เนื้อเพลง With All My Heart คำอ่านไทย Dream Street

late at night awake and alone
( เลท แอ็ท ไนท อะเวค แอ็นด อะโลน)
i count the stars in the sky
(ไอ เคานท เดอะ ซทา ซิน เดอะ ซไค)
every cloud that rolls by
(เอฝริ คเลาด แดท โรล ไบ)
and i think of you i wisper, i wish
(แอ็นด ดาย ธิงค อ็อฝ ยู ไอ wisper , ไอ วิฌ)
with everything that i am
(วิฑ เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม)
ill do all that i cant
(แอล ดู ออล แดท ไอ แค็นท)
cause baby i, never thought i would see
(คอส เบบิ ไอ , เนฝเวอะ ธอท ไอ เวิด ซี)
that baby you, mean the whole world to me
(แดท เบบิ ยู , มีน เดอะ โฮล เวิลด ทู มี)
it’s so right
(อิทซ โซ ไรท)
when i see the love in your eyes
(ฮเว็น นาย ซี เดอะ ลัฝ อิน ยุร ไอ)
all that i wanna do
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู)
baby, is to spend my life with you
(เบบิ , อีส ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
and i know
(แอ็นด ดาย โน)
as long as there is tomorrow
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แดร์ อีส ทุมอโร)
i’ll be loving you
(แอล บี ลัฝอิง ยู)
right from the start
(ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
with all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)
i can’t believe what’s happened to me
(ไอ แค็นท บิลีฝ ว็อท แฮพเพ็น ทู มี)
you stepped right out of my dream
(ยู สตอปชฺ ไรท เอ้า อ็อฝ มาย ดรีม)
like nothing i’d ever seen
(ไลค นัธอิง อาย เอฝเออะ ซีน)
and i will love you
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ ยู)
for the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
till forever is gone
(ทิล เฟาะเรฝเออะ อีส กอน)
you’ll be the one
(โยว บี ดิ วัน)
whoa, cause baby i, never thought i would say
(โว้ว , คอส เบบิ ไอ , เนฝเวอะ ธอท ไอ เวิด เซ)
that baby you, are my night and my day
(แดท เบบิ ยู , อาร์ มาย ไนท แอ็นด มาย เด)
it’s so right
(อิทซ โซ ไรท)
when i see the love in your eyes
(ฮเว็น นาย ซี เดอะ ลัฝ อิน ยุร ไอ)
all that i wanna do
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู)
baby, is to spend my life with you
(เบบิ , อีส ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
and i know
(แอ็นด ดาย โน)
as long as there is tomorrow
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แดร์ อีส ทุมอโร)
i’ll be loving you
(แอล บี ลัฝอิง ยู)
right from the start
(ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
with all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)
i know ill be strong, ill be strong, ill be strong baby
(ไอ โน แอล บี ซทร็อง , แอล บี ซทร็อง , แอล บี ซทร็อง เบบิ)
with you in my arms, i want you in my arms
(วิฑ ยู อิน มาย อาม , ไอ ว็อนท ยู อิน มาย อาม)
heaven brought us here together
(เฮฝเอ็น บรอท อัซ เฮียร ทุเกฑเออะ)
we belong like this forever
(วี บิลอง ไลค ดีซ เฟาะเรฝเออะ)
it’s so right
(อิทซ โซ ไรท)
when i see the love in your eyes
(ฮเว็น นาย ซี เดอะ ลัฝ อิน ยุร ไอ)
all that i wanna do
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู)
baby, is to spend my life with you
(เบบิ , อีส ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
and i know
(แอ็นด ดาย โน)
as long as there is tomorrow
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แดร์ อีส ทุมอโร)
i’ll be loving you
(แอล บี ลัฝอิง ยู)
right from the start
(ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
with all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)
its so right
(อิทซ โซ ไรท)
when i see the love in your eyes
(ฮเว็น นาย ซี เดอะ ลัฝ อิน ยุร ไอ)
all that i wanna do
(ออล แดท ไอ วอนนา ดู)
baby is to spend my life with you
(เบบิ อีส ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
and i know as long as there is tomorrow
(แอ็นด ดาย โน แอ็ส ล็อง แอ็ส แดร์ อีส ทุมอโร)
i’ll be loving you
(แอล บี ลัฝอิง ยู)
right from the start
(ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
with all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)
with all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)
with all my heart , whoa whoa whoa whoa
(วิฑ ออล มาย ฮาท , โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
with all my heart
(วิฑ ออล มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With All My Heart คำอ่านไทย Dream Street

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น