เนื้อเพลง He Won’t Go คำอ่านไทย Adele

Some say I’ll be better without you,
( ซัม เซ แอล บี เบทเทอะ วิเฑาท ยู ,)
But they don’t know you like I do,
(บัท เด ด้อนท์ โน ยู ไลค ไก ดู ,)
Or at least the sides I thought I knew,
(ออ แรท ลีซท เดอะ ไซด ซาย ธอท ไอ นยู ,)
I can’t bear this time,
(ไอ แค็นท แบ ดีซ ไทม ,)
It drags on as I lose my mind,
(อิท ดแร็ก ออน แอ็ส ซาย ลูส มาย ไมนด ,)
Reminded by things I find,
(ริไมนด ไบ ธิง ซาย ไฟนด ,)
Like notes and clothes you’ve left behind,
(ไลค โนท แซน คโลฑ ยู๊ฟ เล็ฟท บิไฮนด ,)
Wake me up, wake me up when all is done,
(เวค มี อัพ , เวค มี อัพ ฮเว็น ออล อีส ดัน ,)
I won’t rise until this battle’s won,
(ไอ ว็อนท ไรส อันทีล ดีซ แบ๊ทเทิ้ล ว็อน ,)
My dignity’s become undone,
(มาย ดีกนิทิ บิคัม อันดัน ,)

But I won’t go,
(บัท ไอ ว็อนท โก ,)
I can’t do it on my own,
(ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I’m willing to take the risk,
(แอม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)
I won’t go,
(ไอ ว็อนท โก ,)
I can’t do it on my own,
(ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I’m willing to take the risk,
(แอม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)

So petrified, I’m so scared to step into this ride,
(โซ เพชฟายด , แอม โซ ซคา ทู ซเท็พ อีนทุ ดีซ ไรด ,)
What if I lose my heart and fail, declined,
(ว็อท อิฟ ฟาย ลูส มาย ฮาท แอ็นด เฟล , ดิคไลน ,)
I won’t forgive me if I give up trying,
(ไอ ว็อนท เฟาะกีฝ มี อิฟ ฟาย กิฝ อัพ ทไรอิง ,)
I heard his voice today,
(ไอ เฮิด ฮิส ฝอยซ ทุเด ,)
I didn’t know a single word he said,
(ไอ ดิ๊นอิน โน อะ ซิ๊งเกิ้ล เวิด ฮี เซ็ด ,)
Not one resemblance to the man I met,
(น็อท วัน ริเสมบแล็นซ ทู เดอะ แม็น นาย เม็ท ,)
Just a vacant broken boy instead,
(จัซท ดา เฝแค็นท บโรเค็น บอย อินซเทด ,)

But I won’t go,
(บัท ไอ ว็อนท โก ,)
I can’t do it on my own,
(ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I’m willing to take the risk,
(แอม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)
I won’t go,
(ไอ ว็อนท โก ,)
I can’t do it on my own,
(ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I am willing to take the risk,
(ไอ แอ็ม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)

There will be times, we’ll try and give it up,
(แดร์ วิล บี ไทม , เว็ล ทไร แอ็นด กิฝ อิท อัพ ,)
Bursting at the seams, no doubt,
(บรัซติง แอ็ท เดอะ ซีม , โน เดาท ,)
We’ll almost fall apart, then burn to pieces,
(เว็ล ออลโมซท ฟอล อะพาท , เด็น เบิน ทู พีซ ,)
So watch them turn to dust,
(โซ ว็อช เฑ็ม เทิน ทู ดัซท ,)
But nothing will ever taint us,
(บัท นัธอิง วิล เอฝเออะ เทนท อัซ ,)

I won’t go,
(ไอ ว็อนท โก ,)
I can’t do it on my own,
(ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I’m willing to take the risk,
(แอม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)
I won’t go,
(ไอ ว็อนท โก ,)
I can’t do it on my own,
(ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I am willing to take the risk,
(ไอ แอ็ม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)

Will he, will he still remember me?
(วิล ฮี , วิล ฮี ซทิล ริเมมเบอะ มี)
Will he still love me even when he’s free?
(วิล ฮี ซทิล ลัฝ มี อีเฝ็น ฮเว็น อีส ฟรี)
Or will he go back to the place where he will choose the poison over me?
(ออ วิล ฮี โก แบ็ค ทู เดอะ พเลซ ฮแว ฮี วิล ชูส เดอะ พ๊อยซั่น โอเฝอะ มี)
When we spoke yesterday,
(ฮเว็น วี ซโพค เยซเทอะดิ ,)
He said to hold my breath and sit and wait,
(ฮี เซ็ด ทู โฮลด มาย บเร็ธ แอ็นด ซิท แอ็นด เวท ,)
I’ll be home so soon, I won’t be late,
(แอล บี โฮม โซ ซูน , ไอ ว็อนท บี เลท ,)

He won’t go,
(ฮี ว็อนท โก ,)
He can’t do it on his own,
(ฮี แค็นท ดู อิท ออน ฮิส โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
He’s willing to take the risk,
(อีส วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)
So I won’t go,
(โซ ไอ ว็อนท โก ,)
He can’t do it on his own,
(ฮี แค็นท ดู อิท ออน ฮิส โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I’m willing to take the risk,
(แอม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)

Cause he won’t go,
(คอส ฮี ว็อนท โก ,)
He can’t do it on his own,
(ฮี แค็นท ดู อิท ออน ฮิส โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
We’re willing to take the risk,
(เวีย วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค ,)
I won’t go,
(ไอ ว็อนท โก ,)
I can’t do it on my own,
(ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน ,)
If this ain’t love, then what is?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ , เด็น ว็อท อีส)
I’m willing to take the risk.
(แอม วีลลิง ทู เทค เดอะ ริซค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง He Won’t Go คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น