เนื้อเพลง The Party Song คำอ่านไทย Blink 182

Do you wanna come to a party
( ดู ยู วอนนา คัม ทู อะ พาทิ)
My friends picked me up in their truck at 11:30
(มาย ฟเร็นด พิค มี อัพ อิน แด ทรัค แกท 11 : 30)
This thing’s at a frat house, but people are cool there
(ดีซ ธิง แอ็ท ดา frat เฮาซ , บัท พี๊เพิ่ล อาร์ คูล แดร์)
Reluctant, I followed, but I never dreamed
(ริลัคแท็นท , ไอ ฟอลโล , บัท ไอ เนฝเวอะ ดรีม)

There would be someone there who would catch my attention
(แดร์ เวิด บี ซัมวัน แดร์ ฮู เวิด แค็ช มาย แอ็ทเทนฌัน)
I wasn’t out looking for love or affection
(ไอ วอสซึ้น เอ้า ลุคอิง ฟอ ลัฝ ออ แอ็ฟเฟคฌัน)
So I paid my 3 and the girls got in free
(โซ ไอ เพลด มาย ที แอ็นด เดอะ เกิล ก็อท อิน ฟรี)
Shined the beer for tequila and we headed into the party
(ฌิน เดอะ เบีย ฟอ ทีกคิวล่า แอ็นด วี เฮ็ด อีนทุ เดอะ พาทิ)

And then, in the backyard, some terrible ska band
(แอ็นด เด็น , อิน เดอะ แบคคีหยาด , ซัม เท๊อริเบิ้ล ska แบ็นด)
Someone in the background was doing a keg stand
(ซัมวัน อิน เดอะ แบ็คกราว วอส ดูอิง อะ เค็ก ซแท็นด)
This place is so lame, all these girls look the same
(ดีซ พเลซ อีส โซ เลม , ออล ฑิส เกิล ลุค เดอะ เซม)
All these guys have no game, I wish I would have stayed
(ออล ฑิส ไก แฮ็ฝ โน เกม , ไอ วิฌ ไอ เวิด แฮ็ฝ ซเท)

In my bed, back at home, watching TV alone
(อิน มาย เบ็ด , แบ็ค แกท โฮม , วัทชิง ทีวี อะโลน)
Where I’d put on some porn or have sex on the phone
(ฮแว อาย พัท ออน ซัม พรอน ออ แฮ็ฝ เซ็คซ ออน เดอะ โฟน)
Far from people I hate, down from anywhere state
(ฟา ฟร็อม พี๊เพิ่ล ไอ เฮท , เดาน ฟร็อม เอนอิฮแว ซเทท)
Trying to intoxicate girls to give them head after the party
(ทไรอิง ทู อินทอคซิเคท เกิล ทู กิฝ เฑ็ม เฮ็ด อาฟเทอะ เดอะ พาทิ)

And then, I saw her standing there
(แอ็นด เด็น , ไอ ซอ เฮอ ซแทนดิง แดร์)
With green eyes and long blond hair
(วิฑ กรีน ไอ แซน ล็อง บล็อนด แฮ)
She wasn’t wearing underwear, at least I prayed that
(ชี วอสซึ้น เวียริง อันเดอะแว , แอ็ท ลีซท ไอ พเร แดท)
She might be the one
(ชี ไมท บี ดิ วัน)
Maybe we’d have some fun
(เมบี เว็ด แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Maybe we’d watch the sun rise
(เมบี เว็ด ว็อช เดอะ ซัน ไรส)

But that night, I learned some girls try too hard
(บัท แดท ไนท , ไอ เลิน ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด)
Na na na, na na na, na na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
Some girls try too hard
(ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด)
Na na na, na na na, na na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
Some girls try too hard to impress with the way that they dress
(ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด ทู อิมพเรซ วิฑ เดอะ เว แดท เด ดเรซ)
With those things on their chests and the things they suggest to me
(วิฑ โฑส ธิง ออน แด เช็ซท แซน เดอะ ธิง เด ซะเจซท ทู มี)

I couldn’t believe what this lady was saying
(ไอ คูดซึ่น บิลีฝ ว็อท ดีซ เลดิ วอส เซอิง)
The names she was dropping and the games she was playing
(เดอะ เนม ชี วอส ดรอพพิงส แอ็นด เดอะ เกม ชี วอส พเลนิ่ง)
She dated this guy who now rides for Black Flys
(ชี แดซ ดีซ ไก ฮู เนา ไรด ฟอ บแล็ค ฟไล)
How she’s down with the wise well-constructed disguise
(เฮา ชี เดาน วิฑ เดอะ ไวส เว็ล ค็อนสทรัคท ดิซไกส)

Now, I’d rather go dateless than stay here and hate this
(เนา , อาย ราฑเออะ โก dateless แฑ็น ซเท เฮียร แอ็นด เฮท ดีซ)
Her volume of makeup, her fake tits were tasteless
(เฮอ ฝอลยุม อ็อฝ เมคกั๊พ , เฮอ เฟค ทิท เวอ เทซทเล็ซ)
So I said I’d call her, but never would bother
(โซ ไอ เซ็ด อาย คอล เฮอ , บัท เนฝเวอะ เวิด บอฑเออะ)
Until I got turned down by another girl at a party
(อันทีล ไอ ก็อท เทิน เดาน ไบ แอะนัธเออะ เกิล แอ็ท ดา พาทิ)

So when you see her standing there
(โซ ฮเว็น ยู ซี เฮอ ซแทนดิง แดร์)
With green eyes and long blond hair
(วิฑ กรีน ไอ แซน ล็อง บล็อนด แฮ)
She won’t be wearing underwear and you’ll discover
(ชี ว็อนท บี เวียริง อันเดอะแว แอ็นด โยว ดิซคัฝเออะ)
This girl’s not the one and she’ll never be fun
(ดีซ เกิล น็อท ดิ วัน แอ็นด เฌ็ล เนฝเวอะ บี ฟัน)
You should just turn and run
(ยู เชิด จัซท เทิน แอ็นด รัน)
Because you’ll find out that some girls try too hard
(บิคอส โยว ไฟนด เอ้า แดท ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด)

Na na na, na na na, na na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
Some girls try too hard
(ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด)
Na na na, na na na, na na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
And some girls try too hard to impress with the way that they dress
(แอ็นด ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด ทู อิมพเรซ วิฑ เดอะ เว แดท เด ดเรซ)
With those things on their chest and the things they suggest to me
(วิฑ โฑส ธิง ออน แด เช็ซท แอ็นด เดอะ ธิง เด ซะเจซท ทู มี)

Na na na, na na na, na na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
Some girls try too hard
(ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด)
Na na na, na na na, na na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
Some girls try too hard
(ซัม เกิล ทไร ทู ฮาด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Party Song คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น