เนื้อเพลง Unconditional Love คำอ่านไทย 2Pac

[What y’all want?]
( [ ว็อท ยอล ว็อนท ])
Unconditional Love [no doubt]
(อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ [ โน เดาท ])
Talking bout the stuff that don’t wear off
(ทอคอิง เบาท เดอะ ซทัฟ แดท ด้อนท์ แว ออฟฟ)
It don’t fade
(อิท ด้อนท์ เฝด)
It’ll last for all these crazy days
(อิว ลาซท ฟอ ออล ฑิส คเรสิ เด)
These crazy nights
(ฑิส คเรสิ ไนท)
Whether you wrong or you right
(ฮเวทเออะ ยู ร็อง ออ ยู ไรท)
I’m a still love you
(แอม มา ซทิล ลัฝ ยู)
Still feel you
(ซทิล ฟีล ยู)
Still there for you
(ซทิล แดร์ ฟอ ยู)
No matter what [hehe]
(โน แมทเทอะ ว็อท [ ฮี้ฮี ])
You will always be in my heart
(ยู วิล ออลเว บี อิน มาย ฮาท)
With unconditional love
(วิฑ อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

Come listen to my truest thoughts, my truest feelings
(คัม ลิ๊สซึ่น ทู มาย ทิวเอด ธอท , มาย ทิวเอด ฟีลอิง)
All my peers doing years beyond drug dealing
(ออล มาย เพีย ดูอิง เยีย บิยอนด ดรัก ดีลลิง)
How many caskets can we witness
(เฮา เมนอิ แคซเค็ท แค็น วี วีทเน็ซ)
Before we see it’s hard to live
(บิโฟ วี ซี อิทซ ฮาด ทู ไลฝ)
This life without God, so we must ask forgiveness
(ดีซ ไลฟ วิเฑาท ก็อด , โซ วี มัซท อาซค ฟอร์กีพเหนด)
Ask mama why God deserved to die
(อาซค มามะ ฮไว ก็อด ดิเสิฝ ทู ได)
Witness the tears falling free from my eyes
(วีทเน็ซ เดอะ เทีย ฟ๊อลิง ฟรี ฟร็อม มาย ไอ)
Before she could reply
(บิโฟ ชี เคิด ริพไล)
Though we were born without a silver spoon
(โธ วี เวอ บอน วิเฑาท ดา ซีลเฝอะ ซพูน)
My broken down TV, show cartoons in my living room [hey]
(มาย บโรเค็น เดาน ทีวี , โฌ คาทูน ซิน มาย ลีฝอิง รุม [ เฮ ])
One day I hope to make it
(วัน เด ไอ โฮพ ทู เมค อิท)
A player in this game
(อะ เพย์เยอร์ อิน ดีซ เกม)
Mama don’t cry, long as we try
(มามะ ด้อนท์ คไร , ล็อง แอ็ส วี ทไร)
Maybe things change
(เมบี ธิง เชนจ)
Perhaps it’s just a fantasy
(พแร็พซ อิทซ จัซท ดา แฟนทะซิ)
A life where we don’t need no welfare
(อะ ไลฟ ฮแว วี ด้อนท์ นีด โน เวลแฟ)
Sh*t with our whole family
(ฌะ *ที วิฑ เอ๊า โฮล แฟมอิลิ)
Maybe it’s me that caused it
(เมบี อิทซ มี แดท แคสซฺ ดิท)
The fighting and the hurting
(เดอะ ไฟท์ดิง แอ็นด เดอะ เฮอดิง)
In my room crying cause I didn’t want to be a burden
(อิน มาย รุม คไรอิง คอส ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู บี อะ เบ๊อรํเด้น)
Watch mama open up her arms to hugging
(ว็อช มามะ โอเพ็น อัพ เฮอ อาม ทู huggings)
And I ain’t worried bout a damn thang, with unconditionl love
(แอ็นด ดาย เอน เวอริ เบาท ดา แด็ม เตง , วิฑ unconditionl ลัฝ)

[Chorus: 2x]
([ โครัซ : 2x ])

In this game the lesson’s in your eyes to see
(อิน ดีซ เกม เดอะ เล๊ซซั่น ซิน ยุร ไอ ทู ซี)
Though things change, the future’s still inside of me
(โธ ธิง เชนจ , เดอะ ฟยูเชอะ ซทิล อีนไซด อ็อฝ มี)
We must remember that tomorrow comes after the dark
(วี มัซท ริเมมเบอะ แดท ทุมอโร คัม อาฟเทอะ เดอะ ดาค)
So you will always be in my heart, with unconditional love
(โซ ยู วิล ออลเว บี อิน มาย ฮาท , วิฑ อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Just got the message you’ve been calling all week
(จัซท ก็อท เดอะ เมซซิจ ยู๊ฟ บีน คอลลิง ออล วีค)
Been out here hustling on these streets, ain’t had a chance to speak
(บีน เอ้า เฮียร อัสลิง ออน ฑิส ซทรีท , เอน แฮ็ด อะ ชานซ ทู ซพีค)
But you know, with you and me it’s on G
(บัท ยู โน , วิฑ ยู แอ็นด มี อิทซ ออน จี)
We could never be enemies, cause you been such a good friend to me
(วี เคิด เนฝเวอะ บี อียีมีสฺ , คอส ยู บีน ซัช อะ เกิด ฟเร็นด ทู มี)
Where would I be without my dogs
(ฮแว เวิด ดาย บี วิเฑาท มาย ด็อก)
No wonder why when times get hard
(โน วันเดอะ ฮไว ฮเว็น ไทม เก็ท ฮาด)
Cause it ain’t easy being who we are
(คอส อิท เอน อีสอิ บีอิง ฮู วี อาร์)
Driven by my ambitions, desire higher positions
(ดรีฝเอ็น ไบ มาย แอ็มบีฌอัน , ดิไสร ไฮเออะ โพะสีฌอัน)
So I proceed to make Gs, eternally in my mission
(โซ ไอ พโระซีด ทู เมค จีส , อิเทอแน็ลลิ อิน มาย มีฌอัน)
Is to be more than just a rap musician
(อีส ทู บี โม แฑ็น จัซท ดา แร็พ มิวสีฌแอ็น)
The elevation of today’s generation
(ดิ เอลิเฝฌัน อ็อฝ ทุเด เจเนอะเรฌัน)
If could make ’em listen
(อิฟ เคิด เมค เอ็ม ลิ๊สซึ่น)
Prison ain’t what we need, no longer stuck in greed
(พริ๊ซั่น เอน ว็อท วี นีด , โน ลองเงอ ซทัค อิน กรีด)
Time to play and strategize, my family’s gotta eat
(ไทม ทู พเล แอ็นด strategize , มาย แฟมอิลิ กอททะ อีท)
When we make somethin out of nothing
(ฮเว็น วี เมค ซัมติน เอ้า อ็อฝ นัธอิง)
No pleasure in the suffering, neighborhood would be good
(โน พเลฉเออะ อิน เดอะ ซัฟเฟอะริง , เนเบอะฮุด เวิด บี เกิด)
If they could cut out all the busting
(อิฟ เด เคิด คัท เอ้า ดอร์ เดอะ บัสติง)
The liquor and the weed the cussing
(เดอะ ลีคเออะ แอ็นด เดอะ วี เดอะ คัซซิง)
Sending love out to my block
(เซนดิ้ง ลัฝ เอ้า ทู มาย บล็อค)
The struggle never stops [unconditional love]
(เดอะ สทรั๊กเกิ้ล เนฝเวอะ ซท็อพ [ อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

I’ll probably never understand ya ways
(แอล พรอบอับลิ เนฝเวอะ อันเดิซแทนด ยา เว)
With everyday I swear I hear ya
(วิฑ เอวี่เดย์ ไอ ซแว ไอ เฮีย ยา)
Trying to change your ways while gettin paid at the same time
(ทไรอิง ทู เชนจ ยุร เว ฮไวล เกดดิน เพลด แอ็ท เดอะ เซม ไทม)
Just had a baby with the same eyes
(จัซท แฮ็ด อะ เบบิ วิฑ เดอะ เซม ไอ)
Something inside, please let me die these are strange times
(ซัมติง อีนไซด , พลีส เล็ท มี ได ฑิส อาร์ ซทเรนจ ไทม)
How come I never made it
(เฮา คัม ไอ เนฝเวอะ เมด อิท)
Maybe it’s the way the played it in my heart
(เมบี อิทซ เดอะ เว เดอะ พเล ดิท อิน มาย ฮาท)
I knew one day I gotta be a star
(ไอ นยู วัน เด ไอ กอททะ บี อะ ซทา)
My hopes and all my wishes
(มาย โฮพ แซน ออล มาย วิซเชรด)
So many vivid pictures, and all the currency
(โซ เมนอิ ฝีฝอิด พีคเชอะ , แอ็นด ออล เดอะ เคอเร็นซิ)
I’ll never even get to see
(แอล เนฝเวอะ อีเฝ็น เก็ท ทู ซี)
This fast life soon shatter us
(ดีซ ฟัซท ไลฟ ซูน แฌทเทอะ อัซ)
Cause after all the lights and screams
(คอส อาฟเทอะ ออล เดอะ ไลท แซน ซครีม)
Nothing but my dreams matter
(นัธอิง บัท มาย ดรีม แมทเทอะ)
Hoping for better days
(โฮพปิง ฟอ เบทเทอะ เด)
Maybe a peaceful night, baby don’t cry
(เมบี อะ พีซฟุล ไนท , เบบิ ด้อนท์ คไร)
Cause everythang gonna be alright
(คอส เอฟรี่เตง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Just lay your head on my shoulder
(จัซท เล ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
Don’t worry bout a thang baby
(ด้อนท์ เวอริ เบาท ดา เตง เบบิ)
Girl I’m a soldier [huh]
(เกิล แอม มา โซลเจอะ [ ฮู ])
Never treated me bad, no matter who I was
(เนฝเวอะ ทีอี มี แบ็ด , โน แมทเทอะ ฮู ไอ วอส)
You still came with that, unconditional love
(ยู ซทิล เคม วิฑ แดท , อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)

[Chorus 3x until fade]
([ โครัซ 3x อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unconditional Love คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น