เนื้อเพลง Xeroxed คำอ่านไทย Mushroomhead

Fall From Grace
( ฟอล ฟร็อม กเรซ)
False Messiah
(ฟอลซ เมซซายอา)
Laid To Waste
(เลด ทู เวซท)
Amidst Desire
(อะมีดซท ดิไสร)
Never Found
(เนฝเวอะ เฟานด)
The Fuel That Feeds
(เดอะ ฟยูเอ็ล แดท ฟีด)
The Fire Of Your Passion
(เดอะ ไฟร อ็อฝ ยุร แพฌอัน)
Carbon Copy
(คาบ็อน คอพอิ)
Xeroxed Soul
(Xeroxed โซล)
Redundant Thought Assassin
(ริดันแด็นท ธอท แอ็ซแซซซิน)
Regurgitate
(Regurgitate)
All You Hear
(ออล ยู เฮีย)
And Claim It As Your Own
(แอ็นด คเลม อิท แอ็ส ยุร โอน)
Step On Those
(ซเท็พ ออน โฑส)
From Which You Stole
(ฟร็อม ฮวิช ยู ซโทล)
On Your Path To The Throne
(ออน ยุร พาธ ทู เดอะ ธโรน)
Sink Your Teeth In Decadence
(ซิงค ยุร ทีท อิน ดิเคเด็นซ)
Manipulate The Crown
(มะนีพอิวเลท เดอะ คเราน)
Drink The Wine
(ดริงค เดอะ ไวน)
And Toast Us All
(แอ็นด โทซท อัซ ซอร์)
For We Will Take You Down
(ฟอ วี วิล เทค ยู เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Xeroxed คำอ่านไทย Mushroomhead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น