาด ทู ลัฝ)
You hold too close
(ยู โฮลด ทู คโลส)
Your hands to your chest
(ยุร แฮ็นด ทู ยุร เช็ซท)
I can read your eyes
(ไอ แค็น เร็ด ยุร ไอ)
But I confess
(บัท ไอ ค็อนเฟซ)
It’s lonely far from you, oh
(อิทซ โลนลิ ฟา ฟร็อม ยู , โอ)

Even when you’re right by me
(อีเฝ็น ฮเว็น ยัวร์ ไรท ไบ มี)
It’s only why I wait for you
(อิทซ โอ๊นลี่ ฮไว ไอ เวท ฟอ ยู)
To take my hand
(ทู เทค มาย แฮ็นด)

Why do I beg like a child for your candy?
(ฮไว ดู ไอ เบ็ก ไลค เก ไชล ฟอ ยุร แคนดิ)
Why do I come after you like I do, I love you?
(ฮไว ดู ไอ คัม อาฟเทอะ ยู ไลค ไก ดู , ไอ ลัฝ ยู)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
I swear
(ไอ ซแว)
You be my angel
(ยู บี มาย เอนเจล)
You
(ยู)

I play my cards the best I can
(ไอ พเล มาย คาด เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
But I lose my luck when you’re not here
(บัท ไอ ลูส มาย ลัค ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
My darling heart
(มาย ดาลิง ฮาท)
Won’t you please give in?
(ว็อนท ยู พลีส กิฝ อิน)
I may be strong
(ไอ เม บี ซทร็อง)
But I want you back again
(บัท ไอ ว็อนท ยู แบ็ค อะเกน)

When you’re not here it’s hard to pretend
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร อิทซ ฮาด ทู พริเทนด)
It’s all alright again
(อิทซ ซอร์ ออลไร๊ท อะเกน)
When you’re not here love it’s hard to pretend
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร ลัฝ อิทซ ฮาด ทู พริเทนด)
It’s all alright but still
(อิทซ ซอร์ ออลไร๊ท บัท ซทิล)
Why do I beg like a child for your candy?
(ฮไว ดู ไอ เบ็ก ไลค เก ไชล ฟอ ยุร แคนดิ)
Why do I run after you like I do, I love you?
(ฮไว ดู ไอ รัน อาฟเทอะ ยู ไลค ไก ดู , ไอ ลัฝ ยู)
Whatever you are
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู อาร์)
I swear
(ไอ ซแว)
You be my angel, you
(ยู บี มาย เอนเจล , ยู)

Watch the deck
(ว็อช เดอะ เด็ค)
Count your cards
(เคานท ยุร คาด)
Makes no sense
(เมค โน เซ็นซ)
That I’m always losing
(แดท แอม ออลเว โรซิง)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)

Why do I beg like a child for your candy?
(ฮไว ดู ไอ เบ็ก ไลค เก ไชล ฟอ ยุร แคนดิ)
Why do I come after you like I do, I love you
(ฮไว ดู ไอ คัม อาฟเทอะ ยู ไลค ไก ดู , ไอ ลัฝ ยู)
Whatever you are
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู อาร์)
I swear
(ไอ ซแว)
You’ll be my angel, you
(โยว บี มาย เอนเจล , ยู)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น