เนื้อเพลง Tomorrow คำอ่านไทย Grace Jones

The sun’ll come out, tomorrow,
( เดอะ sunll คัม เอ้า , ทุมอโร ,)
Bet your bottom dollar, that tomorrow,
(เบ็ท ยุร บอตตัม ดอลเลอะ , แดท ทุมอโร ,)
There’ll be sun,
(เดอะเรล บี ซัน ,)

Just thinkin’ about, tomorrow,
(จัซท ติ้งกิน อะเบาท , ทุมอโร ,)
Clears away the cobwebs and the sorrow, till’ there’s none,
(คเลีย อะเว เดอะ คอบเว็บ แซน เดอะ ซอโร , ทิล แดร์ นัน ,)

When I’m stuck with a day, that’s grey and lonely,
(ฮเว็น แอม ซทัค วิฑ อะ เด , แด๊ท กเร แอ็นด โลนลิ ,)
I just stick out my chin, and grin, and say,
(ไอ จัซท ซทิค เอ้า มาย ชิน , แอ็นด กริน , แอ็นด เซ ,)

Oh, the sun’ll come out tomorrow,
(โอ , เดอะ sunll คัม เอ้า ทุมอโร ,)
So you gotta’ hang on till’ tomorrow,
(โซ ยู กอททะ แฮ็ง ออน ทิล ทุมอโร ,)
Come what may.
(คัม ว็อท เม)

Tomorrow tomorrow, I love you tomorrow,
(ทุมอโร ทุมอโร , ไอ ลัฝ ยู ทุมอโร ,)
Your’e only a day away,
(ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ เด อะเว ,)

The sun’ll come out, tomorrow,
(เดอะ sunll คัม เอ้า , ทุมอโร ,)
Bet your bottom dollar, that tomorrow,
(เบ็ท ยุร บอตตัม ดอลเลอะ , แดท ทุมอโร ,)
There’ll be sun,
(เดอะเรล บี ซัน ,)

Just thinkin’ about, tomorrow,
(จัซท ติ้งกิน อะเบาท , ทุมอโร ,)
Clears away the cobwebs and the sorrow, till’ there’s none,
(คเลีย อะเว เดอะ คอบเว็บ แซน เดอะ ซอโร , ทิล แดร์ นัน ,)

When I’m stuck with a day, that’s grey and lonely,
(ฮเว็น แอม ซทัค วิฑ อะ เด , แด๊ท กเร แอ็นด โลนลิ ,)
I just stick out my chin, and grin, and say,
(ไอ จัซท ซทิค เอ้า มาย ชิน , แอ็นด กริน , แอ็นด เซ ,)

Oh, the sun’ll come out tomorrow,
(โอ , เดอะ sunll คัม เอ้า ทุมอโร ,)
So you gotta’ hang on till’ tomorrow,
(โซ ยู กอททะ แฮ็ง ออน ทิล ทุมอโร ,)
Come what may.
(คัม ว็อท เม)

Tomorrow tomorrow, I love you tomorrow,
(ทุมอโร ทุมอโร , ไอ ลัฝ ยู ทุมอโร ,)
Your’e always a day away,
(ยัวร์ ออลเว ซา เด อะเว ,)

Tomorrow tomorrow, I love you tomorrow,
(ทุมอโร ทุมอโร , ไอ ลัฝ ยู ทุมอโร ,)
Your’e only a day away,
(ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ เด อะเว ,)

The sun’ll come out, tomorrow,
(เดอะ sunll คัม เอ้า , ทุมอโร ,)
Bet your bottom dollar, that tomorrow,
(เบ็ท ยุร บอตตัม ดอลเลอะ , แดท ทุมอโร ,)
There’ll be sun,
(เดอะเรล บี ซัน ,)

Just thinkin’ about, tomorrow,
(จัซท ติ้งกิน อะเบาท , ทุมอโร ,)
Clears away the cobwebs and the sorrow, till’ there’s none,
(คเลีย อะเว เดอะ คอบเว็บ แซน เดอะ ซอโร , ทิล แดร์ นัน ,)

When I’m stuck with a day, that’s grey and lonely,
(ฮเว็น แอม ซทัค วิฑ อะ เด , แด๊ท กเร แอ็นด โลนลิ ,)
I just stick out my chin, and grin, and say,
(ไอ จัซท ซทิค เอ้า มาย ชิน , แอ็นด กริน , แอ็นด เซ ,)

Oh, the sun’ll come out tomorrow,
(โอ , เดอะ sunll คัม เอ้า ทุมอโร ,)
So you gotta’ hang on till’ tomorrow,
(โซ ยู กอททะ แฮ็ง ออน ทิล ทุมอโร ,)
Come what may.
(คัม ว็อท เม)

Tomorrow tomorrow, I love you tomorrow,
(ทุมอโร ทุมอโร , ไอ ลัฝ ยู ทุมอโร ,)
Your’e always a day away,
(ยัวร์ ออลเว ซา เด อะเว ,)

Tomorrow tomorrow, I love you tomorrow,
(ทุมอโร ทุมอโร , ไอ ลัฝ ยู ทุมอโร ,)
Your’e only a day away, [x10]
(ยัวร์ โอ๊นลี่ อะ เด อะเว , [ x10 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tomorrow คำอ่านไทย Grace Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น