เนื้อเพลง The One (Version 2) คำอ่านไทย Jennifer Lopez

I just wanna be… I just wanna be…
( ไอ จัซท วอนนา บี ไอ จัซท วอนนา บี)

Taking away
(เทคอิง อะเว)
The fact that I care about you
(เดอะ แฟ็คท แดท ไอ แค อะเบาท ยู)
It’s just your way, so sweet
(อิทซ จัซท ยุร เว , โซ สวี้ท)
Everything seems right around you
(เอ๊วี่ติง ซีม ไรท อะเรานด ยู)
Did you know
(ดิด ยู โน)
That you have this calming way about you
(แดท ยู แฮ็ฝ ดีซ calmings เว อะเบาท ยู)
In your touch
(อิน ยุร ทั๊ช)
And I wanna know if I could be your girl
(แอ็นด ดาย วอนนา โน อิฟ ฟาย เคิด บี ยุร เกิล)

You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)

I’m happy to say
(แอม แฮพพิ ทู เซ)
In a lot of ways you’ve changed me
(อิน อะ ล็อท อ็อฝ เว ยู๊ฟ เชนจ มี)
Makes me smile
(เมค มี ซไมล)
When you said you were glad the day you found me
(ฮเว็น ยู เซ็ด ยู เวอ กแล็ด เดอะ เด ยู เฟานด มี)
I’m wishing away
(แอม วิชชิ้ง อะเว)
Any harm that might ever find you
(เอนอิ ฮาม แดท ไมท เอฝเออะ ไฟนด ยู)
Heaven knows
(เฮฝเอ็น โน)
I really feel, I’ll always be your girl
(ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล , แอล ออลเว บี ยุร เกิล)

You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)

The one who puts her arms around you
(ดิ วัน ฮู พัท เฮอ อาม อะเรานด ยู)
The one who lays her head beside you
(ดิ วัน ฮู เล เฮอ เฮ็ด บิไซด ยู)
The one who listens when you need it
(ดิ วัน ฮู ลิ๊สซึ่น ฮเว็น ยู นีด ดิท)
When no one else sees, I can see it [ your girl ]
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ ซี , ไอ แค็น ซี อิท [ ยุร เกิล ])
The one who knows when something’s wrong
(ดิ วัน ฮู โน ฮเว็น ซัมติง ร็อง)
The one who knows your favorite song [ your girl ]
(ดิ วัน ฮู โน ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง [ ยุร เกิล ])
The one who all your family loves
(ดิ วัน ฮู ออล ยุร แฟมอิลิ ลัฝ)
The one you place no one above
(ดิ วัน ยู พเลซ โน วัน อะบัฝ)

You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you [ your girl ]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ ยุร เกิล ])
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)

I’ll always be, your girl…
(แอล ออลเว บี , ยุร เกิล)

The one who’s true to you, and down for ya
(ดิ วัน ฮู ทรู ทู ยู , แอ็นด เดาน ฟอ ยา)
The one who makes you smile, and laughs with ya
(ดิ วัน ฮู เมค ยู ซไมล , แอ็นด ลาฟ วิฑ ยา)
The one who holds you down, I’m there for ya
(ดิ วัน ฮู โฮลด ยู เดาน , แอม แดร์ ฟอ ยา)

The one [ the one ]… The one [ the one ]…
(ดิ วัน [ ดิ วัน ] ดิ วัน [ ดิ วัน ])

The one who’s true to you, and down for ya
(ดิ วัน ฮู ทรู ทู ยู , แอ็นด เดาน ฟอ ยา)
The one who makes you smile, and laughs with ya
(ดิ วัน ฮู เมค ยู ซไมล , แอ็นด ลาฟ วิฑ ยา)
The one who holds you down, I’m there for ya
(ดิ วัน ฮู โฮลด ยู เดาน , แอม แดร์ ฟอ ยา)

The one [ the one ]… The one [ the one ]…
(ดิ วัน [ ดิ วัน ] ดิ วัน [ ดิ วัน ])

The one who’s true to you
(ดิ วัน ฮู ทรู ทู ยู)
The one who makes you smile
(ดิ วัน ฮู เมค ยู ซไมล)
The one who holds you down
(ดิ วัน ฮู โฮลด ยู เดาน)

The one [ the one ]… The one [ the one ]…
(ดิ วัน [ ดิ วัน ] ดิ วัน [ ดิ วัน ])

The one who’s true to you
(ดิ วัน ฮู ทรู ทู ยู)
The one who makes you smile
(ดิ วัน ฮู เมค ยู ซไมล)
The one who holds you down
(ดิ วัน ฮู โฮลด ยู เดาน)

The one [ the one ]… The one [ the one ]…
(ดิ วัน [ ดิ วัน ] ดิ วัน [ ดิ วัน ])

I can be anything you need…
(ไอ แค็น บี เอนอิธิง ยู นีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One (Version 2) คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น