เนื้อเพลง Let’s Fall In Love Again คำอ่านไทย Seiko Matsuda

I remember how it was when we started
( ไอ ริเมมเบอะ เฮา อิท วอส ฮเว็น วี ซทาท)
It was so easy falling for you
(อิท วอส โซ อีสอิ ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
Every night was heaven when our love was new
(เอฝริ ไนท วอส เฮฝเอ็น ฮเว็น เอ๊า ลัฝ วอส นยู)
I remember you were so open hearted
(ไอ ริเมมเบอะ ยู เวอ โซ โอเพ็น ฮาท)
Your feelings were so easy to see
(ยุร ฟีลอิง เวอ โซ อีสอิ ทู ซี)
It was heaven when you gave yourself to me
(อิท วอส เฮฝเอ็น ฮเว็น ยู เกฝ ยุรเซลฟ ทู มี)

But time goes by-And emotions fly
(บัท ไทม โกซ ไบ แอ็นด อิโมฌัน ฟไล)
We slipped away
(วี สลิป อะเว)
Let’s try to find what we left behind
(เล็ท ทไร ทู ไฟนด ว็อท วี เล็ฟท บิไฮนด)
Show me you really want me
(โฌ มี ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี)

*Let’s fall in love again
(*เล็ท ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
Let’s put our hearts together
(เล็ท พัท เอ๊า ฮาท ทุเกฑเออะ)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
Turn tonight into forever
(เทิน ทุไนท อีนทุ เฟาะเรฝเออะ)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
Maybe it’s now or never
(เมบี อิทซ เนา ออ เนฝเวอะ)
Let’s fall in love again- It just doesn’t get any better
(เล็ท ฟอล อิน ลัฝ อะเกน หนิด จัซท ดัสอินท เก็ท เอนอิ เบทเทอะ)

I don’t ever want to lose what we had
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ว็อนท ทู ลูส ว็อท วี แฮ็ด)
Cause it’s everything I want it to be
(คอส อิทซ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท ดิธ ทู บี)
When you hold me I know what you mean to me
(ฮเว็น ยู โฮลด มี ไอ โน ว็อท ยู มีน ทู มี)
Let’s get close and forget about the world
(เล็ท เก็ท คโลส แอ็นด เฟาะเกท อะเบาท เดอะ เวิลด)
And everything we’re trying to do
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เวีย ทไรอิง ทู ดู)
Cause when we kiss I believe in me and you
(คอส ฮเว็น วี คิซ ซาย บิลีฝ อิน มี แอ็นด ยู)

A little spark between our hearts
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซพาค บีทวิน เอ๊า ฮาท)
That’s all we need
(แด๊ท ซอร์ วี นีด)
A little touch can mean so much
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช แค็น มีน โซ มัช)
It tells me you really want me
(อิท เท็ล มี ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี)

*repeat
(*ริพีท)

It just keeps getting stronger and sweeter every day
(อิท จัซท คีพ เกดดดิ้ง สตองเกอร์ แอ็นด สวีตเดอ เอฝริ เด)
We keep going deeper in every way
(วี คีพ โกอิ้ง ดิพเพออิน เอฝริ เว)

Let’s fall in love again-Let’s put our hearts together
(เล็ท ฟอล อิน ลัฝ อะเกน เล็ท พัท เอ๊า ฮาท ทุเกฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Fall In Love Again คำอ่านไทย Seiko Matsuda

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น