เนื้อเพลง Leap Of Faith คำอ่านไทย Michelle Branch

One less call to answer,
( วัน เลซ คอล ทู อานเซอะ ,)
feeling full of despair,
(ฟีลอิง ฟูล อ็อฝ ดิซแพ ,)
don’t think I can get through it,
(ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เก็ท ธรู อิท ,)
just one last prayer.
(จัซท วัน ลาซท พเรเออะ)

*And it’s a leap of faith,
(*แอ็นด อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ,)
when you believe there’s someone out there,
(ฮเว็น ยู บิลีฝ แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ,)
it’s a leap of faith when you believe that someone cares, oh,
(อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ฮเว็น ยู บิลีฝ แดท ซัมวัน แค , โอ ,)
and when I call out to you,
(แอ็นด ฮเว็น นาย คอล เอ้า ทู ยู ,)
will you be right there,
(วิล ยู บี ไรท แดร์ ,)
right there.
(ไรท แดร์)

Searching for the answer,
(เซิชอิง ฟอ ดิ อานเซอะ ,)
nobody seems to care,
(โนบอดี้ ซีม ทู แค ,)
Oh how I wish that you were here,
(โอ เฮา ไอ วิฌ แดท ยู เวอ เฮียร ,)
beside me,
(บิไซด มี ,)
to wipe away my tears.
(ทู ไวพ อะเว มาย เทีย)

*And it’s a leap of faith,
(*แอ็นด อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ,)
when you believe there’s someone out there,
(ฮเว็น ยู บิลีฝ แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ,)
it’s a leap of faith when you believe that someone cares, oh,
(อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ฮเว็น ยู บิลีฝ แดท ซัมวัน แค , โอ ,)
and when I call out to you,
(แอ็นด ฮเว็น นาย คอล เอ้า ทู ยู ,)
will you be right there,
(วิล ยู บี ไรท แดร์ ,)
right there.
(ไรท แดร์)

Waiting for the answer,
(เวททิง ฟอ ดิ อานเซอะ ,)
remembering times we would share,
(รัเมมเบอร์ริง ไทม วี เวิด แฌ ,)
somehow I feel you here beside me,
(ซัมฮาว ไอ ฟีล ยู เฮียร บิไซด มี ,)
even though your not there.
(อีเฝ็น โธ ยุร น็อท แดร์)

*And it’s a leap of faith,
(*แอ็นด อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ,)
when you believe there’s someone out there,
(ฮเว็น ยู บิลีฝ แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ,)
it’s a leap of faith when you believe that someone cares, oh,
(อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ฮเว็น ยู บิลีฝ แดท ซัมวัน แค , โอ ,)
and when I call out to you,
(แอ็นด ฮเว็น นาย คอล เอ้า ทู ยู ,)
will you be right there-
(วิล ยู บี ไรท แดร์)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Right there—
(ไรท แดร์)
And I’ll be waiting by the window for your smile to come through,
(แอ็นด แอล บี เวททิง ไบ เดอะ วีนโด ฟอ ยุร ซไมล ทู คัม ธรู ,)
and I’ll be waiting in the darkness when I call out to you,
(แอ็นด แอล บี เวททิง อิน เดอะ ดาคเน็ซ ฮเว็น นาย คอล เอ้า ทู ยู ,)
and I’ll remember when you told me,
(แอ็นด แอล ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู โทลด มี ,)
I could trust in you-
(ไอ เคิด ทรัซท อิน ยู)

*And it’s a leap of faith,
(*แอ็นด อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ,)
when you believe there’s someone out there,
(ฮเว็น ยู บิลีฝ แดร์ ซัมวัน เอ้า แดร์ ,)
it’s a leap of faith when you believe that someone cares, oh,
(อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ฮเว็น ยู บิลีฝ แดท ซัมวัน แค , โอ ,)
and when I call out to you,
(แอ็นด ฮเว็น นาย คอล เอ้า ทู ยู ,)
will you be right there-
(วิล ยู บี ไรท แดร์)
It’s a leap of faith,
(อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ ,)
and I believe that you are out there,
(แอ็นด ดาย บิลีฝ แดท ยู อาร์ เอ้า แดร์ ,)
it’s a leap of faith and I believe you truly care, oh,
(อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ แอ็นด ดาย บิลีฝ ยู ทรูลิ แค , โอ ,)
and when I call out to you,
(แอ็นด ฮเว็น นาย คอล เอ้า ทู ยู ,)
I know you’ll be right there,
(ไอ โน โยว บี ไรท แดร์ ,)
right there,
(ไรท แดร์ ,)
and it’s a leap of faith.
(แอ็นด อิทซ ซา ลีพ อ็อฝ เฟธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leap Of Faith คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น