เนื้อเพลง Are You Still Having Fun คำอ่านไทย Eagle Eye Cherry

You are on your own, you do as you please
( ยู อาร์ ออน ยุร โอน , ยู ดู แอ็ส ยู พลีส)
Having so much fun, gone and lost your reason
(แฮฝวิ่ง โซ มัช ฟัน , กอน แอ็นด ล็อซท ยุร รี๊ซั่น)
After all is said and done
(อาฟเทอะ ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)
But are you still having fun
(บัท อาร์ ยู ซทิล แฮฝวิ่ง ฟัน)

And how was you to know when you’ve gone astray
(แอ็นด เฮา วอส ยู ทู โน ฮเว็น ยู๊ฟ กอน อัซทเร)
That happiness would go like a lost emotion
(แดท แฮพพิเน็ซ เวิด โก ไลค เก ล็อซท อิโมฌัน)
You have always gone your way
(ยู แฮ็ฝ ออลเว กอน ยุร เว)
Are you happy today
(อาร์ ยู แฮพพิ ทุเด)

* Well, you know when you’ve been defeated
(* เว็ล , ยู โน ฮเว็น ยู๊ฟ บีน ดิฟีท)
You don’t care and you think no-one
(ยู ด้อนท์ แค แอ็นด ยู ธิงค โน วัน)
Feeling low you will always need it
(ฟีลอิง โล ยู วิล ออลเว นีด ดิท)
And are you’re having fun
(แอ็นด อาร์ ยัวร์ แฮฝวิ่ง ฟัน)

Ooh-ooh
(อู้ อู้)
You don’t know what is it you’ve done
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อีส ซิท ยู๊ฟ ดัน)
Ooh-ooh
(อู้ อู้)
You don’t know that
(ยู ด้อนท์ โน แดท)

This was your mistake with the masterplan
(ดีซ วอส ยุร มิซเทค วิฑ เดอะ masterplan)
With all the drugs you take you can hardly stand
(วิฑ ออล เดอะ ดรัก ยู เทค ยู แค็น ฮาดลิ ซแท็นด)
After all is said and done
(อาฟเทอะ ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)
But are you still having fun
(บัท อาร์ ยู ซทิล แฮฝวิ่ง ฟัน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Are you still having fun
(อาร์ ยู ซทิล แฮฝวิ่ง ฟัน)

Ooh-ooh
(อู้ อู้)
You don’t know what it is you’ve done
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส ยู๊ฟ ดัน)
Ooh-ooh
(อู้ อู้)
You just show that you’re having fun
(ยู จัซท โฌ แดท ยัวร์ แฮฝวิ่ง ฟัน)
Ah-ah
(อา อา)
You don’t know what it is you’ve done
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส ยู๊ฟ ดัน)
Ah-ah
(อา อา)
Just to show that
(จัซท ทู โฌ แดท)

I can set you straight if you let me stay
(ไอ แค็น เซ็ท ยู ซทเรท อิฟ ยู เล็ท มี ซเท)
I hope I’m not too late, no, you won’t regret it
(ไอ โฮพ แอม น็อท ทู เลท , โน , ยู ว็อนท ริกเรท ดิธ)
I can show you the way
(ไอ แค็น โฌ ยู เดอะ เว)
And make you happy today
(แอ็นด เมค ยู แฮพพิ ทุเด)

Yeah, you know when you’ve been defeated
(เย่ , ยู โน ฮเว็น ยู๊ฟ บีน ดิฟีท)
You don’t care and you thank no-one
(ยู ด้อนท์ แค แอ็นด ยู แธ็งค โน วัน)
Feeling low you will always need it
(ฟีลอิง โล ยู วิล ออลเว นีด ดิท)
Well, you know when you’re being cheated
(เว็ล , ยู โน ฮเว็น ยัวร์ บีอิง ชีท)
Yeah, you know when you’ve been defeated
(เย่ , ยู โน ฮเว็น ยู๊ฟ บีน ดิฟีท)
Feeling low you will always need it
(ฟีลอิง โล ยู วิล ออลเว นีด ดิท)
Now are you having fun
(เนา อาร์ ยู แฮฝวิ่ง ฟัน)

Are you still having fun
(อาร์ ยู ซทิล แฮฝวิ่ง ฟัน)
Are you still having fun
(อาร์ ยู ซทิล แฮฝวิ่ง ฟัน)
Are you still having fun
(อาร์ ยู ซทิล แฮฝวิ่ง ฟัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Are You Still Having Fun คำอ่านไทย Eagle Eye Cherry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น