เนื้อเพลง I Ain’t Goin’ Down คำอ่านไทย Shania Twain

I’m gonna hold on–
( แอม กอนนะ โฮลด ออน)
cause what I believe in is so strong
(คอส ว็อท ไอ บิลีฝ อิน อีส โซ ซทร็อง)
No matter how long, no one
(โน แมทเทอะ เฮา ล็อง , โน วัน)
Can tell me I’m wrong–I ain’t goin’ down
(แค็น เท็ล มี แอม ร็อง ไอ เอน โกอิน เดาน)

I had a baby at fifteen–
(ไอ แฮ็ด อะ เบบิ แอ็ท ฟีฟทีน)
daddy never did forgive me
(แดดดิ เนฝเวอะ ดิด เฟาะกีฝ มี)
I never heard from the guy again
(ไอ เนฝเวอะ เฮิด ฟร็อม เดอะ ไก อะเกน)
I had to drop outta high school–
(ไอ แฮ็ด ทู ดร็อพ เอ๊าตา ไฮ ซคูล)
everybody treated me so cruel
(เอวี่บอดี้ ทีอี มี โซ ครูเอ็ล)
But I didn’t give in and giver her away
(บัท ไอ ดิ๊นอิน กิฝ อิน แอ็นด giver เฮอ อะเว)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Her smile got me through the day–
(เฮอ ซไมล ก็อท มี ธรู เดอะ เด)
and every night I’d pray
(แอ็นด เอฝริ ไนท อาย พเร)
I could give her enough
(ไอ เคิด กิฝ เฮอ อินัฟ)
At night I’d lie awake and cry–
(แอ็ท ไนท อาย ไล อะเวค แอ็นด คไร)
hopin’ we’d get by
(โฮพปิน เว็ด เก็ท ไบ)
Cause you can’t live on love
(คอส ยู แค็นท ไลฝ ออน ลัฝ)

I worked night and day to keep us goin’
(ไอ เวิค ไนท แอ็นด เด ทู คีพ อัซ โกอิน)
Through the sweat and tears
(ธรู เดอะ ซเว็ท แอ็นด เทีย)
without her knowin’
(วิเฑาท เฮอ โนว์อิน)
It was worth it just to watch her grow
(อิท วอส เวิธ อิท จัซท ทู ว็อช เฮอ กโร)
Oh, oh, at least I was able to hold her
(โอ , โอ , แอ็ท ลีซท ไอ วอส เอ๊เบิ้ล ทู โฮลด เฮอ)
Whenever she needed my shoulder
(ฮเว็นเอฝเออะ ชี นีด มาย โฌลเดอะ)
I’m so glad I never let her go
(แอม โซ กแล็ด ดาย เนฝเวอะ เล็ท เฮอ โก)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Her smile got me through the years–
(เฮอ ซไมล ก็อท มี ธรู เดอะ เยีย)
dried away the tears
(ดไรด อะเว เดอะ เทีย)
And filled me with hope
(แอ็นด ฟิล มี วิฑ โฮพ)
At night I’d lie awake and cry–
(แอ็ท ไนท อาย ไล อะเวค แอ็นด คไร)
prayed we would get by
(พเร วี เวิด เก็ท ไบ)
And for the courage to cope
(แอ็นด ฟอ เดอะ เคอริจ ทู โคพ)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)

[Instrumental solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล โซโล ])

Her smile got me through the day–
(เฮอ ซไมล ก็อท มี ธรู เดอะ เด)
and every night I’d pray
(แอ็นด เอฝริ ไนท อาย พเร)
I could give her enough
(ไอ เคิด กิฝ เฮอ อินัฟ)

[Repeat Chorus [2x]]
([ ริพีท โครัซ [ 2x ] ])

No on can tell me I’m wrong
(โน ออน แค็น เท็ล มี แอม ร็อง)
I ain’t goin’ down
(ไอ เอน โกอิน เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Goin’ Down คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น