เนื้อเพลง Scandal (English) คำอ่านไทย Kangta & Vanness

[Rap: Vanness]
( [ แร็พ : Vanness ])

Y2J…YOO, young jin That’s the way
(Y2J YOO , ยัง จิน แด๊ท เดอะ เว)
We came straight game wit it, straight off the chain wit it,
(วี เคม ซทเรท เกม วิท ดิธ , ซทเรท ออฟฟ เดอะ เชน วิท ดิธ ,)
Look but can’t touch, we the illest true pimps of it.
(ลุค บัท แค็นท ทั๊ช , วี ดิ ไอเลสชฺ ทรู พิมพ อ็อฝ อิท)
Collaboration locked with military fusion,
(ค็อลแลโบะเรฌัน ล็อค วิฑ มีลอิเทริ ฟยูฉัน ,)
Takin-ova- Da globe w/out any hesitation,
(ทอคกิ่น โอฝะ ดา กโลบ ดับบิว /เอ้า เอนอิ เฮสิเทฌัน ,)
Envision total domination.
(Envision โทแท็ล ดอมิเนฌัน)
Taking circus out With, Sniper Scope precision.
(เทคอิง เซอคัซ เอ้า วิฑ , ซไนพเออะ ซโคพ พริซีฉอัน)
So just back up back up, yo way up way up,
(โซ จัซท แบ็ค อัพ แบ็ค อัพ , โย เว อัพ เว อัพ ,)
Or you’ll get yoself smacked up! Like 2 Pac, we hit’em up~!
(ออ โยว เก็ท yoself ซแม็ค อัพ ! ไลค ทู แพค , วี hitem up~ !)
Too cold to hold, yo we too hot to handle,
(ทู โคลด ทู โฮลด , โย วี ทู ฮ็อท ทู แฮ๊นเดิ้ล ,)
Ladies are you ready bout to hitcha wit dis scandal~
(เลดิส แซร์ ยู เรดอิ เบาท ทู hitcha วิท ดิซ scandal~)

Clock strikes it’s twelve O clock, Bodies movin dance flo’s hot
(คล็อค ซทไรค อิทซ ทเว็ลฝ โอ คล็อค , บอดีสฺมูฝวิน ดานซ โฟล ฮ็อท)
You shake it so dangerous, Girl your so dangerous
(ยู เฌค อิท โซ เดนเจอะรัซ , เกิล ยุร โซ เดนเจอะรัซ)
Looked straight in–to your eyes. Desire burning up my mind
(ลุค ซทเรท อิน ทู ยุร ไอ ดิไสร เบรินนิง อัพ มาย ไมนด)
[It’s you] You know want to don’t be shy oh girl
([ อิทซ ยู ] ยู โน ว็อนท ทู ด้อนท์ บี ไฌ โอ เกิล)
Girl don’t try to stop this flow. Back up on it nice and slow
(เกิล ด้อนท์ ทไร ทู ซท็อพ ดีซ ฟโล แบ็ค อัพ ออน หนิด ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
The stage is set so just let go.. Baby girl don’t say no
(เดอะ ซเทจ อีส เซ็ท โซ จัซท เล็ท โก เบบิ เกิล ด้อนท์ เซ โน)

Move yo body! Don’t think about no one else!
(มูฝ โย บอดอิ ! ด้อนท์ ธิงค อะเบาท โน วัน เอ็ลซ !)
Groove to the music, let the rhythm take control.
(กรูฝ ทู เดอะ มยูสิค , เล็ท เดอะ ริธึ่ม เทค ค็อนทโรล)

Rock that body! You know how we party~ Yeah!
(ร็อค แดท บอดอิ ! ยู โน เฮา วี party~ เย่ !)
Just you and me, Pop! Let’s get it Crunk tonight!
(จัซท ยู แอ็นด มี , พ็อพ ! เล็ท เก็ท ดิธ ครัก ทุไนท !)

[ ” Lets go ” ]
([ ” เล็ท โก ” ])
I know what I know what I know I show,
(ไอ โน ว็อท ไอ โน ว็อท ไอ โน ไอ โฌ ,)
By the time I finish you’ll be scrnming for more
(ไบ เดอะ ไทม ไอ ฟีนอิฌ โยว บี scrnmings ฟอ โม)
Time for us to show everybody watsup,
(ไทม ฟอ อัซ ทู โฌ เอวี่บอดี้ watsup ,)
takin all the ladies with a single look.
(ทอคกิ่น ออล เดอะ เลดิส วิฑ อะ ซิ๊งเกิ้ล ลุค)
Don’t try to step, pistol whipped is how you’ll end
(ด้อนท์ ทไร ทู ซเท็พ , พิ๊สท่อล วิพชฺ อีส เฮา โยว เอ็นด)
flippin the script I just dun dun it again
(ฟริพพิน เดอะ ซคริพท ไอ จัซท ดัน ดัน หนิด อะเกน)
Ain’t nobody! even come close to us,
(เอน โนบอดี้ ! อีเฝ็น คัม คโลส ทู อัซ ,)
It’s the real deal so scandalous
(อิทซ เดอะ ริแอ็ล ดีล โซ ซแคนแดะลัซ)
Now, Let See who, can get down, Groove yo body let’s getdown.
(เนา , เล็ท ซี ฮู , แค็น เก็ท เดาน , กรูฝ โย บอดอิ เล็ท getdown)
The stage is set so just let go. Baby girl don’t say no
(เดอะ ซเทจ อีส เซ็ท โซ จัซท เล็ท โก เบบิ เกิล ด้อนท์ เซ โน)

Show down let’s party! Don’t think about no one else!
(โฌ เดาน เล็ท พาทิ ! ด้อนท์ ธิงค อะเบาท โน วัน เอ็ลซ !)
Groove to the music, let the rhythm take control.
(กรูฝ ทู เดอะ มยูสิค , เล็ท เดอะ ริธึ่ม เทค ค็อนทโรล)
Rock that body! You know how we party party~yeah!
(ร็อค แดท บอดอิ ! ยู โน เฮา วี พาทิ party~yeah !)
Just you and me, Pop! Let’s get it Crunk tonight!
(จัซท ยู แอ็นด มี , พ็อพ ! เล็ท เก็ท ดิธ ครัก ทุไนท !)

Girl you know that I want you,
(เกิล ยู โน แดท ไอ ว็อนท ยู ,)
So why you frontin on me like it’s, nothing mo than, just a game.
(โซ ฮไว ยู ฟ้อนดิน ออน มี ไลค อิทซ , นัธอิง โม แฑ็น , จัซท ดา เกม)
Girl I know what you’re feelin now,
(เกิล ไอ โน ว็อท ยัวร์ ฟีลิน เนา ,)
But baby please just show me how~!
(บัท เบบิ พลีส จัซท โฌ มี how~ !)

Yo baby boo, you know what you do,
(โย เบบิ บู , ยู โน ว็อท ยู ดู ,)
Shakin that thang left and right, makin all dem boys drool.
(เชคกินแดท เตง เล็ฟท แอ็นด ไรท , เมกิน ออล เดม บอย ดรู)
Sweat rollin like-hot wax on a candle,
(ซเว็ท โรลลิน ไลค ฮ็อท แว็กซ ออน อะ แค๊นเดิ้ล ,)
Getting me thinking bout how I’m about to handle it cus yo lips be so fresh n so clean
(เกดดดิ้ง มี ติ้งกิง เบาท เฮา แอม อะเบาท ทู แฮ๊นเดิ้ล อิท ครัสโย ลิพ บี โซ ฟเร็ฌ เอ็น โซ คลีน)
But understand that I’m the man, I’ll give you whatcha need, sayin please
(บัท อันเดิซแทนด แดท แอม เดอะ แม็น , แอล กิฝ ยู วอทชา นีด , เซย์อิน พลีส)
Tickle you soo good, you’ll buckle up in yo knees
(ทิกเคิล ยู soo เกิด , โยว บัคเคิล อัพ อิน โย นี)

Yeah———[It’s you]
(เย่ [ อิทซ ยู ])
Just ride tonite ! Just ride tonite ! Just ride me tonite !
(จัซท ไรด ทูไนท์ ! จัซท ไรด ทูไนท์ ! จัซท ไรด มี ทูไนท์ !)

Move yo body!
(มูฝ โย บอดอิ !)
Don’t think about no one else! Oh-Oh-Oh-Oh-
(ด้อนท์ ธิงค อะเบาท โน วัน เอ็ลซ ! โอ โอ โอ โอ)
Get that money! Time to taste that honey now
(เก็ท แดท มันอิ ! ไทม ทู เทซท แดท ฮันอิ เนา)
Everybody’s down, let’s Party all night long!
(เอวี่บอดี้ เดาน , เล็ท พาทิ ออล ไนท ล็อง !)

Show down let’s party! Don’t think about no one else!
(โฌ เดาน เล็ท พาทิ ! ด้อนท์ ธิงค อะเบาท โน วัน เอ็ลซ !)
Groove to the music, let the rhythm take control.
(กรูฝ ทู เดอะ มยูสิค , เล็ท เดอะ ริธึ่ม เทค ค็อนทโรล)

Rock that body! You know how we party Yeah!
(ร็อค แดท บอดอิ ! ยู โน เฮา วี พาทิ เย่ !)
Just you and me, Pop! Let’s get it Crunk tonight!
(จัซท ยู แอ็นด มี , พ็อพ ! เล็ท เก็ท ดิธ ครัก ทุไนท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scandal (English) คำอ่านไทย Kangta & Vanness

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น