เนื้อเพลง Awake คำอ่านไทย Godsmack

Wait Another Minute
( เวท แอะนัธเออะ มินยูท)
Can’t You See What This Pain Has F*cking Done To Me
(แค็นท ยู ซี ว็อท ดีซ เพน แฮ็ส เอฟ *คิง ดัน ทู มี)
I’m Alive And Still Kickin’
(แอม อะไลฝ แอ็นด ซทิล คิคคิน)
What You See I Can’t See
(ว็อท ยู ซี ไอ แค็นท ซี)
And Maybe You’ll Think Before You Speak
(แอ็นด เมบี โยว ธิงค บิโฟ ยู ซพีค)
I’m Alive For You
(แอม อะไลฝ ฟอ ยู)
I’m Awake Because Of You
(แอม อะเวค บิคอส อ็อฝ ยู)
I’m Alive I Told You
(แอม อะไลฝ ไอ โทลด ยู)
I’m Awake Swallowing You
(แอม อะเวค สโลลิงค์ ยู)
Take Another Second
(เทค แอะนัธเออะ เซคอันด)
Turn Your Back On Me
(เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
And Make Believe That You’re Always Happy
(แอ็นด เมค บิลีฝ แดท ยัวร์ ออลเว แฮพพิ)
It’s Safe To Say You’re Never Alive
(อิทซ เซฟ ทู เซ ยัวร์ เนฝเวอะ อะไลฝ)
A Big Part Of You Has Died
(อะ บิก พาท อ็อฝ ยู แฮ็ส ได)
And By The Way
(แอ็นด ไบ เดอะ เว)
I Hope You’re Satisfied
(ไอ โฮพ ยัวร์ แซทอิซไฟด)
Tearing It Back Unveiling Me
(แทริง อิท แบ็ค Unveilings มี)
Taking A Step Back So I Can Breathe
(เทคอิง อะ ซเท็พ แบ็ค โซ ไอ แค็น บรีฑ)
Hear The Silence About To Break
(เฮีย เดอะ ไซเล็นซ อะเบาท ทู บเรค)
Fear Resistance When I’m Awake
(เฟีย ริสีซแท็นซ ฮเว็น แอม อะเวค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Awake คำอ่านไทย Godsmack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น