เนื้อเพลง Say You’ll Be There คำอ่านไทย Spice Girls

I’m giving you everything
( แอม กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง)
All that joy can bring this i swear
(ออล แดท จอย แค็น บริง ดีซ ซาย ซแว)

Last time that we had this conversation
(ลาซท ไทม แดท วี แฮ็ด ดีซ คอนเฝอะเซฌัน)
I decided we should be friends
(ไอ ดิไซด วี เชิด บี ฟเร็นด)
Yeah, but now we’re going round in circles
(เย่ , บัท เนา เวีย โกอิ้ง เรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Tell me will this deja vu never end?
(เท็ล มี วิล ดีซ เดชา vu เนฝเวอะ เอ็นด)
Now you tell me that you’ve fallen in love,
(เนา ยู เท็ล มี แดท ยู๊ฟ ฟอลเล็น อิน ลัฝ ,)
Well i never ever thought that would be
(เว็ล ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ ธอท แดท เวิด บี)
This time you gotta take it easy throwing far
(ดีซ ไทม ยู กอททะ เทค อิท อีสอิ โตววิง ฟา)
too much emotion at me
(ทู มัช อิโมฌัน แอ็ท มี)
But any fool can see they’re falling,
(บัท เอนอิ ฟูล แค็น ซี เดรว ฟ๊อลิง ,)
I gotta make you understand
(ไอ กอททะ เมค ยู อันเดิซแทนด)

Im giving you everything all that joy can bring this I swear
(แอม กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง ออล แดท จอย แค็น บริง ดีซ ซาย ซแว)
And all that i want from you is a promise you will be there
(แอ็นด ออล แดท ไอ ว็อนท ฟร็อม ยู อีส ซา พรอมอิซ ยู วิล บี แดร์)
Say you’ll be there
(เซ โยว บี แดร์)
Won’t you sing it with me
(ว็อนท ยู ซิง อิท วิฑ มี)

If you put two and two together you
(อิฟ ยู พัท ทู แอ็นด ทู ทุเกฑเออะ ยู)
Will see what this friendship is for
(วิล ซี ว็อท ดีซ ฟเร็นฌิพ อีส ฟอ)
Oh, if you can’t work this equation then
(โอ , อิฟ ยู แค็นท เวิค ดีซ อิคเวฌัน เด็น)
I guess I’ll have to show you the door
(ไอ เก็ซ แอล แฮ็ฝ ทู โฌ ยู เดอะ โด)
There is no need to say you love me,
(แดร์ อีส โน นีด ทู เซ ยู ลัฝ มี ,)
It would be better left unsaid
(อิท เวิด บี เบทเทอะ เล็ฟท อันเซด)

I’m giving you everything
(แอม กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง)
All that joy can bring this I swear
(ออล แดท จอย แค็น บริง ดีซ ซาย ซแว)
And all that I want from you
(แอ็นด ออล แดท ไอ ว็อนท ฟร็อม ยู)
Is a promise you will be there
(อีส ซา พรอมอิซ ยู วิล บี แดร์)
Yeah I want you
(เย่ ไอ ว็อนท ยู)

Any fool can see they’re falling
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี เดรว ฟ๊อลิง)
I gotta make you understand
(ไอ กอททะ เมค ยู อันเดิซแทนด)

I’ll give you everything on this I swear,
(แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ออน ดีซ ซาย ซแว ,)
Just promise you’ll always be there
(จัซท พรอมอิซ โยว ออลเว บี แดร์)

I’m giving you everything
(แอม กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง)
All that joy can bring this I swear
(ออล แดท จอย แค็น บริง ดีซ ซาย ซแว)
And all that I want from you
(แอ็นด ออล แดท ไอ ว็อนท ฟร็อม ยู)
Is a promise you will be there
(อีส ซา พรอมอิซ ยู วิล บี แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say You’ll Be There คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น