เนื้อเพลง Independent Women Part II คำอ่านไทย Destiny’s Child

What you think about a girl like me?
( ว็อท ยู ธิงค อะเบาท ดา เกิล ไลค มี)
Buy my own car and spend my own money
(ไบ มาย โอน คา แอ็นด ซเพ็นด มาย โอน มันอิ)
Only ring your celly when I’m feeling lonely
(โอ๊นลี่ ริง ยุร เซลลี่ ฮเว็น แอม ฟีลอิง โลนลิ)
When it’s all over please get up and leave
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ โอเฝอะ พลีส เก็ท อัพ แอ็นด ลีฝ)

Please don’t call me baby
(พลีส ด้อนท์ คอล มี เบบิ)
Cause I’ll call you
(คอส แอล คอล ยู)
Don’t mean to hurt you feelings, got a lot to do
(ด้อนท์ มีน ทู เฮิท ยู ฟีลอิง , ก็อท ดา ล็อท ทู ดู)
Cause I’m am my number one priority
(คอส แอม แอ็ม มาย นัมเบอะ วัน พไรออริทิ)
No falling in love, no commitment from me
(โน ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , โน ค็อมมีทเม็นท ฟร็อม มี)

Chorus :
(โครัซ :)
All my independent women
(ออล มาย อินดิเพนเด็นท วีมเอิน)
Throw them hands up at me
(ธโร เฑ็ม แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
And all my sexy women
(แอ็นด ออล มาย เซคซิ วีมเอิน)
Throw them hands up at me
(ธโร เฑ็ม แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All my money making women
(ออล มาย มันอิ เมคอิง วีมเอิน)
Throw them hands up at me
(ธโร เฑ็ม แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All my baller women
(ออล มาย บอลเลอวีมเอิน)
Throw them hands up at me
(ธโร เฑ็ม แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)

If you feel it
(อิฟ ยู ฟีล อิท)
Throw them hands up
(ธโร เฑ็ม แฮ็นด อัพ)
Where them hands at?
(ฮแว เฑ็ม แฮ็นด แอ็ท)
If you feel it?
(อิฟ ยู ฟีล อิท)
Where the ladies?
(ฮแว เดอะ เลดิส)
Where my homegirls?
(ฮแว มาย โฮมเกิล)
Where my females?
(ฮแว มาย ฟีเมล)
Where all my women?
(ฮแว ออล มาย วีมเอิน)
How you feel about a girl like this?
(เฮา ยู ฟีล อะเบาท ดา เกิล ไลค ดีซ)
Try to control me, boy you’ll get dismissed
(ทไร ทู ค็อนทโรล มี , บอย โยว เก็ท ดิซมีซ)
Do what I want, live how I wanna live
(ดู ว็อท ไอ ว็อนท , ไลฝ เฮา ไอ วอนนา ไลฝ)
Buy my own diamonds, and pay my own bills
(ไบ มาย โอน ไดมันด , แอ็นด เพ มาย โอน บิล)

Please don’t call me baby
(พลีส ด้อนท์ คอล มี เบบิ)
Cause I’ll call you
(คอส แอล คอล ยู)
Don’t mean to hurt you feelings, got a lot to do
(ด้อนท์ มีน ทู เฮิท ยู ฟีลอิง , ก็อท ดา ล็อท ทู ดู)
Cause I’m am my number one priority
(คอส แอม แอ็ม มาย นัมเบอะ วัน พไรออริทิ)
No falling in love, no commitment from me
(โน ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , โน ค็อมมีทเม็นท ฟร็อม มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

How did you feel about this groove I wrote?
(เฮา ดิด ยู ฟีล อะเบาท ดีซ กรูฝ ไอ โรท)
Hope you got the message ladies take control
(โฮพ ยู ก็อท เดอะ เมซซิจ เลดิส เทค ค็อนทโรล)
Don’t depend on no man to give you what you want
(ด้อนท์ ดิเพนด ออน โน แม็น ทู กิฝ ยู ว็อท ยู ว็อนท)
Keep that in mind next time you hear this song
(คีพ แดท อิน ไมนด เน็คซท ไทม ยู เฮีย ดีซ ซ็อง)

If you’re independent
(อิฟ ยัวร์ อินดิเพนเด็นท)
I congratulate you
(ไอ ค็อนกแรชอิวเลท ยู)
If you ain’t in love
(อิฟ ยู เอน อิน ลัฝ)
I congratulate you
(ไอ ค็อนกแรชอิวเลท ยู)
Do them boys like they used to do you
(ดู เฑ็ม บอย ไลค เด ยูซ ทู ดู ยู)
If you pimp him
(อิฟ ยู พิมพ ฮิม)
I congratulate you
(ไอ ค็อนกแรชอิวเลท ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

If I hurt your feelings boy
(อิฟ ฟาย เฮิท ยุร ฟีลอิง บอย)
I’m sorry I didn’t mean to hurt you yeah
(แอม ซอริ ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิท ยู เย่)
I thought you knew yeah
(ไอ ธอท ยู นยู เย่)
I got no time to fall in love with you yeah
(ไอ ก็อท โน ไทม ทู ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Independent Women Part II คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น