เนื้อเพลง Heaven Beside You คำอ่านไทย Alice In Chains

Be what you wanna be
( บี ว็อท ยู วอนนา บี)
See what you came to see
(ซี ว็อท ยู เคม ทู ซี)
Been what you wanna be
(บีน ว็อท ยู วอนนา บี)
I don’t like what I see
(ไอ ด้อนท์ ไลค ว็อท ไอ ซี)

Like the coldest winter chill
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ ชิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
Like the coldest winter chill
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ ชิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
Like the coldest winter will
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ วิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
And you think you have it still, heaven inside you
(แอ็นด ยู ธิงค ยู แฮ็ฝ อิท ซทิล , เฮฝเอ็น อีนไซด ยู)

So there’s problems in your life
(โซ แดร์ พรอบเล็ม ซิน ยุร ไลฟ)
That’s f*cked up, and I’m not blind
(แด๊ท เอฟ *cked อัพ , แอ็นด แอม น็อท บไลนด)
I’m just see through faded, super jaded
(แอม จัซท ซี ธรู แฟ็ด , ซยูเพอะ เจด)
And out of my mind
(แอ็นด เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

Do what you wanna do
(ดู ว็อท ยู วอนนา ดู)
Go out and seek your truth
(โก เอ้า แอ็นด ซีค ยุร ทรูธ)
When I’m down and blue
(ฮเว็น แอม เดาน แอ็นด บลู)
Rather be me than you
(ราฑเออะ บี มี แฑ็น ยู)

Like the coldest winter chill
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ ชิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
Like the coldest winter chill
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ ชิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
Like the coldest winter will
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ วิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
And you wish you had it still, heaven inside you
(แอ็นด ยู วิฌ ยู แฮ็ด ดิท ซทิล , เฮฝเอ็น อีนไซด ยู)

So there’s problems in your life
(โซ แดร์ พรอบเล็ม ซิน ยุร ไลฟ)
That’s f*cked up, and I’m not blind
(แด๊ท เอฟ *cked อัพ , แอ็นด แอม น็อท บไลนด)
I’m just see through faded, super jaded
(แอม จัซท ซี ธรู แฟ็ด , ซยูเพอะ เจด)
And out of my mind
(แอ็นด เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

Like the coldest winter chill
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ ชิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
Like the coldest winter chill
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ ชิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
Like the coldest winter will
(ไลค เดอะ โคลเดส วีนเทอะ วิล)
Heaven beside you… Hell within
(เฮฝเอ็น บิไซด ยู เฮ็ล วิฑีน)
And you know you have it still, heaven inside you
(แอ็นด ยู โน ยู แฮ็ฝ อิท ซทิล , เฮฝเอ็น อีนไซด ยู)

So there’s problems in your life
(โซ แดร์ พรอบเล็ม ซิน ยุร ไลฟ)
That’s f*cked up, but You’re not blind
(แด๊ท เอฟ *cked อัพ , บัท ยัวร์ น็อท บไลนด)
You’re just see through faded, overrated
(ยัวร์ จัซท ซี ธรู แฟ็ด , โอเฝอะเรท)
And out of your mind
(แอ็นด เอ้า อ็อฝ ยุร ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven Beside You คำอ่านไทย Alice In Chains

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น