เนื้อเพลง Faget คำอ่านไทย Korn

Him!
( ฮิม !)

Here I am different in this normal world
(เฮียร ไอ แอ็ม ดีฟเฟอะเร็นท อิน ดีซ นอแม็ล เวิลด)
Why did you tease me? Made me feel upset
(ฮไว ดิด ยู ทีส มี เมด มี ฟีล อัพเซ็ฑ)
F*cking stereotypes feeding their heads
(เอฟ *คิง ซเทริโอะไทพ ฟรีดดิง แด เฮ็ด)
I am ugly. Please just go away
(ไอ แอ็ม อักลิ พลีส จัซท โก อะเว)

Him!
(ฮิม !)
I can see inside you fine
(ไอ แค็น ซี อีนไซด ยู ไฟน)
This blessing in disguise
(ดีซ บเลซซิง อิน ดิซไกส)
Him!
(ฮิม !)
Why do you treat me this way?
(ฮไว ดู ยู ทรีท มี ดีซ เว)
Made to hate to stay [Made the hurt stay]
(เมด ทู เฮท ทู ซเท [ เมด เดอะ เฮิท ซเท ])

I sound like I can never seem to escape
(ไอ เซานด ไลค ไก แค็น เนฝเวอะ ซีม ทู เอ็ซเคพ)
all the laughing, all th pain
(ออล เดอะ ลาฟอิง , ออล th เพน)
If you were me, what would you do?
(อิฟ ยู เวอ มี , ว็อท เวิด ยู ดู)
Nothing, probaly. You’d just throw me away
(นัธอิง , พอบารี ยูต จัซท ธโร มี อะเว)

Faget!
(Faget !)

I’m just a pretty boy, whatever you call it
(แอม จัซท ดา พรีททิ บอย , ฮว็อทเอฝเออะ ยู คอล อิท)
You wouldn’t know a real man if you saw it
(ยู วูดดึ่น โน อะ ริแอ็ล แม็น อิฟ ยู ซอ อิท)
It keeps going on day after day, son
(อิท คีพ โกอิ้ง ออน เด อาฟเทอะ เด , ซัน)
you fake, if we don’t want none
(ยู เฟค , อิฟ วี ด้อนท์ ว็อนท นัน)
I’m sick and tired of people treating me this way everyday
(แอม ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ พี๊เพิ่ล ทีทดิง มี ดีซ เว เอวี่เดย์)
Who gives a f*ck?!
(ฮู กิฝ ซา เอฟ *ck !)
Right now I got something to say to all the people that think
(ไรท เนา ไอ ก็อท ซัมติง ทู เซ ทู ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ธิงค)
I’m strange and I should be out here locked up in a cage
(แอม ซทเรนจ แอ็นด ดาย เชิด บี เอ้า เฮียร ล็อค อัพ อิน อะ เคจ)
You don’t know what the hell is up now anyway
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท เดอะ เฮ็ล อีส อัพ เนา เอนอิเว)
You got this pretty-boy feeling
(ยู ก็อท ดีซ พรีททิ บอย ฟีลอิง)
like I’m enslaved to a world that never
(ไลค แอม เอ็นซเลฝ ทู อะ เวิลด แดท เนฝเวอะ)
appreciated sh*t
(แอ็พรีฌิเอท ฌะ *ที)
YOU CAN S*CK MY D*CK AND F*CKING LIKE IT!!!
(ยู แค็น เอส *CK มาย D*CK แอ็นด เอฟ *คิง ไลค อิท ! ! !)

He had my gun but he had to find the money
(ฮี แฮ็ด มาย กัน บัท ฮี แฮ็ด ทู ไฟนด เดอะ มันอิ)
[He might come, but he has a body mighty]
([ ฮี ไมท คัม , บัท ฮี แฮ็ส ซา บอดอิ ไมทอิ ])
any say, anyway, don’t wanna say, anyway, any say,
(เอนอิ เซ , เอนอิเว , ด้อนท์ วอนนา เซ , เอนอิเว , เอนอิ เซ ,)
going away, don’t wanna say, anyway
(โกอิ้ง อะเว , ด้อนท์ วอนนา เซ , เอนอิเว)

I’m just a pretty boy, I’m not supposed to f*ck a girl
(แอม จัซท ดา พรีททิ บอย , แอม น็อท ซัพโพส ทู เอฟ *ck กา เกิล)
I’m just a pretty boy, living in this f*cked up world
(แอม จัซท ดา พรีททิ บอย , ลีฝอิง อิน ดีซ เอฟ *cked อัพ เวิลด)

All my life, who am I?
(ออล มาย ไลฟ , ฮู แอ็ม ไอ)

I’m just a faget!
(แอม จัซท ดา faget !)
Faget!
(Faget !)
I’m a faget!
(แอม มา faget !)
Faget!
(Faget !)
I’m not a faget
(แอม น็อท ดา faget)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
Faget!
(Faget !)
You mother f*cking queers!
(ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง คเวีย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faget คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น