เนื้อเพลง Objection (Afro Punk Remix) คำอ่านไทย Shakira

It’s not her fault that she’s so irresistible
( อิทซ น็อท เฮอ ฟอลท แดท ชี โซ อินรีซิซทีเบิล)
But all the damage she’s caused is unfixable
(บัท ดอร์ เดอะ แดมอิจ ชี แคสซฺ อีส unfixable)
Every twenty seconds you repeat her name
(เอฝริ ทเวนทิ เซคอันด ยู ริพีท เฮอ เนม)
But when it comes to me you don’t care…
(บัท ฮเว็น หนิด คัม ทู มี ยู ด้อนท์ แค)

Next to her cheap silicone I look minimal
(เน็คซท ทู เฮอ ชีพ ซีลอิโคน ไอ ลุค มินิมอล)
That’s why in front of your eyes I’m invisible
(แด๊ท ฮไว อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร ไอ แอม อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
But you’ve got to know small things also count
(บัท ยู๊ฟ ก็อท ทู โน ซมอล ธิง ออลโซ เคานท)
Better put your feet on the ground
(เบทเทอะ พัท ยุร ฟีท ออน เดอะ กเรานด)
And see what it’s about, so
(แอ็นด ซี ว็อท อิทซ อะเบาท , โซ)

Objection
(อ็อบเจคฌัน)
I don’t want to be the exception
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ดิ เอ็คเซพฌัน)
To get a bit of your attention
(ทู เก็ท ดา บิท อ็อฝ ยุร แอ็ทเทนฌัน)
Love is for free and
(ลัฝ อีส ฟอ ฟรี แอ็นด)
I’m not your mother
(แอม น็อท ยุร ม๊าเธ่อร์)
But you don’t even bother
(บัท ยู ด้อนท์ อีเฝ็น บอฑเออะ)
Objection
(อ็อบเจคฌัน)
I’m tired of this triangle
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ไทร๊แองเกิ้ล)
Got dizzy dancing tango
(ก็อท ดีสสิ แด็นซิง แทงโก)
I’m falling apart in your hands again
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท อิน ยุร แฮ็นด อะเกน)
No way
(โน เว)
I’ve got to get away
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท อะเว)

I wish there was a chance for
(ไอ วิฌ แดร์ วอส ซา ชานซ ฟอ)
You and me
(ยู แอ็นด มี)
I wish you could find our
(ไอ วิฌ ยู เคิด ไฟนด เอ๊า)
Place to be
(พเลซ ทู บี)
Away from here
(อะเว ฟร็อม เฮียร)

This is pathetic
(ดีซ ซิส พะเธทอิค)
And sardonic
(แอ็นด ซาดอนอิค)
And sadistic
(แอ็นด ซะดีซทิค)
And psychotic
(แอ็นด ไซโคดิก)
Tango is not for free
(แทงโก อีส น็อท ฟอ ฟรี)
Was never meant to be
(วอส เนฝเวอะ เม็นท ทู บี)
But you can try it
(บัท ยู แค็น ทไร อิท)
Rehearse it
(ริเฮิซ อิท)
Or train like a horse
(ออ ทเรน ไลค เก ฮอซ)
But don’t you count on me
(บัท ด้อนท์ ยู เคานท ออน มี)
Don’t you count on me boy
(ด้อนท์ ยู เคานท ออน มี บอย)

Objection
(อ็อบเจคฌัน)
I don’t want to be the exception
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ดิ เอ็คเซพฌัน)
To get a bit of your attention
(ทู เก็ท ดา บิท อ็อฝ ยุร แอ็ทเทนฌัน)
Love is for free and
(ลัฝ อีส ฟอ ฟรี แอ็นด)
I’m not your mother
(แอม น็อท ยุร ม๊าเธ่อร์)
But you don’t even bother
(บัท ยู ด้อนท์ อีเฝ็น บอฑเออะ)
Objection
(อ็อบเจคฌัน)
I’m tired of this triangle
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ไทร๊แองเกิ้ล)
Got dizzy dancing tango
(ก็อท ดีสสิ แด็นซิง แทงโก)
I’m falling apart in your hands again
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท อิน ยุร แฮ็นด อะเกน)
No way
(โน เว)
I’ve got to get away
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท อะเว)
get away, get away
(เก็ท อะเว , เก็ท อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Objection (Afro Punk Remix) คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น