เนื้อเพลง Spirit in The Sky คำอ่านไทย Gareth Gates

[Oh right Dad you ready?: Hold on, hold on, ? OK ready: Ummi you ready?: Ready: Let’s kick it]
( [ โอ ไรท แด็ด ยู เรดอิ : โฮลด ออน , โฮลด ออน , โอเค เรดอิ : Ummi ยู เรดอิ : เรดอิ : เล็ท คิด อิท ])

When I die and they lay me to rest
(ฮเว็น นาย ได แอ็นด เด เล มี ทู เร็ซท)
Gonna go to the place that’s the best
(กอนนะ โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท)
When I lay me down to die
(ฮเว็น นาย เล มี เดาน ทู ได)
Goin’ up to the spirit in the sky
(โกอิน อัพ ทู เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค)

Goin’ up to the spirit in the sky
(โกอิน อัพ ทู เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค)
That’s where I’m gonna go when I die
(แด๊ท ฮแว แอม กอนนะ โก ฮเว็น นาย ได)
When I die and they lay me to rest
(ฮเว็น นาย ได แอ็นด เด เล มี ทู เร็ซท)
Gonna go to the place that’s the best
(กอนนะ โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท)

[What Wembley?: Not Wembley you idiot he means heaven: I thought we got reincarnated: I want to come back as Gareth’s hair gel]
([ ว็อท เวมบี : น็อท เวมบี ยู อีดเอียท ฮี มีน เฮฝเอ็น : ไอ ธอท วี ก็อท รีอินคาเน็ท : ไอ ว็อนท ทู คัม แบ็ค แอ็ส กาเร็ธ แฮ เจ็ล ])

Prepare yourself you know it’s a must
(พริแพ ยุรเซลฟ ยู โน อิทซ ซา มัซท)
Got to have a friend in Jesus [or Krishna]
(ก็อท ทู แฮ็ฝ อะ ฟเร็นด อิน จีสัซ [ ออ ครีฌนะ ])
So you know that when you die
(โซ ยู โน แดท ฮเว็น ยู ได)
He’s gonna recommend you
(อีส กอนนะ เรค็อมเมนด ยู)
To the spirit in the sky [See it’s who you know]
(ทู เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค [ ซี อิทซ ฮู ยู โน ])

Goin’ up to the spirit in the sky
(โกอิน อัพ ทู เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค)
That’s where I’m gonna go when I die
(แด๊ท ฮแว แอม กอนนะ โก ฮเว็น นาย ได)
When I die and they lay me to rest
(ฮเว็น นาย ได แอ็นด เด เล มี ทู เร็ซท)
Gonna go to the place that’s the best
(กอนนะ โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท)

[Could you be more specific?: Is it driving distance?: I’m going to need a comfort break: There better not be stairs wherever it is I: Ah shut up this is my big sitar solo: Sanjeev keep it down – the neighbours]
([ เคิด ยู บี โม ซพิซีฟอิค : อีส ซิท ดรายวิง ดีซแท็นซ : แอม โกอิ้ง ทู นีด อะ คัมเฟิท บเรค : แดร์ เบทเทอะ น็อท บี ซแท ฮแวเรฝเออะ อิท อีส ซาย : อา ฌัท อัพ ดีซ ซิส มาย บิก sitar โซโล : Sanjeev คีพ อิท เดาน เดอะ เนเบอะ ])

Never been a sinner I never sinned
(เนฝเวอะ บีน อะ ซีนเนอะ ไอ เนฝเวอะ แซนชฺ)
I got a friend in Jesus [he’s so sweet]
(ไอ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน จีสัซ [ อีส โซ สวี้ท ])
So you know that when I die
(โซ ยู โน แดท ฮเว็น นาย ได)
He’s gonna set me up with
(อีส กอนนะ เซ็ท มี อัพ วิฑ)
The spirit in the sky
(เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค)

Oh set me up with the spirit in the sky
(โอ เซ็ท มี อัพ วิฑ เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค)
That’s where I’m gonna go when I die
(แด๊ท ฮแว แอม กอนนะ โก ฮเว็น นาย ได)
When I die and they lay me to rest
(ฮเว็น นาย ได แอ็นด เด เล มี ทู เร็ซท)
I’m gonna go to the place that’s the best
(แอม กอนนะ โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท)

Oh set me up with the spirit in the sky
(โอ เซ็ท มี อัพ วิฑ เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค)
That’s where I’m gonna go when I die
(แด๊ท ฮแว แอม กอนนะ โก ฮเว็น นาย ได)
When I die and they lay me to rest
(ฮเว็น นาย ได แอ็นด เด เล มี ทู เร็ซท)
I’m gonna go to the place that’s the best
(แอม กอนนะ โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท)

Goin’ on up to the spirit in the sky
(โกอิน ออน อัพ ทู เดอะ ซพีริท อิน เดอะ ซไค)
That’s where I’m gonna go when I die
(แด๊ท ฮแว แอม กอนนะ โก ฮเว็น นาย ได)
When I die and they lay me to rest
(ฮเว็น นาย ได แอ็นด เด เล มี ทู เร็ซท)
Gonna go to the place that’s the best
(กอนนะ โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท)

[You already said that but where?]
([ ยู ออลเรดอิ เซ็ด แดท บัท ฮแว ])
Go to the place that’s the best [An address would be helpful]
(โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท [ แอน แอ็ดเรซ เวิด บี เฮลพฟุล ])
Go to the place that’s the best [I don’t think he knows]
(โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ฮี โน ])
Go to the place that’s the best [He keeps saying the same things]
(โก ทู เดอะ พเลซ แด๊ท เดอะ เบ็ซท [ ฮี คีพ เซอิง เดอะ เซม ธิง ])

[Well what d’ya reckon?: Is Will Young available?]
([ เว็ล ว็อท dya เรคคัน : อีส วิล ยัง อะเฝลอะบึล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spirit in The Sky คำอ่านไทย Gareth Gates

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น